Verksamhetsplan 2019

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 28 oktober 2018 kl. 18.54 av Peter (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'thumb|300px Syftet för Föreningen Kulturhuset är att driva ett Kulturhus i Jönköping. Denna verksamhetsplan bygger på pri...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
KULT verksamhetsplan-2017-framsida.jpg

Syftet för Föreningen Kulturhuset är att driva ett Kulturhus i Jönköping. Denna verksamhetsplan bygger på principen att vi i Föreningen Kulturhuset innehar den samordnande rollen i huset, att vi förfogar över lokalerna samt att den grundläggande demokratiska principen är en person - en röst, även under verksamhetsåret 2018. (klar)


INTRODUKTION

Öppet hus

Kulturhuset har en särställning som en gemensam plattform för kulturella kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dom resurser, utrymme samt ett sammanhang att växa i. Oavsett om de har en förening eller inte. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Oavsett om det är framtida kulturkonsumenter, kreatörer eller kulturella kreativa näringar som för tillfället är på tapeten att skapa, så måste alla dessa ha en plats där deras kulturintresse väcks, där deras skapandelust får utvecklas och deras talang får skina, utan pekpinnar och censur. Detta är av Kulturhusets viktigaste funktioner.

Kulturhuset som social och kulturell mötesplats

Gött käk i Nyfiket! ♥

Kulturhuset roll har alltid varit mångbottnad. Utöver all den kulturverksamhet som tar plats och genomförs i huset är huset också en plattform för personer som inte ingår i någon förening, som inte har någon klar plan för vad deras närvaro ska leda till, för folk som behöver ett nytt sammanhang för att deras gamla sammanhang spelat ut sin roll eller blivit destruktivt. Det är en plats där folk kan aktivera sig efter förmåga och bli en del av det fria kulturlivet i Jönköping. Kulturhuset har många gånger fungerat som ett skyddsnät som fångat upp individer och initiativ som lätt faller mellan stolarna eller kanske inte ryms inom kommunens egen organisation. Genom deltagarkulturen inkluderas människor till att själva vara med och utveckla sin egen aktivitet. På detta sätt har Kulturhuset blivit ett unikt komplement till Jönköping Kommuns ordinarie verksamhet.

Brädspel på G&B Syd med folk i Keramiken i bakgrunden. (2014-01-11)

VÅR VERKSAMHET

Här presenteras den verksamhet i Kulturhuset som Föreningen Kulturhuset möjliggör och står för.

Freeshopen

Hur ska freeshopen utvecklas under året?

Gemenskap i jul

Gemenskap i Jul har arrangerats på Kulturhuset ända sedan huset startade och är ett alternativt julfirande i tre dagar. Gratis - och därför öppet för alla.

Plan för nästa år:

 • Fortsätta med Gemenskap i Jul.

Konstverksamhet

På Kulturhuset genomförs varje år en rad olika konstutställningar, installationer och workshops av både lokala, nationella och internationella konstnärer. Under året har vi bland annat haft besök av konstnärer från Istanbul, regelbundna utställningar i Nyfiket, en stor installation på vinden med mera.

De övergripande målen är:

 • Att utveckla möjligheterna för konstnärer att verka, ställa ut och utvecklas i Kulturhuset.
 • Att utveckla de öppna verkstäderna för att möjliggöra synergieffekter och tvärkulturella möten.
 • Att skapa utrymmen för barn och unga, amatörer och hobbykonstnärer att utvecklas och inspireras av etablerade konstnärer, formgivare och kreatörer.

Utställningar

PaNoRaMa, konstnärer från Berlin ställde ut på Kulturvinden. 450 personer besökte utställningen på två dagar. (Kulturhuset, 2014-09-06)

Under året som gått har vi gett plats åt en rad olika utställningar. Kulturvinden har vid ett tiotal tillfällen använts för olika konst- foto- och formgivarutställningar. Nyfiket har regelbundet använts för olika former av utställningar av mestadels lokala konstnärer. En grupp har tagit ansvaret för utställningarna i Nyfiket.

Förra årets mål:

 • Utveckla Kulturvinden som utställningslokal genom att måla om och rusta upp de flyttbara väggarna.
 • Fortsätta med regelbundna utställningar i Nyfiket.
 • Verka för att skapa fler utrymmen för utställningar i huset, exempelvis miniutställningar i små skrymslen och vrår.

