Verksamhetsplan 2017 (med ändringar)

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
KULT verksamhetsplan-2017-framsida.jpg

Syftet för Föreningen Kulturhuset är att driva ett Kulturhus i Jönköping. Denna verksamhetsplan bygger på principen att vi i Föreningen Kulturhuset innehar den samordnande rollen i huset, att vi förfogar över lokalerna samt att den grundläggande demokratiska principen är en person - en röst, även under verksamhetsåret 2017.


INTRODUKTION[redigera]

Öppet hus, 2014-01-11.

Gemenskap i Jul, ett julfirande i tre dagar, gratis och därför öppet för alla. En konsertlokal med nyktra spelningar för folk i alla åldrar. Smålands största loppis. En öppen replokal för allt från punkrock till svensk folkmusik och opera. Folkkök varje tisdag med soppa, sallad och nybakat bröd för en tjuga. En fullt utrustad snickeriverkstad. En freeshop med gratis kläder, böcker och andra saker till den som vill ha och behöver. En keramikverkstad med egna ugnar som till och med kommunala Kulturskolan lånar då och då. Gratis grundkurser i ljudteknik. Och mycket mera.

Detta är några exempel på verksamheter som drivs av och genom Föreningen Kulturhuset.

Kulturhuset har en särställning som en gemensam plattform för kulturella kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dom resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i. Oavsett om de har en förening eller inte.

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Oavsett om det är framtida kulturkonsumenter, kreatörer eller kulturella kreativa näringar som för tillfället är på tapeten att skapa, så måste alla dessa ha en plats där deras kulturintresse väcks, där deras skapandelusta får utvecklas och deras talang får spira, utan pekpinnar och censur. Detta är av Kulturhusets viktigaste funktioner.

Kulturhuset som social och kulturell mötesplats[redigera]

Gött käk i Nyfiket! ♥

Kulturhuset roll har alltid varit mångbottnad. Utöver all den kulturverksamhet som tar plats och genomförs i huset är huset också en plattform för folk som inte ingår i någon förening, som inte har någon klar plan för vad deras närvaro ska leda till, för folk som behöver ett nytt sammanhang för att deras gamla sammanhang spelat ut sin roll eller blivit destruktivt. Det är en plats där folk kan aktivera sig efter förmåga och bli en del av det fria kulturlivet i Jönköping.

Kulturhuset har många gånger fungerat som ett skyddsnät som fångat upp individer och initiativ som lätt faller mellan stolarna eller kanske inte ryms inom kommunens egen organisation. Genom deltagarkulturen inkluderas människor till att själva vara med och utveckla sin egen aktivitet. På detta sätt har Kulturhuset blivit ett unikt komplement till Jönköping Kommuns ordinarie verksamhet.

Trots lite trasiga och lite knasiga, så försöker vi med knappa resurser men med mycket hjärta göra så gott vi kan för att skapa en öppen och inkluderande verksamhet.

Brädspel på G&B Syd med folk i Keramiken i bakgrunden. (2014-01-11)


VÅR VERKSAMHET[redigera]

Här presenteras den verksamhet i Kulturhuset som Föreningen Kulturhuset möjliggör och står för.

Freeshopen[redigera]

Hur ska freeshopen utvecklas under året?

Gemenskap i jul[redigera]

Gemenskap i Jul har arrangerats på Kulturhuset ända sedan huset startade och är ett alternativt julfirande i tre dagar. Gratis - och därför öppet för alla.

Plan för nästa år:

 • Fortsätta med Gemenskap i Jul.
 • Fira att Gemenskap i Jul arrangerats i 50 år.

Konstverksamhet[redigera]

På Kulturhuset genomförs varje år en rad olika konstutställningar, installationer och workshops av både lokala, nationella och internationella konstnärer. Under året har vi bland annat haft besök av konstnärer från Istanbul, regelbundna utställningar i Nyfiket, en stor installation på vinden med mera.

De övergripande målen är:

 • Att utveckla möjligheterna för konstnärer att verka, ställa ut och utvecklas i Kulturhuset.
 • Att utveckla de öppna verkstäderna för att möjliggöra synergieffekter och tvärkulturella möten.
 • Att skapa utrymmen för barn och unga, amatörer och hobbykonstnärer att utvecklas och inspireras av etablerade konstnärer, formgivare och kreatörer.

Utställningar[redigera]

PaNoRaMa, konstnärer från Berlin ställde ut på Kulturvinden. 450 personer besökte utställningen på två dagar. (Kulturhuset, 2014-09-06)

Under året som gått har vi gett plats åt en rad olika utställningar. Kulturvinden har vid ett tiotal tillfällen använts för olika konst- foto- och formgivarutställningar. Nyfiket har regelbundet använts för olika former av utställningar av mestadels lokala konstnärer. En grupp har tagit ansvaret för utställningarna i Nyfiket.

Förra årets mål:

 • Utveckla Kulturvinden som utställningslokal genom att måla om och rusta upp de flyttbara väggarna.
 • Fortsätta med regelbundna utställningar i Nyfiket.
 • Verka för att skapa fler utrymmen för utställningar i huset, exempelvis miniutställningar i små skrymslen och vrår.

Verkstäderna[redigera]

Verkstäderna håller på att utvecklas till en fantastisk mötesplats för konstnärer med en rad olika inriktningar. Möjligheterna till samarbeten är mycket goda. Genom att skapa ett gemensamt utrymme mellan verkstäderna ökar möjligheterna ytterliggare för nya samarbeten framöver. Läs vidare om utvecklingen under Öppna Verkstäder.

Väggmålningar, affischer och konst i huset[redigera]

Pågående väggmålningsprojekt i repakorridoren.

Insikten har i samband med renoveringen målats om helt och hållet.

På flera ställen i huset finns olika väggmålningar, foton, affischer, graffiti och små konstinstallationer.

