Uttalande: Kulturhusets framtid kräver arbetsro - 2014-12-01

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Följande uttalande gjordes av Föreningen Kulturhuset efter att Alliansen backat från direkta politiska övertagandet av Kulturhuset.

Kulturhusets framtid kräver arbetsro[redigera]

I torsdags beslutade Jönköpings Kommunfullmäktige att riva upp förslaget om ett politiskt övertagande av Kulturhuset. Kulturhuset ska även framöver drivas av en ideell förening.

Vi är såklart glada över att allt det engagemang och all den tid som lagts ner genom åren äntligen gett resultat och att detta påverkat även de partier som varit våra hårdaste motståndare.

Samtidigt är det viktigt att förstå att den utveckling av verksamheten som politikerna nu hyllar kräver vissa grundläggande förutsättningar.

För det första att Kulturhuset styrs och drivs tillsammans av alla oss som är verksamma i huset. Den ideella föreningen fungerar som samordnande kraft enligt den grundläggande demokratiska principen en person - en röst.

För det andra att alla vi som är aktiva i Kulturhuset, genom denna förening, har fri och flexibel nyttjanderätt till Kulturhusets alla lokaler. Möjligheten för förening att teckna både långa och korta kontrakt är en förutsättning för denna flexibilitet.

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

Kulturhuset har en särställning som en gemensam plattform för kulturella kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dem resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i. Oavsett om de har en förening eller inte.

Förutsättningen för att skapa en stabilitet och arbetsro kring Kulturhuset, till gagn för kulturlivet i kommunen framöver, är att osäkerheten kring vad som händer vid årsskiftet får en omedelbar lösning.

/Föreningen Kulturhuset gm Carl Du Rietz, Sara Norman Heckscher och Sebastian Dahlander