Verksamhetsplan 2021

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 27 december 2020 kl. 17.25 av Doktormårten (diskussion | bidrag) (kategorifix)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Föreningen Kulturhuset verksamhetsplan2021.png
Körsbärsblom i april! ♥

Syftet för Föreningen Kulturhuset är att driva ett Kulturhus i Jönköping. Denna verksamhetsplan bygger på principen att vi i Föreningen Kulturhuset innehar den samordnande rollen i huset, att vi förfogar över lokalerna samt att den grundläggande demokratiska principen är en person - en röst, även under verksamhetsåret 2021.


INTRODUKTION

Öppet hus

Kulturhuset har en särställning som en gemensam plattform för kulturella och kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dom resurser, utrymme samt ett sammanhang att växa i. Oavsett om de har en förening eller inte. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Oavsett om det är framtida kulturkonsumenter, kreatörer eller kulturella kreativa näringar som för tillfället är på tapeten att skapa, så måste alla dessa ha en plats där deras kulturintresse väcks, där deras skapandelust får utvecklas och deras talang får skina, utan pekpinnar och censur. Detta är av Kulturhusets viktigaste funktioner.

Kulturhuset som social och kulturell mötesplats

Kulturhuset roll har alltid varit mångbottnad. Utöver all den kulturverksamhet som tar plats och genomförs i huset, finns också en plattform för personer som inte ingår i någon förening, som inte har någon klar plan för vad deras närvaro ska leda till, för folk som behöver ett nytt sammanhang för att deras gamla sammanhang spelat ut sin roll eller blivit destruktivt. Det är en plats där folk kan aktivera sig efter förmåga och bli en del av det fria kulturlivet i Jönköping. Kulturhuset har många gånger fungerat som ett skyddsnät som fångat upp individer och initiativ som lätt faller mellan stolarna eller kanske inte ryms inom kommunens egen organisation. Genom deltagarkulturen inkluderas människor till att själva vara med och utveckla sin egen aktivitet. På detta sätt har Kulturhuset blivit ett unikt komplement till Jönköping Kommuns ordinarie verksamhet.

Brädspel på G&B Syd med folk i Keramiken i bakgrunden. (2014-01-11)

VÅR VERKSAMHET

Här presenteras den verksamhet i Kulturhuset som Föreningen Kulturhuset möjliggör och står för.

Freeshopen

Freeshopen är en verksamhet som drivs av Freeshopgruppen. I Freeshopen kan du ta något du behöver och om du har något du inte behöver kan du lämna det. På så vis kan saker fortsätta brukas istället för att kastas bort eller bli liggande oanvänt.

Plan för 2021:

 • Fortsätta hålla Freeshopen öppen för människor att lämna och/eller hämta kläder/saker.

Gemenskap i jul

Gemenskap i Jul har arrangerats på Kulturhuset sedan huset startade och är ett alternativt julfirande i tre dagar. Gratis - och därför öppet för alla.

Plan för 2021:

 • Fortsätta med Gemenskap i Jul.
 • Verka för mer samarbete mellan Nyfiketgruppen och Gemenskap i Jul

Konstverksamhet

På Kulturhuset genomförs varje år en rad olika konstutställningar, installationer och workshops av både lokala, nationella och internationella konstnärer. Under året har vi bland annat haft regelbundna utställningar i Nyfiket samt större event på vinden. Konstverksamheten på kulturhuset vill utveckla möjligheterna för konstnärer att verka, ställa ut och utvecklas. Konstverksamheten har som mål att skapa utrymme för barn och unga, amatörer och hobbykonstnärer att utvecklas och inspireras av etablerade konstnärer, formgivare och kreatörer.

Plan för 2021:

 • Fortsätta med regelbundna utställningar i husets lokaler.
 • Fortsätta samarbetet med Södra Vätterbygdens konstrunda
 • Verka för att fler personer ska få möjlighet att verka, ställa ut och utvecklas i sitt konstskapande.