Både i repakorridoren och på andra våningen pryds väggarna av gamla affischer från spelningar och arrangemang som varit i huset. Affischernas historiska värde lyftes fram i den kulturhistoriska utredningen av Tändsticksområdet som gjordes av Thyrens AB på uppdrag av kommunen under våren 2014. De vittnar både om Kulturhuset historia och Jönköping roll som kulturstad. I Nyfiket har en ny vägg med affischer från dagens spelningar och arrangemang börjat växa fram.

På andra våningen finns foton från när Kulturhuset var en del av Tändsticksfabriken, medan korridoren utanför Nyfiket pryds av bilder från 1980-talet när striderna för ett hus i centrum rasade.

Fotoskolans utställning "Remember my name" på Kulturhusets Vind. Bild: Nathalie Evrung. (2014-06-04)

Under året ska vi:

 • Fortsätta upplåta väggar och uppmuntra olika initiativ vad det gäller väggmålningar, graffiti eller affischering.
 • Fylla på med foton från det som händer i huset och kring kampen för ett hus i centrum idag.
 • Fortsätta vår översyn och underhåll av nuvarande målningar, affischer och så vidare.

Samarbeten med andra[redigera]

Under året har vi samarbetat med bland annat konst- och formlinjen på Mullsjö Folkhögskola, Grafisk Form och kommunikation på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Fotoskolan i Jönköping och Klasse Ikemura (Berlin).

Vi ska under det kommande året:

 • Vidareutveckla de samarbeten vi har med lokala konstnärliga utbildningar.

Loppisen[redigera]

Loppisen en mötesplats för folk från hela regionen, varje helgfri lördag på Kulturhuset.

Smålands största loppis genomförs varje helgfri lördag på Kulturhuset av ideella loppisentusiaster. Här möts hundratals människor varje lördag. Vissa åker så långt som 15 mil för att delta. Under året har omfattande förändringar genomförts och en ordentlig uppryckning av verksamheten med nya öppettider samt förtydligade regler och riktlinjer.

Under året ska vi:

 • Genomföra minst fyra superloppisar med ett särskilt tema under året.
 • Få igång vårt digitala bokningssystem så att folk kan kontrollera tillgänglighet och boka bord till loppisen över nätet.

Musikverksamheten[redigera]

Introduktion[redigera]

Kulturhuset är en mycket viktig plats för Jönköpings musikliv. Här kan unga musiker, arrangörer och musikproducenter genomföra sin första spelning, lära sig ljudteknik, arrangörskap och inspelning. Det är även en plats för äldre och mer erfarna musiker. Musikstilarna är väldigt varierade. Här möts allt från punk till opera, från dödsmetall till dansband som alltsammans blandas upp med svensk folkmusik. Här möts människor i alla åldrar, olika musikstilar, erfarenhet och bakgrundskunskaper.

2013-09-14 mudwalk.jpg

Under det senaste året har vi:

 • I samarbete med Tekniska Kontoret genomfört en totalrenovering av vår mesta konsertlokal, Insikten.
 • Utvecklat och öppnat upp inspelningsstudion med utrustning för att producera material på professionell nivå.
 • Genomfört ett femtontal kurser i grundläggande ljudteknik.
 • I samarbete med Tekniska Kontoret renoverat samtliga replokaler.

Vi ser möjligheter till en mycket intressant utveckling för Jönköpings musikliv framöver. Föreningen Kulturhuset är en självklar del i denna utveckling!

Övergripande mål för musikverksamheten[redigera]

Vi ska:

 • Fortsätta utveckla Kulturhuset som en självklar mötesplats för musiker och musikintresserade från Jönköpings Kommun, regionen och hela landet.
 • Med fokus på ungdomar i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet ska vi utbilda och uppmuntra unga arrangörer, musiker och artister.
 • Kulturhuset ska vara en självklar utgångspunkt för människor som vill bilda sitt första band, hitta sin första replokal, sätta upp sin första spelning, lära sig grunderna i ljud- och ljusteknik, spela in sin första demo och så vidare.
 • Uppmuntra och ge utrymme för äldre musiker och arrangörer att engagera sig i ungdomarnas utveckling.
 • Kulturhuset ska även fortsättningsvis vara en mötesplats för musiker och artister i alla åldrar. Ungdomar ska kunna få sin första replokal här, samtidigt som äldre musiker ges plats och kan inspirera och stötta de yngre.
 • Vi ska utveckla våra scener och skapa möjligheter för ännu fler spelningar framöver. Både sådana som vi arrangerar själva och sådana som arrangeras av andra hos oss.
 • Inspelning av musikvideos?

Våra musikscener ☜[redigera]

 • Fortsätta utveckla Nyfikets Scen med bland annat enkel ljusstyrning och flytt av mixer. - genomfört
 • Fortsätta utveckla Insikten med en modernisering av utrustningen. - genomfört
 • Se över förutsättningarna att bygga om Insikten och om möjlig genomföra denna ombyggnad. - genomfört
 • Utveckla möjligheterna att enkelt genomföra spelningar på fler ställen i huset exempelvis i Stora Salen och på Kulturvinden. - genomförtUnder det gångna året har över 200 band och musiker spelat på våra scener i Kulturhuset. Vi har etablerat oss som ett självklart stopp på turnén för band inom flera genrer. Vi har även valts ut för skivreleaser, turnéstart och -avslut.

Flera unga arrangörer har kunnat sätta upp sin första konsert eller har själva stått på scen för första gången. Flera festivaler har också arrangerats under året.

Fullt ös när Charta 77 spelade på Kulturhuset, 2014-11-08

Konsertlokalen Insikten har sedan föreningens övertagande utvecklats till en permanent scen med full ljusrigg, backline och fast PA, vilket gjort det möjligt att på ibland kort varsel sätta upp olika spelningar. Insikten är också platsen för vår grundläggande ljudkurs.

