Öppna Verkstäderna

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Skulptur-workshop i Keramiken

Öppna Verkstäderna ligger på andra våningen i Kulturhuset.

Syftet med de öppna verkstäderna är att erbjuda utrymme för fritt skapande på användarnas egna villkor. Skapa en verksamhet som är inkluderande, där lusten och kreativiteten flödar.

Vi har i dagsläget fem stycken verkstäder:

Nästa generationens serietecknare i Rit- skriv- och serieverkstan. (20014-01-11)

Övrigt