Väggmålningar, affischer och konst i huset

På flera ställen i huset finns olika väggmålningar, foton, affischer, graffiti och små konstinstallationer. Både i repkorridoren och på andra våningen pryds väggarna av gamla affischer från spelningar och arrangemang som varit i huset. Affischernas historiska värde lyftes fram i den kulturhistoriska utredningen av Tändsticksområdet som gjordes av Thyrens AB på uppdrag av kommunen under våren 2014. De vittnar både om Kulturhuset historia och Jönköping roll som kulturstad.

På andra våningen finns foton från när Kulturhuset var en del av Tändsticksfabriken, medan korridoren utanför Nyfiket pryds av bilder från 1980-talet när striderna för ett hus i centrum rasade.

Plan för 2021:

 • Fortsätta upplåta väggar och uppmuntra olika initiativ vad det gäller väggmålningar, graffiti eller affischering.
 • Fylla på med foton från det som händer i huset och kring kampen för ett hus i centrum idag.
 • Skydda de byggnadsminnesförklarade affischerna i verkstadskorridorerna mot slitage

Samarbeten med andra

Under året har vi samarbetat med bland annat konst- och formlinjen på Mullsjö Folkhögskola, Grafisk Form och kommunikation på Södra Vätterbygdens Folkhögskola samt Fotoskolan i Jönköping.

Plan för 2021:

 • Vidareutveckla de samarbeten vi har med lokala konstnärliga utbildningar.

Loppisen

Loppisen en mötesplats för folk från hela regionen, varje helgfri lördag på Kulturhuset.

Smålands största loppis genomförs varje helgfri lördag på Kulturhuset av ideella loppis-entusiaster. Här möts hundratals människor varje lördag och vissa åker så långt som 15 mil för att delta.

Plan för 2021:

 • Vid behov fortsätta att smittskydds-anpassa loppisen till följd av covid-19
 • Fortsätta utveckla loppisen med olika tema-loppisar.
 • Få igång ett digitala bokningssystem så att folk kan kontrollera tillgänglighet och boka bord till loppisen över nätet.
 • Fortsätta verka för att rekrytera nya personer till loppisgruppen.

Musikverksamheten

Kulturhuset är en viktig plats för Jönköpings musikliv. Här kan unga musiker, arrangörer och musikproducenter genomföra sin första spelning, lära sig ljudteknik, arrangörskap och inspelning. Det är även en plats för äldre och mer erfarna musiker. Musikstilarna är väldigt varierade. Här möts allt från punk till opera, från dödsmetall till dansband. Här möts människor i alla åldrar, olika musikstilar, erfarenhet och bakgrundskunskaper. Musikverksamhetens mål är att Kulturhuset ska vara en självklar mötesplats för musiker och musikintresserade från Jönköpings kommun, regionen och hela landet. Det ska vara en självklar utgångspunkt för människor som vill bilda sitt första band, hitta sin första replokal, sätta upp sin första spelning, lära sig grunderna i ljud- och ljusteknik, spela in sin första demo och så vidare. Musikverksamheter har som mål att fokusera på ungdomar i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet.

Plan för 2021 :

 • Utveckla våra scener och skapa möjlighet för ännu fler spelningar framöver i husets olika lokaler.
 • Fortsätta hålla i utbildningar inom ljud- och ljusteknik.
 • Fortsätta att jobba mot att ha permanenta ljud och ljussystem i de lokaler som har behov av det.
2013-09-14 mudwalk.jpg

Våra musikscener

Nyfiken scen11.jpg

Konsertlokalen Insikten har sedan föreningens övertagande utvecklats till en permanent scen med full ljusrigg, backline och fast PA, vilket gjort det möjligt att på ibland kort varsel sätta upp olika spelningar. Insikten är också platsen för vår grundläggande ljudkurs.