I Nyfiket har vår scen utrustats med ett större PA, åtta-kanals mixer, reverb och fast scenljus. Scenen har också snyggats till och utvecklats till en inbjudande och mysig scen olika arrangemang. Läs vidare under Öppna Scenen i Nyfiket

Teaterbion, Kulturvinden, Studion och Stora Salen har även nyttjats för konserter. Utomhusspelningar har genomförts där både vår portabla scen och Bikupans lastbrygga använts.

Vi ska under det kommande året:

 • Använda Insikten!
 • Utveckla inspelningsmöjligheter både ljud och bild i Insikten.

Ett mål med vår satsning har hela tiden varit att utveckla erfarenhet, kompetens och utrustning för att kunna köra riktigt stora spelningar i en utsåld Stora Salen! Kanske gör vi detta under det kommande året?

Öppna Scenen i Nyfiket[redigera]

Mål från förra året:

 • Utbilda och lära upp ytterligare minst två personer som själva kan ta hand om öppna scenen. - genomfört
 • Verka för att göra fler instrument direkt tillgängliga på Öppna Scenen. - genomfört
 • Verka för att skapa en eller flera grupper som ansvarar för arrangemang på scenen i Nyfiket. - halvt genomfört
Högt i Tak under Fast Mark, Rent Vatten på Kulturhuset, 2014-09-07

Den öppna scenen har blivit en plats där nya musiker eller personer med scenskräck kan övervinna sin rädsla och ta klivet upp på scen.

Under året har scenen använts för exempelvis poesi, musik, författarbesök, lunchlyrik och spontana uppträdanden.

En ny mixer, mikrofoner, stativ och kablar har köpts in och vi har numera en fast uppsättning instrument på scenen i form av bas, gitarr, cajon samt förstärkare.

Vi har under året utbildas flera personer som kan ha hand om scenen.

Framöver finns planer på att den kan användas för exempelvis Poetry slam i Jönköping.

Under det kommande året ska vi:

 • Utbilda och lära upp ytterligare minst två personer som själva kan ta hand om öppna scenen.
 • Verka för att skapa en eller flera grupper som ansvarar för arrangemang på scenen i Nyfiket. - halvt genomfört
 • Verka för en fast rigg till öppna scenen.

Replokalerna[redigera]

Förra årets mål:

 • Fortsätta översynen av våra replokaler och hyresgästerna där. - genomfört
 • Ta fram nya riktlinjer för verksamhet i replokalerna. - delvis genomfört
 • I första hand ge plats till unga musiker, framför allt tjejer och i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar. - genomfört


Replokalerna har alltid varit en viktig samlingspunkt för musiker och artister. Många är de band som bildats, repat och gått vidare från huset. Flera har gått vidare till nationella och internationella karriärer, medan andra splittrats inom bara ett par månader. Då flera av de äldre banden flyttat de senaste åren till följd av den osäkerhet som rått kring framtiden, finns nu goda möjligheter att formalisera och genomdriva de förändringar som vi arbetat fram under denna period.

Vi ska därför under året:

 • Fortsätta översynen av våra replokaler och hyresgästerna där.
 • Vidareutveckla riktlinjer för verksamhet i replokalerna.
 • I första hand ge plats till unga musiker, framför allt tjejer och i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar.

Kulturhuset ska även fortsättningsvis vara en mötesplats för musiker och artister i alla åldrar. Ungdomar ska kunna få sin första replokal här, samtidigt som äldre musiker ges plats och kan inspirera och stötta de yngre. Kulturhusets replokaler ska också vara en mötesplats för en rad olika musikstilar och genrer.

För de som är i behov av kortare kontrakt eller bara en tillfällig mötesplats ska vi vidare utveckla vår Öppna Replokal.

Öppna replokalen[redigera]

Mål från förra året:

 • Fortsätta arbete för ökat användande av den Öppna Replokalen. - halvt genomfört
 • Ta fram kontrakt och ett tydligt regelverk för bokning av lokalen. - halvt genomfört
 • Digitalisera kontrakt och bokning så att musiker ska kunna skriva kontrakt och boka via nätet. - halvt genomfört


Den Öppna Repan är en fullt utrustad replokal som öppnades på Kulturhuset sommaren 2013. Den uppstod ur behovet av en tillfällig plats för band och musiker som inte ha råd med en egen replokal, som precis startat och inte vet om de kommer fortsätta eller som bara är på genomresa och behöver en tillfällig mötesplats. Den ger plats för allt från punkrock till opera och har sedan starten varit en succé!

Frispel i Öppna Repan

Eftersom många bandkonstellationer och musik skapas i stundens ingivelse, ska vi även framöver tillhandahålla en öppen replokal för tillfälliga konstellationer, kortare musikprojekt och nystartade band och grupper som komplement till de fasta replokalerna.

Vi ska under året:

 • Fortsätta arbete för ökat användande av den Öppna Replokalen.
 • Slutföra arbetet med att fram kontrakt och ett tydligt regelverk för bokning av lokalen.
 • Slutföra arbetet med att digitalisera kontrakt och bokning så att musiker ska kunna skriva kontrakt och boka via nätet.

Målet är att musiker i bästa fall ska kunna upptäcka replokalen och få en tid för sitt första rep samma dag.

Ljud- och inspelningsstudion[redigera]

Mål från förra året:

 • Verka för att skapa en grupp med personer som fungerar som studioansvariga. - halvt genomfört.
 • Utöka möjligheterna till inspelning på Kulturhuset genom att integrera den totalrenoverade Insikten i inspelningsverksamheten. - halvt genomfört ev helt genomfört.
 • Försöka utveckla ett system så att Ljud- och inspelningsstudion ska kunna fungera på ett liknande sätt som våra verkstäder. - ej genomfört.