Verkstäderna

Verkstäderna håller på att utvecklas till en fantastisk mötesplats för konstnärer med en rad olika inriktningar. Möjligheterna till samarbeten är mycket goda. Genom att skapa ett gemensamt utrymme mellan verkstäderna ökar möjligheterna ytterliggare för nya samarbeten framöver. Läs vidare om utvecklingen under Öppna Verkstäder.

Väggmålningar, affischer och konst i huset

Pågående väggmålningsprojekt i repakorridoren.

Insikten har i samband med renoveringen målats om helt och hållet.

På flera ställen i huset finns olika väggmålningar, foton, affischer, graffiti och små konstinstallationer.

Både i repakorridoren och på andra våningen pryds väggarna av gamla affischer från spelningar och arrangemang som varit i huset. Affischernas historiska värde lyftes fram i den kulturhistoriska utredningen av Tändsticksområdet som gjordes av Thyrens AB på uppdrag av kommunen under våren 2014. De vittnar både om Kulturhuset historia och Jönköping roll som kulturstad. I Nyfiket har en ny vägg med affischer från dagens spelningar och arrangemang börjat växa fram.

På andra våningen finns foton från när Kulturhuset var en del av Tändsticksfabriken, medan korridoren utanför Nyfiket pryds av bilder från 1980-talet när striderna för ett hus i centrum rasade.

I repakoridoren finns sedan gammalt en rad olika musikrelaterade målningar. Nu har arbetet med kompletterande musikmålningar påbörjats.

Trapphuset är i sig en levande konstutställning, där målningar kommer och går. Vissa är gjorda under 90-talet, medan vissa grejer är dagsfärska.

Fotoskolans utställning "Remember my name" på Kulturhusets Vind. Bild: Nathalie Evrung. (2014-06-04)

Under året ska vi:

 • Fortsätta upplåta väggar och uppmuntra olika initiativ vad det gäller väggmålningar, graffiti eller affischering.
 • Fylla på med foton från det som händer i huset och kring kampen för ett hus i centrum idag.
 • Fortsätta vår översyn och underhåll av nuvarande målningar, affischer och så vidare.

Samarbeten med andra

Under året har vi samarbetat med bland annat konst- och formlinjen på Mullsjö Folkhögskola, Grafisk Form och kommunikation på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Fotoskolan i Jönköping och Klasse Ikemura (Berlin).

Vi ska under det kommande året:

 • Vidareutveckla de samarbeten vi har med lokala konstnärliga utbildningar.

Loppisen

Loppisen en mötesplats för folk från hela regionen, varje helgfri lördag på Kulturhuset.

Smålands största loppis genomförs varje helgfri lördag på Kulturhuset av ideella loppisentusiaster. Här möts hundratals människor varje lördag. Vissa åker så långt som 15 mil för att delta. Under året har omfattande förändringar genomförts och en ordentlig uppryckning av verksamheten med nya öppettider samt förtydligade regler och riktlinjer.

Under året ska vi:

 • Genomföra minst fyra superloppisar med ett särskilt tema under året.
 • Få igång vårt digitala bokningssystem så att folk kan kontrollera tillgänglighet och boka bord till loppisen över nätet.
 • Förbättra rutiner kring tillgänglighet under loppisbokningen.
 • Verka för att rekrytera nya personer till loppisgruppen.

Musikverksamheten

Introduktion

Kulturhuset är en mycket viktig plats för Jönköpings musikliv. Här kan unga musiker, arrangörer och musikproducenter genomföra sin första spelning, lära sig ljudteknik, arrangörskap och inspelning. Det är även en plats för äldre och mer erfarna musiker. Musikstilarna är väldigt varierade. Här möts allt från punk till opera, från dödsmetall till dansband som alltsammans blandas upp med svensk folkmusik. Här möts människor i alla åldrar, olika musikstilar, erfarenhet och bakgrundskunskaper.

2013-09-14 mudwalk.jpg

Under det senaste året har vi:

 • I samarbete med Tekniska Kontoret genomfört en totalrenovering av vår mesta konsertlokal, Insikten.
 • Utvecklat och öppnat upp inspelningsstudion med utrustning för att producera material på professionell nivå.
 • Genomfört ett femtontal kurser i grundläggande ljudteknik.
 • I samarbete med Tekniska Kontoret renoverat samtliga replokaler.

Vi ser möjligheter till en mycket intressant utveckling för Jönköpings musikliv framöver. Föreningen Kulturhuset är en självklar del i denna utveckling!