I Nyfiket har vår scen snyggats till och utvecklats till en inbjudande och mysig scen för olika arrangemang. Teaterbion, Kulturvinden, Studion och Stora Salen har även nyttjats för konserter.

Plan för 2021 :

 • Fortsätta använda våra lokaler för spelningar och konserter.
 • Utveckla inspelningsmöjligheter både ljud och bild i Insikten.
 • Utveckla scenen och aktustiken i nyfiket för att skapa en mer evenemangsvänlig lokal


Öppna Scenen i Nyfiket

Lunchlyrik.jpg

Den öppna scenen har blivit en plats där nya musiker eller personer med scenskräck kan övervinna sin rädsla och ta klivet upp på scen.

Under året har scenen använts för exempelvis poesi, musik, författarbesök, lunchlyrik och spontana uppträdanden.


Plan för 2021:

 • Fortsätta utbilda och lära upp minst två personer som själva kan ta hand om öppna scenen.
 • Verka för att skapa en eller flera grupper som ansvarar för arrangemang på scenen i Nyfiket.
 • Verka för en fast rigg till öppna scenen.
 • Fortsätta utveckla ljudbås och scen för bättre evenemang.

Replokalerna

Replokalerna har alltid varit en viktig samlingspunkt för musiker och artister. Många är de band som bildats, repat och gått vidare från huset. Flera har gått vidare till nationella och internationella karriärer, medan andra splittrats inom bara ett par månader.

Plan för 2021:

 • Fortsätta översynen av våra replokaler och hyresgästerna där.
 • Vidareutveckla riktlinjer för verksamhet i replokalerna.
 • I första hand ge plats till unga musiker, framför allt tjejer och i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar.
 • Undersöka möjligheter till att öka det demokratiska inflytandet över replokalerna.

Öppna replokalen

Den Öppna Repan är en fullt utrustad replokal som öppnades på Kulturhuset sommaren 2013. Den uppstod ur behovet av en tillfällig plats för band och musiker som inte ha råd med en egen replokal, som precis startat och inte vet om de kommer fortsätta eller som bara är på genomresa och behöver en tillfällig mötesplats. Den ger plats för allt från punkrock till opera och har sedan starten varit en succé! Målet är att musiker i bästa fall ska kunna upptäcka replokalen och få en tid för sitt första rep samma dag.

Frispel i Öppna Repan

Eftersom många bandkonstellationer och musik skapas i stundens ingivelse, ska vi även framöver tillhandahålla en öppen replokal för tillfälliga konstellationer, kortare musikprojekt och nystartade band och grupper som komplement till de fasta replokalerna.

Plan för 2021:

 • Fortsätta underhålla de instrument och teknisk utrustning som finns i Öppna Replokalen.
 • Fortsätta arbeta för ökat användande av den Öppna Replokalen.
 • Slutföra arbetet med att ta fram kontrakt och ett tydligt regelverk för bokning av lokalen.
 • Slutföra arbetet med att digitalisera kontrakt och bokning så att musiker ska kunna skriva kontrakt och boka via nätet.
 • Genomföra en renovering och uppdatering av den öppna replokalen.
 • Skapa ett introduktionssystem för öppna repan så som finns i inspelningsstudion.

Ljud- och inspelningsstudion

Kulturhuset har sedan februari 2016 en fullt fungerande ljud- och inspelningsstudio! Ett trettiotal personer har varit mer eller mindre regelbundet aktiva i verksamheten. Trubadurer, flera olika podcast, hip-hop, afrobeat, Eritreansk folkmusik och voice-over till filmprojekt är några av de grejer som hittills producerats genom studion. Flera personer har under året blivit aktiva producenter i studion.

Plan för 2021:

 • Fortsätta utveckla ett system så att Ljud- och inspelningsstudion ska kunna fungera på ett liknande sätt som våra verkstäder.
 • Jobba mot att utveckla ett bra onlinebokningssystem, kopplat till låset, för studion.
 • Jobba för att öka engagemanget och samarbetet bland studions användare.

