Användarrättigheter

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Välj en användare  
Visa användargrupperVisar rättigheter för användaren Timpah (diskussion | bidrag)

Medlem i: auktoriserad, Byråkrater, confirmed, Administratörer

Implicit medlem av: Automatiskt bekräftade användare

Användarrättighetslogg

  • 19 januari 2015 kl. 14.13 Timpah diskussion bidrag ändrade gruppmedlemskapet för Timpah från byråkrat, confirmed och administratör till byråkrat, confirmed, administratör och auktoriserad
  • 19 januari 2015 kl. 14.09 Timpah diskussion bidrag ändrade gruppmedlemskapet för Timpah från byråkrat och administratör till byråkrat, administratör och confirmed
  • 19 januari 2015 kl. 14.08 Timpah diskussion bidrag ändrade gruppmedlemskapet för Timpah från byråkrat, confirmed och administratör till byråkrat och administratör
  • 19 januari 2015 kl. 14.07 Timpah diskussion bidrag ändrade gruppmedlemskapet för Timpah från byråkrat och administratör till byråkrat, administratör och confirmed