Kulturhuset har under sedan februari 2016 en fullt fungerande ljud- och inspelningsstudio! Ett trettiotal personer har varit mer eller mindre regelbundet aktiva i verksamheten. Trubadurer, flera olika podcast, hip-hop, afrobeat, Eritreansk folkmusik och voice-over till filmprojekt är några av de grejer som hittills producerats genom studion. Flera personer har under året blivit aktiva producenter i studion.

Under året ska vi:

 • Fortsätta verka för att skapa en grupp med personer som fungerar som studioansvariga.
 • Mål för musiken i studion?
 • Totalintegrera nya Insikten i inspelningsverksamheten.

Målet är att band och artister som repar i Kulturhuset ska kunna spela in sin första demo hos oss.

Ljud- och ljusutbildningar[redigera]

Mål från förra året:

 • fortsätta utveckla och genomföra våra grundläggande ljudutbildningar. - genomfört
 • utveckla en fortsättningskurs för ljudteknik. - ej genomfört
 • genomföra minst en grundläggande ljusutbildning. - ej genomfört


Våra grundläggande ljudutbildningar har varit en succé. Under 2016 har hittills ytterligare ett tjugotal personer utbildats. Grundkurserna är stommen, men kan utvecklas. Dessutom finns det ett behov av fler personer som kan köra ljuset, samt personer som är mer självgående som ljudtekniker.

Vi ska under året:

 • fortsätta utveckla och genomföra våra grundläggande ljudutbildningar.
 • utveckla en fortsättningskurs för ljudteknik.
 • genomföra minst en grundläggande ljusutbildning.

Målgruppen för dessa utbildningar ska vara personer som är intresserade av att engagera sig i huset och dess verksamhet.

Målet är att Kulturhuset i framtiden även ska kunna certifiera egna ljudtekniker. Dessa ska även kunna hyras in av utomstående arrangörer när de genomför verksamhet i Kulturhuset.

Samarbeten med andra aktörer ☜[redigera]

Mål från förra året:

 • Utveckla de samarbeten vi redan har. - genomfört genom Studiefrämjandets del i inspelningsstudion.
 • Aktivt söka ny samarbeten med exempelvis skolor, folkhögskolor och andra utbildningsinstitutioner. - ej genomfört.
 • Knyta kontakt med andra musikarrangörer i Jönköping och undersöka möjligheter till samarbete. - ej genomfört.
 • Verka för att knyta kontakter och få igång samarbete med andra musikarrangörer i regionen. - ej genomfört.
 • Verka för att få igång ett samarbete med erfarna musikarrangörer för att bredda vår kompetens och erfarenhet. - ej genomfört.
Melle, praktikant från Ljud-och bildskolan, löder en högtalare.

Under året som varit har vi samarbetat med en rad olika aktörer, exempelvis de flesta av studieförbunden i Jönköping, kommunen, olika event- och bokningsbolag, musikarrangörer, skolor med mera.

Vi har också inlett en del nya samarbeten som till exempel Fotoskolan i Jönköping och Ljud- och bildskolan.

Under året ska vi:

 • Utveckla de samarbeten vi redan har.
 • Aktivt söka ny samarbeten med exempelvis skolor, folkhögskolor och andra utbildningsinstitutioner.
 • Knyta kontakt med andra musikarrangörer i Jönköping och undersöka möjligheter till samarbete.
 • Verka för att knyta kontakter och få igång samarbete med andra musikarrangörer i regionen.
 • Verka för att få igång ett samarbete med erfarna musikarrangörer för att bredda vår kompetens och erfarenhet.

Nyfiket[redigera]

För många är det ett första intryck och steg in för att engagera sig i huset. Folkköket, lunchlyriken, loppiscafét, pizzasöndagar, språkcafét och ”kulturfredagarna” är några av alla de arrangemang som äger rum i Nyfiket på ett löpande schema. Utöver det så sker även HBTQIA+ café i fiket till och från. Detta för att skapa en trygg miljö där en kan känna samhörighet och trygghet som HBTQIA+person men även för att kunna del upplevelser och skapa förståelse. Denna förståelse uppstår genom att alla är välkomna och på så vis kan en bryta de fördomar en individ kanske må ha.

Under året gång har även en ny del till nyfiket uppstått. Detta är mat kupongerna man kan få för att hjälpa till med maten. Dessa kuponger kan sedan individen bruka själv, ge bort eller sätta upp på tavlan och på så vis ge bort en gratis måltid till någon annan. Dessa kuponger som sätts upp på tavlan är oftast klottrade med diverse olika kärleksbudskap.

Två nya delar har uppstått och en har gjorts om. Dessa är följande:

*Språkcafét Språkcafét uppkom som ett initiativ av en grupp av feriepraktikanter. Det blev snabbt till en succés och var eftertraktat av både Huskvarna och Vaggeryd kommun under sommarens månader. Som största besöksantal av elever från dess två ovannämnda kommuner var 75 elever med övriga besökare. Språkcafét har även agerat en inkörsport till kulturhuset där ett flertal av dess rör sig i nyfiket idag och har exempelvis genomfört ”kulturfredagar” helt på egna ben.

Språkcafét är något som vi har med stolthet då det har varit eftertraktat av både kommun och internationella studenter. Genom språkcafét har kulturhuset fått många nya ansikten och vi kan även sova gott med att veta att vi bidrar till att ge dem som kanske ej har så mycket en plats och sammanhang att vara på.

Utveckla språkcafét

Fortsätta med att främja integration på volontärbas.

*HBTQIA+ cafét.

Även kulturmåndagarna har fått sig en omstrukturering, Dessa sker nu istället på fredagar och heter nu kulturfredagar. Till kulturfredagarna har många diverse olika grupper verkat. Det har varit allt ifrån privatpersoner som har velat dela med sig av sin kultur och mat. Det har även varit individer från språkcafét här på kulturfredagarna, så som HVB-elever från Vaggeryd kommun (Fenix). Kulturfredagarna kan på så vis ha en verkan med att motverka den segregation som kan uppstå när kulturer möts. Kulturfredagarna har en positivt verkande effekt för att skapa sammanhållning i vårt samhälle men också för att ge uttryck för kultur.