Ljud- och ljusutbildningar

Våra grundläggande ljudutbildningar har varit en succé. Under 2020 har utbildning inom grundläggande ljudutbildning fortsatt. Grundkurserna är stommen, men kan utvecklas. Dessutom finns det ett behov av fler personer som kan köra ljuset, samt personer som är mer självgående som ljudtekniker.

Plan för 2021:

 • Slutföra planen att utveckla en fortsättningskurs för ljudteknik.
 • Fortsätta genomföra minst en grundläggande ljusutbildning.

Målgruppen för dessa utbildningar ska vara personer som är intresserade av att engagera sig i huset och dess verksamhet.

Målet är att Kulturhuset i framtiden även ska kunna certifiera egna ljudtekniker. Dessa ska även kunna hyras in av utomstående arrangörer när de genomför verksamhet i Kulturhuset.

Samarbeten med andra aktörer

Under året som varit har vi samarbetat med en rad olika aktörer, exempelvis de flesta av studieförbunden i Jönköping, kommunen, olika event- och bokningsbolag, musikarrangörer, skolor med mera.

Plan för 2021:

 • Utveckla de samarbeten vi redan har.
 • Aktivt söka ny samarbeten med exempelvis skolor, folkhögskolor och andra utbildningsinstitutioner.
 • Knyta kontakt med andra musikarrangörer i Jönköping och undersöka möjligheter till samarbete.
 • Verka för att knyta kontakter och få igång samarbete med andra musikarrangörer i regionen.
 • Verka för att få igång ett samarbete med erfarna musikarrangörer för att bredda vår kompetens och erfarenhet.

Nyfiket

Folkköket serverar tomatsoppa

Nyfiket är grundbulten i många av Kulturhusets öppna arrangemang och verksamheter. Det mest kända exemplet är Gemenskap i Jul. .Folkköket har också sedan länge varit basen i den ideella driften av Nyfiket. Varje tisdag serveras vegansk soppa, sallad och nybakat bröd för en tjuga. Scenen står öppen och den som uppträder får gratis mat. Folkköket har blivit en självklar mötesplats för aktiva i huset och för nya att komma i kontakt med Kulturhuset. Folkköket, lunchlyriken, loppiscafét och Nyfiken scen är några av alla de arrangemang som äger rum i Nyfiket på ett löpande schema. Inget av ovanstående hade förmodligen varit möjligt om en kommersiell aktör drev Nyfiket.

Gottkäk.jpg

Plan för 2021:

 • Att återstarta Folkköket med nya smittskydds-rutiner anpassade för att minska spridningen av covid-19
 • Verka för att ytterligare höja kvalitén på både mat och bemötande samt att förbättra möjligheterna till gemenskap i Nyfiket.
 • Fortsätta utveckla strukturen kring Nyfiket för att underlätta för folk att komma in, bli aktiva och självgående.
 • Skapa rutin för passbokning för volontärer, via hemsidan och datorn i Nyfiket.
 • Fortsätta utveckla Nyfiket som en stödjande resurs för arrangemang i huset. Balansen mellan öppet café och tillagningskök för medlemsföreningar och andra arrangörer.
 • Sträva efter att utöka det regelbundna öppethållandet.
 • Hålla den Öppna Scenen i Nyfiket öppet under Folkköket.
 • Fortsätta med och utveckla lunchlyriken!
 • Fortsätta hålla i Introduktion till Nyfiket.
 • Verka för att upprätthålla hygienrutiner i Nyfiket.

Öppna verkstäderna

En Återvinningscentral!

De Öppna Verkstäderna ligger på andra våningen i Kulturhuset. Här finns sedan tidigare Snicken, Keramiken, Målerian, Rit- skriv- och serieverkstan och Återvinningscentralen, Öppna kontoret och Tygerian. Syftet med de öppna verkstäderna är att erbjuda ett inkluderande utrymme för fritt skapande på användarnas egna villkor. Verkstäderna håller på att utvecklas till en fantastisk mötesplats för konstnärer med en rad olika inriktningar.