Övergripande mål för musikverksamheten

Vi ska:

 • Fortsätta utveckla Kulturhuset som en självklar mötesplats för musiker och musikintresserade från Jönköpings Kommun, regionen och hela landet.
 • Med fokus på ungdomar i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet ska vi utbilda och uppmuntra unga arrangörer, musiker och artister.
 • Kulturhuset ska vara en självklar utgångspunkt för människor som vill bilda sitt första band, hitta sin första replokal, sätta upp sin första spelning, lära sig grunderna i ljud- och ljusteknik, spela in sin första demo och så vidare.
 • Uppmuntra och ge utrymme för äldre musiker och arrangörer att engagera sig i ungdomarnas utveckling.
 • Kulturhuset ska även fortsättningsvis vara en mötesplats för musiker och artister i alla åldrar. Ungdomar ska kunna få sin första replokal här, samtidigt som äldre musiker ges plats och kan inspirera och stötta de yngre.
 • Vi ska utveckla våra scener och skapa möjligheter för ännu fler spelningar framöver. Både sådana som vi arrangerar själva och sådana som arrangeras av andra hos oss.
 • Inspelning av musikvideos?

Våra musikscener ☜

 • Fortsätta utveckla Nyfikets Scen med bland annat enkel ljusstyrning och flytt av mixer. - genomfört
 • Fortsätta utveckla Insikten med en modernisering av utrustningen. - genomfört
 • Se över förutsättningarna att bygga om Insikten och om möjlig genomföra denna ombyggnad. - genomfört
 • Utveckla möjligheterna att enkelt genomföra spelningar på fler ställen i huset exempelvis i Stora Salen och på Kulturvinden. - genomförtUnder det gångna året har över 200 band och musiker spelat på våra scener i Kulturhuset. Vi har etablerat oss som ett självklart stopp på turnén för band inom flera genrer. Vi har även valts ut för skivreleaser, turnéstart och -avslut.

Flera unga arrangörer har kunnat sätta upp sin första konsert eller har själva stått på scen för första gången. Flera festivaler har också arrangerats under året.

Fullt ös när Charta 77 spelade på Kulturhuset, 2014-11-08

Konsertlokalen Insikten har sedan föreningens övertagande utvecklats till en permanent scen med full ljusrigg, backline och fast PA, vilket gjort det möjligt att på ibland kort varsel sätta upp olika spelningar. Insikten är också platsen för vår grundläggande ljudkurs.

I Nyfiket har vår scen utrustats med ett större PA, åtta-kanals mixer, reverb och fast scenljus. Scenen har också snyggats till och utvecklats till en inbjudande och mysig scen olika arrangemang. Läs vidare under Öppna Scenen i Nyfiket

Teaterbion, Kulturvinden, Studion och Stora Salen har även nyttjats för konserter. Utomhusspelningar har genomförts där både vår portabla scen och Bikupans lastbrygga använts.

Vi ska under det kommande året:

 • Använda Insikten!
 • Utveckla inspelningsmöjligheter både ljud och bild i Insikten.

Ett mål med vår satsning har hela tiden varit att utveckla erfarenhet, kompetens och utrustning för att kunna köra riktigt stora spelningar i en utsåld Stora Salen! Kanske gör vi detta under det kommande året?

Öppna Scenen i Nyfiket

Mål från förra året:

 • Utbilda och lära upp ytterligare minst två personer som själva kan ta hand om öppna scenen. - genomfört
 • Verka för att göra fler instrument direkt tillgängliga på Öppna Scenen. - genomfört
 • Verka för att skapa en eller flera grupper som ansvarar för arrangemang på scenen i Nyfiket. - halvt genomfört
Högt i Tak under Fast Mark, Rent Vatten på Kulturhuset, 2014-09-07

Den öppna scenen har blivit en plats där nya musiker eller personer med scenskräck kan övervinna sin rädsla och ta klivet upp på scen.

Under året har scenen använts för exempelvis poesi, musik, författarbesök, lunchlyrik och spontana uppträdanden.

En ny mixer, mikrofoner, stativ och kablar har köpts in och vi har numera en fast uppsättning instrument på scenen i form av bas, gitarr, cajon samt förstärkare.

Vi har under året utbildas flera personer som kan ha hand om scenen.

Framöver finns planer på att den kan användas för exempelvis Poetry slam i Jönköping.

Under det kommande året ska vi:

 • Utbilda och lära upp ytterligare minst två personer som själva kan ta hand om öppna scenen.
 • Verka för att skapa en eller flera grupper som ansvarar för arrangemang på scenen i Nyfiket. - halvt genomfört
 • Verka för en fast rigg till öppna scenen.