Teaterverksamheten[redigera]

Möjligheterna och förutsättningarna för de fria teatergrupperna att verka i Jönköping har traditionellt sett varit begränsade. Vi har under året bland annat gett plats till barnteater, improvisationsteater och mindre föreställningar.

Övergripande mål för teaterverksamheten[redigera]

Vulkanteaterns improteatergrupp i Nyfiket. (Kulturhuset, 2014-05-14)

Vi ska:

 • Utveckla teaterverksamheten på Kulturhuset, med särskilt fokus på fristående lokala teatergrupper.
 • Utveckla möjligheterna för turnerande teatergrupper att nyttja Kulturhusets scener för gästspel.
 • Utveckla scenerna på Kulturhuset för teaterverksamhet, exempelvis genom klassning enligt Riksteaterns normer.

Teaterbion[redigera]

Teaterbion det senaste året använts för såväl barnteater som andra föreställningar.

Som teaterscen är lokalen dock relativt underutnyttjad. Delvis beror detta på att Folkets Bio behöver regelbundnen tillgång till lokalen för sina filmvisningar, men också på grund av att Jönköping har relativt få fria teatergrupper.

Genom en del enkla grepp skulle den kunna få ett rejält lyft! Vi planerar att få scenen klassad i enlighet med Riksteaterns normer. Och på sikt att genomföra en omfattande renovering av scen, logen med mera för att ha scenen till förfogande för turnérande teatrar.

Under året ska vi:

 • Genomföra beslutad renovering och upprustning, med uppklassningen i åtanke.
 • Se över möjligheterna att få scenen klassad i enlighet med Riksteaterns normer.
 • Fortsätta planera för att på sikt genomföra en omfattande renovering och eventuell uppklassning.
 • Kontakta ATE för att informera vad vi kan erbjuda teatergruppen.

Logen[redigera]

Hösten 2013 satte Vulkanteatern upp 12 slutsålda föreställningar av Kunde prästänkan så kan väl du? på Kulturhuset.

Under våren påbörjades planering kring ombyggnad av logen till en kombinerad teater- och artistloge med mötes- och konferenslokal. I augusti hölls ett möte med Tekniska Kontoret då ombyggnaden bland annat innebar flytt av en brandpost. Under mötet utvecklades idéerna och planen för ombyggnad av hela Teaterbion till en B-scen tog form. I renoveringen av logen ingår även planer på att inreda en arbetsplats för masktillverkning.

Planerna las på is då framtiden för föreningens verksamhet var fortsatt osäker.

Under året ska vi:

 • Ta fram ett färdigt förslag på renovering och ombyggnad av logen.
 • Söka finansiering för denna ombyggnad.
 • Om möjligt genomföra denna ombyggnad.

Målet är att vi innan årets slut ska ha en fullt utrustad smink- och teaterloge.

Kulturvinden som teaterlokal[redigera]

I samband med att vår medlemsförening Vulkanteatern satte upp soppteaterföreställning av Kunde prästänkan så kan väl du? på Kulturvinden sattes det upp flera ljusrån och vår portabla läktare testades. Lokalen kan under året användas för mindre teaterproduktioner.

Våra flyttbara läktare[redigera]

För två år sedan lyckades vi komma över en uppsättning flyttbara läktare med plats för upp till 90 personer. Förutom att användas under soppteatern på Kulturvinden, har de kunnat användas under ett par olika utomhusarrangemang. Läktarna behöver eventuell renoveras för att användas i den mer löpande verksamheten, exempelvis arrangemang i stora salen.

Vi ska därför:

 • Genomföra en översyn av läktarna och eventuellt genomföra nödvändig renovering.

Öppna verkstäderna[redigera]

Mål från förra året:

 • Öppna en screentrycksverkstad inom ramen för hantverksverkstadens verksamhet. - ej genomfört.
 • Genomföra en gemensam arbetshelg för de öppna verkstäderna. - halvt genomfört.
 • Verka för att i samarbete med ABF öppna fler verkstäder när utrymme ges. - ej genomfört.
 • Utveckla de Öppna Verkstäderna som en mötesplats för konstnärer och konstnärligt aktiva personer. - pågående.
 • Se efter möjligheten att öppna ett analogt fotolabb. - genomfört genom att lokalen renoveras.


Ommålning i Keramiken.

Totalsanering samt luftfilter i Snicken.

Återvinningscentralen, en datorverkstad, har öppnat!

Skulptur-workshop i Keramiken

De Öppna Verkstäderna ligger på andra våningen i Kulturhuset. Här finns sedan tidigare Snicken, Keramiken, Målerian, Rit- skriv- och serieverkstan och Tygerian.

Syftet med de öppna verkstäderna är att erbjuda utrymme för fritt skapande på användarnas egna villkor. Skapa en verksamhet som är inkluderande, där lusten och kreativiteten flödar.

Nästa generationens serietecknare i Rit- skriv- och serieverkstan. (20014-01-11)

Vi ska under året:

 • Öppna en screentrycksverkstad inom ramen för hantverksverkstadens verksamhet.
 • Genomföra en gemensam arbetshelg för de öppna verkstäderna.
 • Utveckla de Öppna Verkstäderna som en mötesplats för konstnärer och konstnärligt aktiva personer.
 • Öppna en lackeringsverkstad som ska vara ett utrymme för lackeringen, sprayning, målning och eventuellt annan verksamhet som kräver dragskåp ex lödning och masktillverkning.
 • Öppna det analoga fotolabbet.
 • Starta en elektronikverkstad.
 • Återöppna tygverkstan.

Öppna Kontoret[redigera]

Mål från förra året:

 • Utveckla planen för hur det öppna kontoret ska fungera. - halvt genomfört.
 • Driva och utveckla ett Öppna Kontor på Kulturhuset. - ej genomfört.

