Beslutsunderlag, 2015-02-08: Samarbetsavtal kring Replokalerna

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Vi håller just nu på att fram ett nytt Samarbetsavtal kring Replokalerna.

Beslut från styrelsemötet 2015-02-08

  • Att en grupp tillsätts för att ta fram förslag till samarbetsavtal mellan Föreningen Kulturhuset och Studiefrämjandet Jönköping.
  • Att samarbetsavtalets utformning och innehåll ligger i linje med stycket om replokalerna i Verksamhetsplanen för 2015.
  • Att samarbetsavtalet innehåller de regler och riktlinjer för replokalerna som är under framtagning sedan ett drygt år tillbaka.
  • Att avtalet ska vara skrivet på ett sådant sätt att det är giltigt och användbart även om omständigheterna kring replokalerna skulle ändras.
  • Att juridisk kompetens ska finnas med som referens för denna grupps arbete.
  • Att ett utkast (åtminstone) är färdigt till nästa styrelsemöte.

Bakgrund

Till följd av Föreningen Kulturhusets nya hyresavtal med Jönköpings Kommun som trädde i kraft 2014/2015 hyr Studiefrämjandet replokalerna direkt av Jönköpings Kommun istället för av föreningen. I det nya avtalet slås det fast att alla som hyr på lång tid i Kulturhuset antingen ska vara medlemsföreningar eller ha samarbetsavtal med Föreningen Kulturhuset.

Det senaste året har vi ju jobbat en hel del med replokalerna. Vi har rensat bland band och musiker, vi har försökt få igång bandrådet på nytt och börjat arbeta med nya riktlinjer och regler för replokalerna.

Förklaring

Nu är det viktigt att utvecklingsarbetet kring replokalerna fortsätter, trots att förutsättningarna ändrats en del. Vi bör därför ta fram ett samarbetsavtal med Studiefrämjandet kring replokalerna. Dels för att sätta inriktningen för replokalerna framöver, dels för att inte inflytandet ska glida oss ur händerna och dels inför framtiden så att inte ett eventuellt annat studieförbund eller ansvarig på Studiefrämjandet klipper bort eller kringgår oss helt.