Replokalerna

Förra årets mål:

 • Fortsätta översynen av våra replokaler och hyresgästerna där. - genomfört
 • Ta fram nya riktlinjer för verksamhet i replokalerna. - delvis genomfört
 • I första hand ge plats till unga musiker, framför allt tjejer och i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar. - genomfört


Replokalerna har alltid varit en viktig samlingspunkt för musiker och artister. Många är de band som bildats, repat och gått vidare från huset. Flera har gått vidare till nationella och internationella karriärer, medan andra splittrats inom bara ett par månader. Då flera av de äldre banden flyttat de senaste åren till följd av den osäkerhet som rått kring framtiden, finns nu goda möjligheter att formalisera och genomdriva de förändringar som vi arbetat fram under denna period.

Vi ska därför under året:

 • Fortsätta översynen av våra replokaler och hyresgästerna där.
 • Vidareutveckla riktlinjer för verksamhet i replokalerna.
 • I första hand ge plats till unga musiker, framför allt tjejer och i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar.

Kulturhuset ska även fortsättningsvis vara en mötesplats för musiker och artister i alla åldrar. Ungdomar ska kunna få sin första replokal här, samtidigt som äldre musiker ges plats och kan inspirera och stötta de yngre. Kulturhusets replokaler ska också vara en mötesplats för en rad olika musikstilar och genrer.

För de som är i behov av kortare kontrakt eller bara en tillfällig mötesplats ska vi vidare utveckla vår Öppna Replokal.

Öppna replokalen

Mål från förra året:

 • Fortsätta arbete för ökat användande av den Öppna Replokalen. - halvt genomfört
 • Ta fram kontrakt och ett tydligt regelverk för bokning av lokalen. - halvt genomfört
 • Digitalisera kontrakt och bokning så att musiker ska kunna skriva kontrakt och boka via nätet. - halvt genomfört


Den Öppna Repan är en fullt utrustad replokal som öppnades på Kulturhuset sommaren 2013. Den uppstod ur behovet av en tillfällig plats för band och musiker som inte ha råd med en egen replokal, som precis startat och inte vet om de kommer fortsätta eller som bara är på genomresa och behöver en tillfällig mötesplats. Den ger plats för allt från punkrock till opera och har sedan starten varit en succé!

Frispel i Öppna Repan

Eftersom många bandkonstellationer och musik skapas i stundens ingivelse, ska vi även framöver tillhandahålla en öppen replokal för tillfälliga konstellationer, kortare musikprojekt och nystartade band och grupper som komplement till de fasta replokalerna.

Vi ska under året:

 • Fortsätta arbete för ökat användande av den Öppna Replokalen.
 • Slutföra arbetet med att fram kontrakt och ett tydligt regelverk för bokning av lokalen.
 • Slutföra arbetet med att digitalisera kontrakt och bokning så att musiker ska kunna skriva kontrakt och boka via nätet.

Målet är att musiker i bästa fall ska kunna upptäcka replokalen och få en tid för sitt första rep samma dag.

Ljud- och inspelningsstudion

Mål från förra året:

 • Verka för att skapa en grupp med personer som fungerar som studioansvariga. - halvt genomfört.
 • Utöka möjligheterna till inspelning på Kulturhuset genom att integrera den totalrenoverade Insikten i inspelningsverksamheten. - halvt genomfört ev helt genomfört.
 • Försöka utveckla ett system så att Ljud- och inspelningsstudion ska kunna fungera på ett liknande sätt som våra verkstäder. - ej genomfört.

Kulturhuset har under sedan februari 2016 en fullt fungerande ljud- och inspelningsstudio! Ett trettiotal personer har varit mer eller mindre regelbundet aktiva i verksamheten. Trubadurer, flera olika podcast, hip-hop, afrobeat, Eritreansk folkmusik och voice-over till filmprojekt är några av de grejer som hittills producerats genom studion. Flera personer har under året blivit aktiva producenter i studion.

Under året ska vi:

 • Fortsätta verka för att skapa en grupp med personer som fungerar som studioansvariga.
 • Mål för musiken i studion?
 • Totalintegrera nya Insikten i inspelningsverksamheten.

Målet är att band och artister som repar i Kulturhuset ska kunna spela in sin första demo hos oss.