Plan för 2021:

 • Färdigställa Öppna kontoret.
 • Fortsätta utveckla Tygerian.
 • Slutföra planen att öppna ett analogt fotolabb.
 • Slutföra planen att öppna sprayverkstad.
 • Genomföra en gemensam arbetshelg för de öppna verkstäderna.
 • Verka för att eventuellt i samarbete med studieförbund öppna fler verkstäder när utrymme ges.
 • Utveckla de Öppna Verkstäderna som en mötesplats för konstnärer och konstnärligt aktiva personer.

Samarrangemang

Under det gångna året har en del samarrangemang kring Poetry Slam, Filmfestivalen, Pride, studentsittningar, sport- och spelmässor, och mycket mer. Vi har också genomfört en hel del egna arrangemang exempelvis 8-mars event, spelningar och utställningar.

Plan för 2021:

 • Fortsätta utvecklas som samarbetspartner till olika aktörer som vill genomföra arrangemang i huset.
 • Fortsätta understödja och ge plats åt stora arrangemang, SM-tävlingar, mässor och så vidare.
 • Fortsätta uppmuntra och understödja e-sport-, spel- och deltagarkulturen.
 • Genomföra minst två stora arrangemang under året i egen regi, ett på våren och ett på hösten.

VÅR ORGANISATION

Här presenteras planen för föreningen samt hur medlemmar kan bli delaktiga och skaffa sig inflytande och medbestämmande i verksamheten.

Föreningen

Folkkök-fullthus.jpg

Föreningen Kulturhuset i Jönköping har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit “en person - en röst”. Med nuvarande driftsform har Föreningen Kulturhuset jobbat för att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme rättvist mellan de olika aktörerna i huset.

Styrelsen

Styrelsen har ansvar för att ta beslut mellan medlems- och föreningsmöten. Styrelsen har möten den tredje torsdagen varje månad, däremellan kan Arbetsutskottet ta beslut om brådskande saker. Styrelsen har också ansvar för personal och budget, ansvarsområden som personalutskottet och ekonomiutskottet arbetar mer med. Dessutom fattas beslut inom arbetsgrupper av medlemmar i de olika verksamheterna.

Plan för 2021:

Styrelsen ska:

 • använda beslutsliggare för att kontrollera vilka beslut som inte blivit genomförda och vilka som ska genomföras framöver.
 • arbeta utifrån styrelsedokumentet
 • ta fram så kallade utskotts-praxis för att tydliggöra och underlätta arbetet i utskotten.
 • genomföra en arbetshelg en gång om året.
 • om möjligt genomgå en utbildning för att förbättra styrelsearbetet.
 • säkerställa att all vår hantering av personuppgifter anpassas efter GDPR.
 • Stödja arbetsgrupper såsom Nyfiketgruppen, Fastighetsgruppen o.s.v.

Enskilda medlemmar

Föreningen Kulturhuset har drygt 300 medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är krav för att få rösta på föreningsmöten, men inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset.

Plan för 2021:

 • Arbeta för att fler blir aktiva i föreningen, med fokus på både nya medlemmar och att gamla medlemmar fördjupar sitt engagemang.
 • Vi uppmuntrar, uppmanar och informerar besökare hos oss eller i våra sociala medier och via hemsidan så att de känner sig välkomna och går från tanke till handling och aktiverar sig i huset.

Medlemsföreningarna

De föreningar som har regelbunden verksamhet i Kulturhuset har möjlighet att bli medlemsförening i Föreningen Kulturhuset. Medlemsföreningarna har ofta förtur vid bokning av lokaler och har tillgång till reducerade hyror vid bokningar. Kulturhuset har för närvarande sju medlemsföreningar.

