Riktlinjer för arbetsgrupper

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Beskrivning av arbetsgrupper[redigera]

En arbetsgrupp är en grupp för planering och samordning av arbete kring verksamheten ex Nyfiketgruppen, Fastighetsgruppen, Informationsgruppen, Loppisgruppen och Freeshopgruppen.

Start av arbetsgrupp[redigera]

Initiativ till att starta en arbetsgrupp kan tas av medlemmar i Föreningen Kulturhuset. Arbetsgruppen bestämmer själv sitt syfte, arbetsområde och ansvarsfördelning inom gruppen. Start av arbetsgrupp godkänns av styrelsen som fastställer arbetsgruppens ansvar, arbetsområde, befogenheter och budget.

Syfte och arbetsområde[redigera]

Arbetsgruppen bestämmer själv sitt syfte och arbetsområde som sedan fastställs av styrelsen.

Ekonomi och budget[redigera]

Arbetsgruppen utser en ekonomiansvarig och tar fram förslag på budget som sedan fastställs av styrelsen.

Ansvarsfördelning och kontaktpersoner[redigera]

Arbetsgruppen ska utse en sammankallande och kontaktperson gentemot Föreningen Kulturhusets styrelse samt en person som ansvarar för gruppens budget.

Mandat och befogenheter[redigera]

Mandat, befogenheter och eventuell budget fastställs av styrelsen på kommande styrelsemöte.

Regler och riktlinjer[redigera]

Samtliga arbetsgrupper måste följa de Regler, riktlinjer och policys i Kulturhuset som föreningens medlemmar beslutat om.

Nedläggning av befintlig arbetsgrupp[redigera]

Gruppen kan läggas ner genom beslut från styrelsen.

Stöd och hjälp[redigera]

Styrelsen kan hjälpa dem som vill starta en arbetsgrupp i huset.

Relevant information[redigera]