Arbetsrutiner för Lokaltekniker

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Övergripande beskrivning och ansvarsområden[redigera]

Lokalteknikerns roll på Kulturhuset är att utföra underhåll, reparationer och understödjande funktioner gällande husets olika verksamheter, utrustning och lokaler.

Tjänsten ställer krav på tekniskt kunnande inom IT, kontorsutrustning, ljud- och ljus, elektronik samt grundläggande hantverkskunnande gällande snickeri, elarbeten, VVS med mera.

Eftersom Kulturhuset är fyllt med människor som sysslar med olika former av verksamhet och har olika former av behov när det kommer till underhåll av lokaler och teknisk utrustning krävs god samarbets­ och prioriteringsförmåga.

Tjänsten innefattar:

  • Reparation och Underhåll av säkerhetsfunktioner (brand, inbrott, larm, lås)
  • Reparation och Underhåll av teknisk utrustning och maskiner (taggsystem, datorer, nätverk, maskiner, skrivare och övrig teknisk utrustning)
  • Reparation och Underhåll av lokaler (Funktion och tillgänglighet i lokaler så som räcken, hörslingor m.m, eluttag, lampor, VVS)
  • Understöd till övriga anställda (Understödja OPSAM, ADMSAM och Sanitetsteknikern)

Lokalteknikerns roll på Kulturhuset är att...

Dagliga rutiner[redigera]

❏ Ta ett varv i huset och kontrollera att allt är ok. Typ dörrar, fönster, lås osv.

❏ Se över bokningskalendern efter eventuella uppgifter.

❏ Se över brevlådan utanför kontoret samt mejlen efter eventuella uppgifter.

❏ Iordningställning av lokaler inför och efter uthyrning.

❏ Kontrollera att all utrustning som varit uthyrd kommer tillbaka och fungerar.

Veckorutiner[redigera]

❏ Ställ upp­ och plocka ned loppisbord­ och stolar

❏ Se över eventuella glödlampor i samtliga lokaler och utför byten

❏ Kontrollera däck (pirror, loppisvagnar mm)

❏ Maskiner för hygienarbete

❏ Skurmaskin
❏ Tvätt­ och torktumlare

Månadsrutiner[redigera]

❏ Se över maskinerna i verkstäderna (i synnerhet Snicken)

❏ Se över maskinerna i köket och fiket

❏ Se över vagnar, stegar och liknande anordningar

❏ Se över vattenkranar, toalettstolar och övriga vattenklosetter och laga vid behov

Övrigt[redigera]

Mer information[redigera]

Checklista för fastighetsunderhåll