Ljud- och ljusutbildningar

Mål från förra året:

 • fortsätta utveckla och genomföra våra grundläggande ljudutbildningar. - genomfört
 • utveckla en fortsättningskurs för ljudteknik. - ej genomfört
 • genomföra minst en grundläggande ljusutbildning. - ej genomfört


Våra grundläggande ljudutbildningar har varit en succé. Under 2016 har hittills ytterligare ett tjugotal personer utbildats. Grundkurserna är stommen, men kan utvecklas. Dessutom finns det ett behov av fler personer som kan köra ljuset, samt personer som är mer självgående som ljudtekniker.

Vi ska under året:

 • fortsätta utveckla och genomföra våra grundläggande ljudutbildningar.
 • utveckla en fortsättningskurs för ljudteknik.
 • genomföra minst en grundläggande ljusutbildning.

Målgruppen för dessa utbildningar ska vara personer som är intresserade av att engagera sig i huset och dess verksamhet.

Målet är att Kulturhuset i framtiden även ska kunna certifiera egna ljudtekniker. Dessa ska även kunna hyras in av utomstående arrangörer när de genomför verksamhet i Kulturhuset.

Samarbeten med andra aktörer

Under året som varit har vi samarbetat med en rad olika aktörer, exempelvis de flesta av studieförbunden i Jönköping, kommunen, olika event- och bokningsbolag, musikarrangörer, skolor med mera.

Under året ska vi:

 • Utveckla de samarbeten vi redan har.
 • Aktivt söka ny samarbeten med exempelvis skolor, folkhögskolor och andra utbildningsinstitutioner.
 • Knyta kontakt med andra musikarrangörer i Jönköping och undersöka möjligheter till samarbete.
 • Verka för att knyta kontakter och få igång samarbete med andra musikarrangörer i regionen.
 • Verka för att få igång ett samarbete med erfarna musikarrangörer för att bredda vår kompetens och erfarenhet.

Nyfiket

Nyfiket är grundbulten i många av Kulturhusets öppna arrangemang och verksamheter. Det mest kända exemplet är Gemenskap i Jul, som inte varit möjligt att genomföra om inte Nyfiket fanns.

För många är det ett första intryck och steg in för att engagera sig i huset. Folkköket, lunchlyriken, loppiscafét, pizzasöndagar, språkcafét och ”kulturfredagarna” är några av alla de arrangemang som äger rum i Nyfiket på ett löpande schema. Utöver det så sker även HBTQIA+ café i fiket till och från. Detta för att skapa en trygg miljö där en kan känna samhörighet och trygghet som HBTQIA+person men även för att kunna del upplevelser och skapa förståelse. Denna förståelse uppstår genom att alla är välkomna och på så vis kan en bryta de fördomar en individ kanske må ha.

I Nyfiket uppstår möten och samarbeten som annars kanske inte hade ägt rum. Människor från vitt skilda grupper, föreningar och sammanhang tvingas samsas, dela på utrymmet och samarbeta för att få det hela att fungera.

Inget av ovanstående hade förmodligen varit möjligt om en kommersiell aktör drev Nyfiket.

Under det kommande året ska vi:

Verka för att ytterligare höja kvalitén på både mat och bemötande samt att förbättra gemenskap i Nyfiket. Fortsätta utveckla strukturen kring Nyfiket. Syftet är att göra det enklare för folk att komma in, bli aktiva och slutligen självgående. Skapa rutin för passbokning för volontärer, via hemsidan och datorn i Nyfiket. Fortsätta utveckla Nyfiket som en stödjande resurs för arrangemang i huset. Balansen mellan öppet café och tillagningskök för medlemsföreningar och andra arrangörer. Förtydliga när det är ordinarie öppethållande i fiket och när det används till annat. Sträva efter att utöka det regelbundna öppethållandet.

Folkköket har varit basen i den ideella driften av Nyfiket. Varje tisdag serveras vegansk mat, sallad och nybakat bröd för en tjuga. Scenen står öppen och den som uppträder får gratis mat. Folkköket har blivit en självklar mötesplats för aktiva i huset, för nya att komma i kontakt med Kulturhuset och en för brokig skara människor i alla åldrar. Under året gång har även en ny del till nyfiket uppstått. Detta är mat kupongerna man kan få för att hjälpa till med maten. Dessa kuponger kan sedan individen bruka själv, ge bort eller sätta upp på tavlan och på så vis ge bort en gratis måltid till någon annan. Dessa kuponger som sätts upp på tavlan är oftast klottrade med diverse olika kärleksbudskap.