Vi har märkt att många föreningar har behov av en lokal för administration, möten och kontorsarbete en eller max ett par gånger i månaden. Att hyra en hel lokal för en hel månad är inte bara onödigt det innebär också ökade kostnader som exempelvis inköp av kontorsapparater, kontorsmaterial och möbler till lokalen. Detta kan vara stora kostnader för en liten förening.

Kulturhuset har redan idag ett sammanträdesrum som föreningar kan låna för möten, men behoven är ofta större än så. Vi planerar därför att starta ett öppet kontor, där föreningar kan få tillgång till kopieringsapparat, datorer, skärmaskiner osv. Vi planerar också att skaffa licenser för exempelvis bildredigering, lay-out och bokföringsprogram.

Syftet med det Öppna Kontoret är att understödja föreningar med verktyg och resurser som många gånger kan vara dyra och onödiga att äga för varje enskild förening, men som de flesta ändå har behov av då och då.

Vi ska under året:

 • Utveckla planen för hur det Öppna Kontoret ska fungera.
 • Starta och utveckla det Öppna Kontoret på Kulturhuset.

Samarrangemang[redigera]

Mål från föregående år:

 • Fortsätta utvecklas som samarbetspartner till olika aktörer som vill genomföra arrangemang i huset. - genomfört genom att
 • Fortsätta understödja och ge plats åt stora arrangemang, SM-tävlingar, mässor och så vidare. - genomfört genom ex undulatmässan, elviskonsert,
 • Fortsätta uppmuntra och understödja e-sport-, spel- och deltagarkulturen. - pågående genom GoB
 • Genomföra minst två stora arrangemang under året i egen regi, ett på våren och ett på hösten. - genomfört med öppet hus under våren, öppning av Insikten,

Under 2016 har vi bland annat gett plats för och samarbetat kring KulturDagNatt, SM i Wordfeud, sport- undulat- och spelmässor, stand-up-föreställningar, studentsittningar, festivaler och mycket, mycket mer.

Vi har också genomfört en hel del egna arrangemang exempelvis spelningar, poesiföreställningar och utställningar.

Under det kommande året ska vi:

 • Fortsätta utvecklas som samarbetspartner till olika aktörer som vill genomföra arrangemang i huset.
 • Fortsätta understödja och ge plats åt stora arrangemang, SM-tävlingar, mässor och så vidare.
 • Fortsätta uppmuntra och understödja e-sport-, spel- och deltagarkulturen.
 • Genomföra minst två stora arrangemang under året i egen regi, ett på våren och ett på hösten.

VÅR ORGANISATION[redigera]

Här presenteras föreningen, administrationen och hur folk blir delaktiga och skaffar sig inflytande i verksamheten. Varför organisationen ser ut som den gör. Och hur vi ska arbeta för att öka öppenheten, transparensen och medbestämmandet i huset.

Föreningen[redigera]

Folkkök-fullthus.jpg

Föreningen har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit en person - en röst. Anledningen till detta är att vi velat undvika huggsexa mellan de olika medlemsföreningarna där var och en slåss för sitt eget utrymme och del av resurserna i den gemensamma föreningen. Med nuvarande driftsform har Föreningen Kulturhuset varit tvungen att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme mellan de olika aktörerna i huset.

Styrelsen[redigera]

Styrelsen har ansvar för att beslut på medlems- och föreningsmötena genomförs.

Styrelsen ska under året:

 • Gå igenom beslut tagna under verksamhetsåret för att kontrollera vad som inte blivit genomfört och om det ska genomföras framöver.
 • Styrelsen skall verka för att använda/utvärdera/uppdatera styrelsedokumentet aktivt för att göra arbetet lättare.
 • Verka för att nya, yngre förmågor ska engagera sig i styrelsen.
 • Styrelsen skall genomföra arbetshelger två gånger om året (då man går igenom saker som behöver bearbetas i husets verksamhet, sådant man aldrig annars hinner.)
 • Styrelsen ska genomgå en utbildning för att förbättra styrelsearbetet.

Enskilda medlemmar[redigera]

Föreningen Kulturhuset har drygt 250 medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är krav för att få rösta på föreningsmötena, men inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset. När vi genomförde vår enkät-undersökning i samband med vår egen utredning "Växthus - en alternativ utredning" (2013) visade det sig att endast 17% av de som svarat var medlem i någon förening i huset.

Vi ska därför under året:

 • Arbeta för att fler blir aktiva i föreningen, med fokus på både nya medlemmar och att gamla medlemmar fördjupar sitt engagemang.
 • Verka för att flera medlemmar ska bli aktiva i beslutsprocessen och driften i huset.

Medlemsföreningarna[redigera]

De föreningar som har regelbunden verksamhet i Kulturhuset har möjlighet att bli medlemsförening i Föreningen Kulturhuset. Medlemsföreningarna har oftast förtur vid bokning av lokaler och reducerade hyror. Kulturhuset har för tillfället elva medlemsföreningar.

Dessa är:

Under det kommande året ska vi:

 • Verka för ökat utbyten och samverkan mellan medlemsföreningarna i huset.
 • Fortsätta arbeta för att involvera medlemsföreningarna i huset som helhet.
 • Föreningen Kulturhuset ska hålla minst ett stormöte; genomföra en enkät eller liknande för att undersöka behov och önskemål hos medlemsföreningarna.

Inflytande och delaktighet[redigera]

Varför den ideella driften och föreningsstyret är en förutsättning för den breda och omfattande verksamhet som finns idag.

Inflytande och delaktighet är grunden för människor engagemang i huset och i verksamheten. Övergripande beslut om föreningens verksamhet tas på förenings- och medlemsmöten. Där är den grundläggande principen en person – en röst och medlemskap i Föreningen Kulturhuset krävs.