Våra medlemsföreningar

Plan för 2021:

 • Verka för ökat samarbete mellan medlemsföreningarna
 • Verka för att involvera medlemsföreningarna i huset som helhet
 • Verka för att alla medlemsföreningar ska få tillgång till förrådsutrymmen

Engagemang och delaktighet

Delaktighet är grunden för människors inflytande i huset och i verksamheten. Övergripande beslut om föreningens verksamhet tas på förenings- och medlemsmöten, där är den grundläggande principen "en person – en röst" och medlemskap i Föreningen Kulturhuset krävs. Samtidigt strävar vi efter att sprida och fördela makten så att besluten ska tas av dem som berörs i första hand, istället för av administration eller föreningens styrelse. De flesta beslut kring den löpande verksamheten tas därför av dem som är aktiva i respektive verksamhet (exempelvis Öppna Verkstäderna, Öppna Repan och Nyfiket) eller genom arbetsgrupper och olika öppna aktivitetsmöten.

Plan för 2021

 • Att ta fram tydlig information kring hur personer kan engagera sig ideellt i föreningen och huset. Både i form av flyers/posters och genom information på hemsidan.
 • Att utveckla strukturer för möten och samarbeten mellan olika grupper av personer engagerade i olika delar av huset.
 • Att arbeta för att sätta upp, och om möjligt testköra, en digital demokratiplattform för beslutsfattande inom föreningen.
 • Att arbeta för att underlätta samarbete och informationsutbyte mellan ideellt aktiva och styrelsen i föreningen.

Kulturhusets Wiki

Kulturhuset Wiki är ett redskap där vi kan dela information, lägga upp dokument eller bilder, där grupper kan rapportera om sin aktivitet och där det går att läsa om hur huset och föreningen fungerar. Wikin är ett viktigt redskap för att öka transparensen samt möjligheten till inflytande och delaktighet, både i verksamheten och beslutsfattandet i huset.

Plan för 2021:

 • Säkerställa att den information som ligger på wiki-sidan är aktuell.
 • Se till att alla protokoll från medlems- och styrelsemöten läggs upp på wikin i pdf-form.

Informationsspridning och kommunikation

Tryckta affischer 2018

Informationsspridning och kommunikation kring arrangemang och verksamhet i Kulturhuset ska vara ett prioriterat område även under det kommande året. Som resurs för informationsspridning finns Infogruppen, kontakt via infokom@kulturhusetjonkoping.se

Plan för 2021:

 • Utveckla uppdateringen av sociala medier; Instagram, Facebook och Youtube så att vi arbetar på ett sätt som genererar mer trafik på våra kanaler.
 • Arbeta för en tydligare skyltning och information i huset.
 • Fortsätta att trycka upp affischer och flyers med aktuell information kring huset och verksamheten.

Hemsidan

www.kulturhusetjonkoping.se Hemsidan fungerar både som Föreningens ansikte utåt och som ett verktyg för att följa vad som händer i huset, vad som är på gång och hur man aktiverar sig i verksamheten.

Plan för 2021:

 • Utrusta hemsidan med verktyg som kan användas för att underlätta för de olika verksamheterna i huset, exempelvis genom att innehålla funktioner för att skicka motioner till styrelsen/årsmötet, ansöka om budgetpengar och liknande.
 • Fortsätta underhålla och uppdatera hemsidan så att aktuell information finns tillgänglig.
 • Fortsätta vara ett verktyg för nya som vill aktivera sig i huset.

Administration

Administrationens huvudsakliga funktion är att möjliggöra för verksamheten genom att dra in pengar till huset genom lokaluthyrning och loppisbokning, samt att sköta ekonomin. Kulturhusets ganska unika förmåga att ge utrymme för engagerade personer och spontana initiativ beror till stor del på det symbiosförhållande som utvecklats mellan administration och ideell verksamhet. Målet är en administration som är underställd verksamheten, istället för tvärtom. Beslutanderätt ligger idag hos de ideellt aktiva, inte hos anställda tjänstemän. Ett förhållande som utvecklats under 38 år till vad det är idag och är ett förändringsarbete som ständigt pågår.