Två nya delar har uppstått och en har gjorts om. Dessa är följande:

*Språkcafét Språkcafét uppkom som ett initiativ av en grupp av feriepraktikanter. Det blev snabbt till en succés och var eftertraktat av både Huskvarna och Vaggeryd kommun under sommarens månader. Som största besöksantal av elever från dess två ovannämnda kommuner var 75 elever med övriga besökare. Språkcafét har även agerat en inkörsport till kulturhuset där ett flertal av dess rör sig i nyfiket idag och har exempelvis genomfört ”kulturfredagar” helt på egna ben.

Språkcafét är något som vi har med stolthet då det har varit eftertraktat av både kommun och internationella studenter. Genom språkcafét har kulturhuset fått många nya ansikten och vi kan även sova gott med att veta att vi bidrar till att ge dem som kanske ej har så mycket en plats och sammanhang att vara på.

Utveckla språkcafét

Fortsätta med att främja integration på volontärbas.

*HBTQIA+ cafét.

Även kulturmåndagarna har fått sig en omstrukturering, Dessa sker nu istället på fredagar och heter nu kulturfredagar. Till kulturfredagarna har många diverse olika grupper verkat. Det har varit allt ifrån privatpersoner som har velat dela med sig av sin kultur och mat. Det har även varit individer från språkcafét här på kulturfredagarna, så som HVB-elever från Vaggeryd kommun (Fenix). Kulturfredagarna kan på så vis ha en verkan med att motverka den segregation som kan uppstå när kulturer möts. Kulturfredagarna har en positivt verkande effekt för att skapa sammanhållning i vårt samhälle men också för att ge uttryck för kultur.


Under året som kommer ska vi även:

Utveckla den Öppna Scenen under Folkköket. Verka för att skapa fasta grupper som ansvarar för folkköket från gång till gång.

Lunchlyrik Tre fredagar av fyra läser Arne Eriksson och Bernt Lindqvist dikter, lyrik och andra berättelser. Detta har fört en ny publik till Kulturhuset.

Under året ska vi:

Fortsätta med och utveckla lunchlyriken!


Öppna verkstäderna

Mål från förra året:

 • Öppna en screentrycksverkstad inom ramen för hantverksverkstadens verksamhet. - ej genomfört.
 • Genomföra en gemensam arbetshelg för de öppna verkstäderna. - halvt genomfört.
 • Verka för att i samarbete med ABF öppna fler verkstäder när utrymme ges. - ej genomfört.
 • Utveckla de Öppna Verkstäderna som en mötesplats för konstnärer och konstnärligt aktiva personer. - pågående.
 • Se efter möjligheten att öppna ett analogt fotolabb. - genomfört genom att lokalen renoveras.


Ommålning i Keramiken.

Totalsanering samt luftfilter i Snicken.

Återvinningscentralen, en datorverkstad, har öppnat!

Skulptur-workshop i Keramiken

De Öppna Verkstäderna ligger på andra våningen i Kulturhuset. Här finns sedan tidigare Snicken, Keramiken, Målerian, Rit- skriv- och serieverkstan och Tygerian.

Syftet med de öppna verkstäderna är att erbjuda utrymme för fritt skapande på användarnas egna villkor. Skapa en verksamhet som är inkluderande, där lusten och kreativiteten flödar.

Nästa generationens serietecknare i Rit- skriv- och serieverkstan. (20014-01-11)

Vi ska under året:

 • Öppna en screentrycksverkstad inom ramen för hantverksverkstadens verksamhet.
 • Genomföra en gemensam arbetshelg för de öppna verkstäderna.
 • Utveckla de Öppna Verkstäderna som en mötesplats för konstnärer och konstnärligt aktiva personer.
 • Öppna en lackeringsverkstad som ska vara ett utrymme för lackeringen, sprayning, målning och eventuellt annan verksamhet som kräver dragskåp ex lödning och masktillverkning.
 • Öppna det analoga fotolabbet.
 • Starta en elektronikverkstad.
 • Återöppna tygverkstan.

Samarrangemang

Mål från föregående år:

 • Fortsätta utvecklas som samarbetspartner till olika aktörer som vill genomföra arrangemang i huset. - genomfört genom att
 • Fortsätta understödja och ge plats åt stora arrangemang, SM-tävlingar, mässor och så vidare. - genomfört genom ex undulatmässan, elviskonsert,
 • Fortsätta uppmuntra och understödja e-sport-, spel- och deltagarkulturen. - pågående genom GoB
 • Genomföra minst två stora arrangemang under året i egen regi, ett på våren och ett på hösten. - genonfört med öppet hus under våren, öppning av Insikten,

Under 2016 har vi bland annat gett plats för och samarbetat kring KulturDagNatt, SM i Wordfeud, sport- undulat- och spelmässor, stand-up-föreställningar, studentsittningar, festivaler och mycket, mycket mer.