Samtidigt strävar vi efter att sprida och fördela makten så att besluten ska tas av dem som berörs i första hand, istället för av administration eller föreningens styrelse. De flesta beslut kring den löpande verksamheten tas därför av dem som är aktiva i respektive verksamhet (exempelvis verkstäderna, musiken, Nyfiket); genom arbetsgrupper och olika öppna aktivitetsmöten.

Kulturmåndag[redigera]

Kampmåndag!: Nu blir det bara mera ös - för nu jävlar är elden lös!

Kulturmåndag startade under höst 2014, då under namnet Kampmåndag, och har utvecklats till ett viktigt forum för aktiva i huset. Det har också varit ett sätt för nya personer att snabbt komma in och bli aktiva i verksamheten.

Vi ska under året:

 • Utveckla Kulturmåndag till den självklara mötesplatsen för aktiva i huset.
 • Utveckla Kulturmåndag till det självklara inkörsporten för nya aktiva i huset.
 • Integrera arbetsgrupperna som utvecklats under Kulturmåndag till självklara delar och beslutande organ i huset.

Kulturhusets Wiki[redigera]

Kulturhuset Wiki är ett resultat ur Kampmåndagarna som startades under hösten 2014. Wikin utvecklades snabbt till ett redskap där vi kan dela information, lägga upp filer, bilder, rapportera om gruppers aktivitet och så vidare.

Exempelvis har denna Verksamhetsplan kommit till genom Wikin. Vem som helst har kunnat gå in och lägga till, ta bort och ändra i detta dokument, fram till höstmötet. Detta är ett ganska unikt sätt att jobba, och något som vi vill utveckla framöver.

Det främsta syftet med wikin är att skapa lika förutsättningar för alla att engagera sig i Kulturhusets verksamhet. På sidan kan en hitta information om verksamheten, grupper som har olika former av arrangemang och mycket mer.

Under året ska vi:

 • Fortsätta utveckla wikin som redskap för ökad transparens samt möjlighet till inflytande och delaktighet, både i verksamheten och beslutsfattande i huset.

Informationsspridning och reklam[redigera]

Första numret av Kulturhusets tidning.

Kulturhuset har en rad olika informationskanaler så som hemsida, facebook, instagram, youtube-konto samt vår egen wiki-sida. Vi har under de senaste åren dessutom producerat en informations-folder, en 8-sidig tidning i 10 000 ex samt en informationsturné som besökte 12 platser runt om i stan. Dessutom har de flesta av våra medlemsföreningar egna hemsidor och utåtriktade verksamheter. Utöver detta har flera av huset verksamheter (Nyfiket, Keramiken, Freeshopen) egna informationskanaler.

Informationsspridning och reklam för arrangemang och verksamhet i Kulturhuset ska vara ett prioriterat område även under det kommande året.

Vi ska därför:

 • Se över och förbättra rutiner för uppdatering av hemsida och sociala medier och se över vilka sociala medier vi har idag.
 • Arbeta för tydligare skyltning och information i huset.
 • Se till att Kulturhuset finns med på kommunens hemsida och skylten ut mot vägen.
 • Förbättra kontakten och informationsförmedlingen mellan personer, grupper och föreningar både inom och utanför huset.
Kulturhuset on Tour besökte Råslätt med grafittivägg och musik.

Administration[redigera]

Administrationens huvudsakliga funktion är att tillgodose verksamma i husets aktiviteter, idéer och engagemang, samt att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning.

Kulturhuset ganska unika förmåga att ge utrymme för engagerade personer och spontana initiativ beror till stor del det symbiosförhållande som utvecklats mellan administration och ideell verksamhet. En administration som är underställd verksamheten, istället för tvärtom.

Under perioder när administrationen varit mer separerad från den ideella driften har utrymmet för spontana initiativ begränsats, vilket hämmat kreativiteten och utvecklingen av huset som helhet.

Veto och beslutanderätt ligger idag hos ideellt aktiva, inte hos anställda tjänstemän. Ett förhållande som utvecklats under 32 år till vad det är idag. Ett förändringsarbete som ständigt pågår.

Uthyrningsverksamhet[redigera]

Kulturhuset i Jönköping hyr ut sina lokaler till allsköns arrangemang och aktiviteter, allt från Sportmässor och firmafester till teaterrepetitioner och figurspelsturneringar. Uthyrningsverksamheten är en förutsättning för att vi frikostigt ska kunna ge stöd stöd till följande fokusgrupper: Ungdomar, Kulturella tillställningar, Ideell verksamhet, Nyktra tillställningar, Öppna arrangemang och våra medlemsföreningar.

Vårt fokus är att genom en tillåtande attityd stödja verksamhet som ryms inom vårt syfte samtidigt som våra lokaler ska kunna nyttjas av alla med ett behov av att utöva verksamhet där.

Under året ska vi:

 • Särskilt verka för att öka lokalernas användning under dagtid. Se vidare under Samarbeten med andra organisationer.
 • Fortsätta utveckla möjligheter att boka lokaler och loppisbord på nätet.
 • Fortsätta utveckla möjligheter att boka replokal och utföra kontraktsskrivning för dessa på nätet.

Hemsidan[redigera]

Under hösten 2014 fick vi äntligen en ny hemsida: www.kulturhusetjonkoping.se

Den fungerar nu som ett verktyg för att följa vad som händer i huset, vad som är på gång och hur man aktiverar sig i verksamheten.

Under året ska den:

 • Fortsätta utvecklas till verktyg som kan användas i de olika verksamheterna i huset.
 • Underhållas på ett bra sätt, så att aktuell information finns tillgänglig.
 • Vara en informationsportal, och tillsammans med wikin, vara ett verktyg för nya som vill aktivera sig i huset.

Personal[redigera]

Kulturhuset har fyra anställda som delar på 2,6 heltidstjänster: en lokalvårdare, en vaktmästare, en operativ samordnare och en administrativ samordnare. Deras arbetssituation har varit allt annat än god på sistone på grund av att ingen har vetat hur husets framtid ska se ut.

