Föreningen Motionsrummet

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Föreningen Motionsrummet jobbar med främst rörelseaktivitet, folkhälsa och olika motionsformer. Vi tränar tillsammans och har även anordnat föreläsningar. Kreativt skapande, så som att bygga ihop egengjorda träningsredskap med mera, är också en del av vår verksamhet.