Vi har också genomfört en hel del egna arrangemang exempelvis spelningar, poesiföreställningar och utställningar.

Sammanlagt under året har det på Kulturhuset genomförts drygt NN arrangemang.

Under det kommande året ska vi:

 • Fortsätta utvecklas som samarbetspartner till olika aktörer som vill genomföra arrangemang i huset.
 • Fortsätta understödja och ge plats åt stora arrangemang, SM-tävlingar, mässor och så vidare.
 • Fortsätta uppmuntra och understödja e-sport-, spel- och deltagarkulturen.
 • Genomföra minst två stora arrangemang under året i egen regi, ett på våren och ett på hösten.

VÅR ORGANISATION

Här presenteras planen för föreningen samt hur individer blir delaktiga och skaffar sig inflytande i verksamheten.

Föreningen

Folkkök-fullthus.jpg

Föreningen har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit “en person = en röst”. Med nuvarande driftsformen har Föreningen Kulturhuset varit tvungen att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme mellan de olika aktörerna i huset.

Styrelsen

Styrelsen har ansvar för att beslut på medlems- och föreningsmötena genomförs.

Styrelsen ska under året:

 • Gå igenom beslut tagna under verksamhetsåret för att kontrollera vad som inte blivit genomfört och om det ska genomföras framöver.
 • Styrelsen skall verka för att använda/utvärdera/uppdatera styrelsedokumentet aktivt för att göra arbetet lättare.
 • Verka för att nya, yngre förmågor ska engagera sig i styrelsen.
 • Styrelsen skall genomföra arbetshelger en gånger om året (då man går igenom saker som behöver bearbetas i husets verksamhet, sådant man aldrig annars hinner.)
 • Styrelsen ska genomgå en utbildning för att förbättra styrelsearbetet.

Enskilda medlemmar

Föreningen Kulturhuset har drygt 250 medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är krav för att få rösta på föreningsmöten, men inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset.

Vi ska därför under året:

 • Arbeta för att fler blir aktiva i föreningen, med fokus på både nya medlemmar och att gamla medlemmar fördjupar sitt engagemang.
 • Verka för att flera medlemmar ska bli aktiva i beslutsprocessen och driften i huset.

Medlemsföreningarna

De föreningar som har regelbunden verksamhet i Kulturhuset har möjlighet att bli medlemsförening i Föreningen Kulturhuset. Medlemsföreningarna har oftast förtur vid bokning av lokaler och har även tillgång till reducerade hyror vid bokningar. Kulturhuset har för tillfället elva medlemsföreningar.


Mål för 2018:

 • Verka för ökat utbyte och samverkan mellan medlemsföreningarna i huset.
 • Fortsätta arbeta för att involvera medlemsföreningarna i huset som helhet.

Inflytande och delaktighet

Inflytande och delaktighet är grunden för människor engagemang i huset och i verksamheten. Övergripande beslut om föreningens verksamhet tas på förenings- och medlemsmöten. Där är den grundläggande principen en person – en röst och medlemskap i Föreningen Kulturhuset krävs. Samtidigt strävar vi efter att sprida och fördela makten så att besluten ska tas av dem som berörs i första hand, istället för av administration eller föreningens styrelse. De flesta beslut kring den löpande verksamheten tas därför av dem som är aktiva i respektive verksamhet (exempelvis verkstäderna, musiken, Nyfiket); genom arbetsgrupper och olika öppna aktivitetsmöten.

Kulturhusets Wiki

Kulturhuset Wiki är ett redskap där vi kan dela information, lägga upp filer, bilder, rapportera om gruppers aktivitet och så vidare. Wikin verkar också för att för öka transparensen samt möjligheten till inflytande och delaktighet, både i verksamheten och beslutsfattande i huset.


Informationsspridning och reklam ☜

Vi ska därför:

 • Fortsätt arbetet med uppdatering av sociala medier.
 • Arbeta för tydligare skyltning och information i huset.
 • Se till att Kulturhuset finns med på kommunens hemsida.

Informationsspridning och reklam för arrangemang och verksamhet i Kulturhuset ska vara ett prioriterat område även under det kommande året.