Under året ska vi förbättra för dem genom att:

 • Genomföra nödvändiga investeringar i arbetsredskap.
 • Utreda intresset för att genomföra något slags personalaktivitet.
 • Genomföra regelbundna personalmöten.

Samarbeten med andra organisationer[redigera]

Föreningen Kulturhuset har som religiöst och partipolitiskt förening en unik möjlighet att få olika grupper och organisationer att samverka och samsas under samma tak.

Vi har under 30 år byggt upp ett omfattande kontaktnät med allt från verksamma i huset till organisationer, Kulturhus, föreningar, artister, konstnärer och kulturaktiva i Jönköping, Sverige och över hela världen.

Kulturhuset ger plats åt och samarbetar med ett tiotal kultur- och invandrarföreningar, liksom att bereda plats för bröllop, dop, begravningar och andra högtider för olika etniska och religiösa grupper som saknar egna lokaler.

Vi samarbetar också med en rad utbildningsorganisationer bland annat flera grund-, gymnasie- och folkhögskolor samt de flesta av Jönköpings studieförbund.

Vi diskuterar eller har nyligen inlett samarbete med bland annat:

 • Share Music Sweden - en kulturorganisation som skapar scenkonst genom banbrytande föreställningar och kurser i musik, dans, teater och konst.
 • Kultur på recept - Landstinget startade med Kultur på recept, har vi tagit emot ett par personer, även om vi själva verket kört receptfritt sedan 1982.
 • Landstinget - Ett dansprojekt för unga tjejer med självskadebeteende.
 • Kärrarpsgård- Skapande verksamhet för kvinnor med missbruksproblematik.
 • Andra kommunala stödfunktioner - Under en period under 2014 hade vi en elev från Mullsjö med särskilda behov. Kulturhusets kreativa och kravlösa verksamhet lämpar sig särskilt bra fö

Vi ska:

 • Med särskilt fokus på att utveckla verksamheten i Kulturhuset under dagtid, se över möjliga samarbeten med Share Music Sweden, Kultur på recept, Landstinget, Socialtjänsten, Kärrarpsgård osv.
 • Fortsätta att utveckla våra nuvarande samarbeten med exempelvis Jönköpings Kommun, Landstinget, Folkhögskolor, gymnasieskolor, Studentkåren och så vidare.
 • Utreda möjligheterna att söka medlemsskap i Trans European Halles som är ett initiativ från Mejeriet i Lund. Det är ett nätverk för alternativa kulturcentrum.
 • Utveckla våra samarbeten med andra kulturhus, teatrar, bokningsbolag, föreningar, organisationer och myndigheter.

FASTIGHETEN[redigera]

Bild på Kulturhuset, sett från Tändsticksgränd

Kulturhusets verksamhet och administration inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret med drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset sedan 1982.

Underhåll och drift[redigera]

Underhållet och driften av Kulturhuset har fungerat förhållandevis bra genom åren, även om det behövs uppryckning på flera områden. Flera av de saker som slogs fast i kommunens utredning är sådant vi påpekat under under flera år, exempelvis lås-, ventilation- och värmesystem.

Vissa ansvar och roller kring drift och underhåll har varit oklara. Vi har ibland fått skuld för sådant som egentligen faller på fastighetsägaren, samtidigt har samarbetet med Tekniska Kontoret förbättrats avsevärt på senare år.

En aktiv samarbetspart gällande drift och underhåll är en förutsättning för ett fungerande Kulturhus.

Under året ska vi:

 • Fortsätta samverka med Tekniska Kontoret gällande drift, underhåll och eventuella störningar.
 • Göra en checklista för regelbundet drift och underhåll.
 • Renoveringsgruppen ska se till att kommunens investeringar i fastigheten underlättar framtida drift och underhåll.

Lokaler[redigera]

Kulturvinden, lördag, 2014-09-06

Föreningen Kulturhuset har unika möjligheter att erbjuda flexibla och användarvänliga lokaler som lätt anpassas efter våra målgruppers väldigt olika behov.

Vi räknar med att behovet av anpassningsbara och dynamiska lokaler kommer att öka till följd av att många föreningar i Jönköping tvingas bort från sina nuvarande lokaler.

Kombinationen av föreningslokaler och mer öppna utrymmen och lokaler ska finnas kvar.

Utvecklingen mot mer öppna verksamheter, i form av exempelvis verkstäderna, öppna replokalen och projektet med ljud- och inspelningsstudion ska därför fortsätta.

När lokaler sägs upp eller fasta verksamheter flyttas ska vi försöka hitta lösningar för ännu mer öppen och inkluderande verksamhet.

Kulturvinden, söndag, 2014-09-07

Vi ska därför under året:

 • Fortsätta arbetet med att utöka lokalernas användningsområden och ökad tillgänglighet.
 • Fortsätta samverka med Tekniska Kontoret gällande utformning och renovering av lokalerna.
 • Verka för att utveckla scenutbudet i Kulturhuset.
Kulturvinden, måndag, 2014-09-08
 • Utveckla möjligheterna att understödja medlemsföreningar och andra föreningar i behov av utrymme och verktyg för sin verksamhet.
 • Om möjligt påbörja byggandet av ett öppet kontor med plats för datorer, kopiatorn, laminering, skärmaskinen och annan kontorsutrustning samt licenser för exempelvis bildredigering, lay-outprogram och bokföringsprogram. (Se vidare under rubriken Öppna Kontoret.)
 • Utöka möjligheterna och utrymmet för förvaring för olika föreningar, exempelvis se över lösningen med gallerburar på kallvinden. (Se vidare under rubriken Medlemsföreningarna.)
 • Om möjligt söka stöd från exempelvis Boverket, Allmänna Arvsfonden och liknande myndigheter för genomförandet av dessa renoverings- och ombyggnadsprojekt.