Projekt: Renoveringen av Belysningen

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Plan för projektet[redigera]

Avslutade delprojekt[redigera]

Replokalerna[redigera]

Pågående delprojekt[redigera]

Andra våningen[redigera]

Bokcafét[redigera]

Huvudentrén[redigera]

Korridorer[redigera]

Stora Salen[redigera]

Planerade delprojekt[redigera]

Kulturvinden[redigera]

Nyfiket[redigera]

Repakorridoren[redigera]

Teaterbion[redigera]

Saker som behöver åtgärdas[redigera]

Insikten[redigera]

Tidsstyrning på toaletterna behöver justeras.

Korridoren mellan Nyfiket och Stora Salen[redigera]

Ljuset släcks och går inte att tända.

Stora Salen[redigera]

Ett don saknas i andra armaturraden samt en armatur i mittensektionen.

Teaterfoajen[redigera]

Oklart. Billing och Jonsson vet.

Trapphuset[redigera]

Konstant ljus.

Kontoret[redigera]

Elurtag under lysknapp sönder /JJ

Minnesanteckningar[redigera]

2017-06-20 - Renoveringsgruppen, möte kring belysningen. Renoveringsgruppen, minnesanteckningar, 2017-06-20

2016-11-15 - Renoveringsgruppen, möte kring belysningen. Renoveringsgruppen (belysningen), minnesanteckningar, 2016-11-15

2016-11-01 - Renoveringsgruppen, möte kring belysningen. Renoveringsgruppen (belysningen), minnesanteckningar, 2016-11-01