WIP Marknadsplan

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Marknadsplan för kulturhuset

Innehållsförteckning


1. Sammanfattning


2. Metoder


3. Historik


4. Nulägesbeskrivning


5. Nulägesanalys


6. Slutsatser


7. Planer


Bilagor