Arbetsutskottmöte, 2018-01-04, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Arbetsutskottmöte, Kulturhuset i Jönköping, 2018-01-04, klockan 00:00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande[redigera]

Fastställande av föredragningslista[redigera]

Inkommen korrespondens[redigera]

Uppföljning av beslutsliggare[redigera]

AU-beslut sedan förra mötet[redigera]

Godkännande av datainköp samt uppgradering av hårddisken till oditor datorn.[redigera]

Godkände anställningen av Alexandra Lann[redigera]

Rapporter utskott[redigera]

Ekonomiutskottet[redigera]

Personalutskottet[redigera]

Rapporter personal[redigera]

Administrativ samordnare[redigera]

Operativ samordnare[redigera]

Övrig personal[redigera]

Beslutsunderlag[redigera]

Sammanställ AU-rapport[redigera]

Sammanställ kallelsen för nästa styrelsemöte[redigera]

Övriga frågor[redigera]

Arbetshelg?[redigera]

Vår möte?[redigera]

Mötets avslutande[redigera]