Uthyrningsverksamhet

Kulturhuset i Jönköping hyr ut sina lokaler till diverse arrangemang och aktiviteter. Uthyrningsverksamheten är en förutsättning för att vi frikostigt ska kunna ge stöd stöd till följande fokusgrupper: ungdomar, kulturella tillställningar, ideell verksamhet, nyktra tillställningar, öppna arrangemang och våra medlemsföreningar. Vårt fokus är att genom en tillåtande attityd stödja verksamhet som ryms inom vårt syfte och mål samtidigt som våra lokaler ska kunna nyttjas av alla med ett behov av att utöva verksamhet där.

Plan för 2021:

 • Verka för att öka lokalernas användning under dagtid, bl.a. genom att utrusta alla uthyrningsbara lokaler med projektordukar för att möjliggöra fler konferens-bokningar.
 • Fortsätta utveckla möjligheter att boka lokaler och loppisbord via hemsidan
 • Fortsätta utveckla möjligheter att boka den öppna replokalen, inspelningsstudion samt utföra kontraktsskrivning för dessa på nätet.
 • Verka för fler återkommande event/arrangemang/gäster.

Personal

Kulturhuset har fyra anställda som delar på 2,85 heltidstjänster: en lokalvårdare, en vaktmästare, en operativ- och en administrativ samordnare.

Plan för 2021:

 • Genomföra nödvändiga investeringar i arbetsredskap.
 • Genomföra regelbundna personalmöten.
 • Genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete.

Samarbeten med andra organisationer

Föreningen Kulturhuset har som religiöst och partipolitiskt obunden förening en unik möjlighet att få olika grupper och organisationer att samverka under samma tak. Vi samarbetar med en rad utbildningsorganisationer bland annat flera grund-, gymnasie- och folkhögskolor samt de flesta av Jönköpings studieförbund.

Plan för 2021:

 • Fortsätta att utveckla våra nuvarande samarbeten med exempelvis Jönköpings Kommun, Landstinget, Folkhögskolor, gymnasieskolor, Jönköping University, studieförbund med flera.
 • Utveckla våra samarbeten med andra kulturhus, teatrar, bokningsbolag, föreningar, organisationer och myndigheter.

FASTIGHETEN

Bild på Kulturhuset, sett från Tändsticksgränd

Kulturhusets verksamhet och administration inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret men drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset sedan 1982. Kulturhusets fastighet har sedan 2018 blivit byggnadsminnesförklarat.

Underhåll och drift

Plan för 2021: Under året ska vi fortsätta samverka med Tekniska Kontoret gällande drift, underhåll och eventuella störningar i Huset.

Lokaler

Kulturvinden

Föreningen Kulturhuset har unika möjligheter att erbjuda flexibla och användarvänliga lokaler som lätt anpassas efter våra målgruppers väldigt olika behov. Kombinationen av föreningslokaler och mer öppna utrymmen och lokaler ska finnas kvar. När lokaler sägs upp eller fasta verksamheter flyttas ska vi försöka hitta lösningar för ännu mer öppen och inkluderande verksamhet.

Plan för 2021:

 • Fortsätta arbetet med att utöka lokalernas användningsområden och ökad tillgänglighet.
 • Fortsätta samverka med Tekniska Kontoret gällande utformning och renovering av lokalerna.
 • Utveckla möjligheterna att understödja medlemsföreningar och andra föreningar i behov av utrymme och verktyg för sin verksamhet.
 • Arbeta för att utveckla den interna IT-strukturen i huset till att bli mer open-source som drivs och upprätthålls av oss själva i föreningen.
 • Arbeta för att genomföra planen kring ett öppet kontor på andra våningen i huset.
 • Genomföra en renovering av entréhallen
 • I samarbete med Tekniska kontoret och Folkets bio renovera och ljudisolera fönstren i teaterbion.