Administration

Administrationens huvudsakliga funktion är att möjliggöra verksamma i husets aktiviteter, idéer och engagemang, samt att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning. Kulturhuset ganska unika förmåga att ge utrymme för engagerade personer och spontana initiativ beror till stor del på det symbiosförhållande som utvecklats mellan administration och ideell verksamhet. En administration som är underställd verksamheten, istället för tvärtom. Beslutanderätt ligger idag hos ideellt aktiva, inte hos anställda tjänstemän. Ett förhållande som utvecklats under 32 år till vad det är idag. Ett förändringsarbete som ständigt pågår.

Uthyrningsverksamhet

Kulturhuset i Jönköping hyr ut sina lokaler till diverse arrangemang och aktiviteter. Uthyrningsverksamheten är en förutsättning för att vi frikostigt ska kunna ge stöd stöd till följande fokusgrupper: ungdomar, kulturella tillställningar, ideell verksamhet, nyktra tillställningar, öppna arrangemang och våra medlemsföreningar. Vårt fokus är att genom en tillåtande attityd stödja verksamhet som ryms inom vårt syfte och mål samtidigt som våra lokaler ska kunna nyttjas av alla med ett behov av att utöva verksamhet där.

Under året ska vi:

 • Särskilt verka för att öka lokalernas användning under dagtid.
 • Fortsätta utveckla möjligheter att boka lokaler och loppisbord på nätet.
 • Fortsätta utveckla möjligheter att boka replokal och utföra kontraktsskrivning för dessa på nätet.

Hemsidan

www.kulturhusetjonkoping.se

Den fungerar nu som ett verktyg för att följa vad som händer i huset, vad som är på gång och hur man aktiverar sig i verksamheten.

Under året ska den:

 • Fortsätta utvecklas till verktyg som kan användas i de olika verksamheterna i huset.
 • Underhållas på ett bra sätt, så att aktuell information finns tillgänglig.
 • Vara en informationsportal, och tillsammans med wikin, vara ett verktyg för nya som vill aktivera sig i huset.

Personal

Kulturhusets anställda delar på 2,6 heltidstjänster: en lokalvårdare, en vaktmästare, en operativ samordnare och en administrativ samordnare.

För fortsatt trevnad skall vi:

 • Genomföra nödvändiga investeringar i arbetsredskap.
 • Genomföra regelbundna personalmöten.

Samarbeten med andra organisationer

Föreningen Kulturhuset har som religiöst och partipolitiskt obunden förening en unik möjlighet att få olika grupper och organisationer att samverka och samsas under samma tak. Vi samarbetar med en rad utbildningsorganisationer bland annat flera grund-, gymnasie- och folkhögskolor samt de flesta av Jönköpings studieförbund.


Mål för 2018:

 • Lägga särskilt fokus på att utveckla verksamheten i Kulturhuset under dagtid.
 • Fortsätta att utveckla våra nuvarande samarbeten med exempelvis Jönköpings Kommun, Landstinget, Folkhögskolor, gymnasieskolor, Studentkåren o.s.v.
 • Utveckla våra samarbeten med andra kulturhus, teatrar, bokningsbolag, föreningar, organisationer och myndigheter.

FASTIGHETEN

Bild på Kulturhuset, sett från Tändsticksgränd

Kulturhusets verksamhet och administration inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret med drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset sedan 1982.

Underhåll och drift

Under året ska vi fortsätta samverka med Tekniska Kontoret gällande drift, underhåll och eventuella störningar.

Lokaler

Kulturvinden

Föreningen Kulturhuset har unika möjligheter att erbjuda flexibla och användarvänliga lokaler som lätt anpassas efter våra målgruppers väldigt olika behov. Kombinationen av föreningslokaler och mer öppna utrymmen och lokaler ska finnas kvar. När lokaler sägs upp eller fasta verksamheter flyttas ska vi försöka hitta lösningar för ännu mer öppen och inkluderande verksamhet.

Vi ska därför under året:

 • Fortsätta arbetet med att utöka lokalernas användningsområden och ökad tillgänglighet.
 • Fortsätta samverka med Tekniska Kontoret gällande utformning och renovering av lokalerna.
 • Utveckla möjligheterna att understödja medlemsföreningar och andra föreningar i behov av utrymme och verktyg för sin verksamhet.
 • Om möjligt påbörja byggandet av ett öppet kontor med plats för datorer, kopiatorn, laminering, skärmaskinen och annan kontorsutrustning samt licenser för exempelvis bildredigering, lay-outprogram och bokföringsprogram. (Se vidare under rubriken Öppna Kontoret.)