Beslutsunderlag, 2016-08-21: Struktur för arrangemangsgrupper i Kulturhuset

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Struktur för arrangemangsgrupper i Kulturhuset. Under uppbyggnad och utveckling. Riktlinjer diskuterade styrelsen 2016-08-21

Start av arrangemangsgrupp[redigera]

Initiativ till att starta arrangemangsgrupp kan tas av medlemmar i Föreningen Kulturhuset. Arrangemangsgruppen godkänns av arrangemangsansvarige och styrelsen bekräfta start av ny arbetsgrupp samt fastställer arbetsgruppernas ansvar, arbetsområde, delegation och budget.

Arbetsområde[redigera]

Arrangemangsgruppen bestämmer själv sitt syfte, arbetsområde och ansvarsfördelning inom gruppen. Viktigt är att gruppen utser en ansvarig gentemot Föreningen Kulturhuset som exempelvis kan ansvara för gruppens budget samt vara kontakt gentemot styrelsen.

Ekonomiska ramar/budget[redigera]

En nystartad arrangemangsgrupp kan ges en startplåt på 500-1000 kr för utgifter i uppstartsskedet.

Mandat och befogenheter[redigera]

Mandat, befogenheter och eventuell budget bekräftas av styrelsen på kommande styrelsemöte.

Nedläggning av befintlig arbetsgrupp[redigera]

Gruppen kan läggas ner av gruppen självt eller genom beslut från styrelsen.

Regler och riktlinjer[redigera]

Samtliga arrangemangsgrupper måste följa de Regler, riktlinjer och policys i Kulturhuset som föreningens medlemmar beslutat om.

Stöd och hjälp[redigera]

Arrangemangsansvariga kan hjälpa dem som vill starta en arrangemangsgrupp i huset.

Mer information[redigera]