Beslutsunderlag, 2015-03-14: Ansökan om medlemskap KF Förstärkaren

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Bakgrund

Se bilaga.

Förklaring

Se bilaga.

Bilagor

Förslag till styrelsemötet 2015-03-14

  • Att styrelsen godkänner ansökan om medlemskap i dess helhet.