Verksamhetsberättelse 2020

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 24 september 2020 kl. 17.18 av Doktormårten (diskussion | bidrag) (skapade sida för löpande uppdatering resten av 2020)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Verksamhetsberättelse 2019 coverart.PNG

INTRODUKTION

Kulturhuset har under året fortsatt att förvalta sin särställning som en gemensam plattform för kulturella & kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dem resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i - oavsett om de är del av en förening eller inte. Vidare har Kulturhuset fortsatt att vara en plats där folk får utveckla sin skapandelust utan pekpinnar och censur. Under året har vi fortsatt att aktivera nya ideella, unga som gamla och mittemellan, som hjälpt till med allt möjligt i huset efter bästa förmåga.

Nyfiken Scen!
Pridefirande med regnbågsfärgad brunch!
Gemenskap i Jul

Några saker som stuckit ut under 2019 är:

 • Evenemanget Nyfiken Scen har satt sig och blivit ett stående inslag sista fredagen varje månad
 • Den feministiska konst- och hantverksmarknaden Fem Fair hölls på Kulturvinden den 4/5
 • Internationella kvinnodagen uppmärksammades i Nyfiket 8e mars
 • Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) höll nyfiket öppet med tema-quiz och alkoholfria drinkar
 • Vi var också med samarrat realesefester för både Rudey Dalast och Death by horse i Insikten
 • Vi samarrangerade sveriges första klimatsmarta bal - Hållbarhetsbalen.
 • En dag i april var det också något så kul som en Melodinosauriefestival med Pappa Kapsyl, eventet var så populärt att en extraföreställning sattes in

VÅR VERKSAMHET

Arrangemangsverksamhet

Under 2019 genomfördes uppskattningsvis 1704 arrangemang i Kulturhuset. Av dessa var 218 föreningens egna, ungefär 1483 var samarrangemang och 3 var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan, men i våra lokaler. Under 2019 hade vi 93 fler samarrangemang än föregående års siffra. Utöver detta repade band (319 evenemang) i våra egna replokaler och inspelningsstudion), folk var aktiva i verkstäderna, genomgick utbildningar, repade inför föreställningar eller var aktiva i medlemsföreningarnas egna aktiviteter (exempelvis öppethållande på G&B-lokalen eller Bokcafét, föreningsmöten, förberedelser eller planering av aktiviteter och verksamhet och så vidare).

Egna arrangemang

Under egna arrangemang återfinns arrangemang genomförda av föreningens egna arrangörsgrupper (alltså inte medlemsföreningar eller samarbeten med fria grupper) exempelvis Gemenskap i Jul, Smålands största loppis, vissa spelningar, poesiframträdanden, dansträningar, utställningar, loppis, folkkök med öppen scen och mycket mer. Helt enkelt sådant vi själva arrangerar.

 • Firande av Internationella kvinnodagen den 8e mars
 • Gemenskap i Jul
 • Nyfiken Scen
 • Folkkök
 • Loppis
 • Gammaldags Jul
 • Lunchlyrik

Samarrangemang

Sådant vi genomfört tillsammans med andra, där vi antingen är samarrangör, subventionerar arrangören på olika sätt eller hjälper till med planering, genomförande och/eller efterarbete.

Det kan handla om medlemsföreningarnas aktiviteter (spelhelger på G&B, Wettcon sommar samt Wettcon vinter), spelningar (Mission och Väckelse, Klubb Alturism), Kultur på recept, elevutställningar och arrangemang & olika LAN. Även vissa aktiviteter arrangerade av studieförbunden (Studiefrämjandet, ABF, NBV, Bilda), folkhögskolornas slututställningar, fria gruppers aktivitet och så vidare.

Kulturhuset har under året fortsatt etablera sig som en mästerskapsarena för en rad olika kulturyttringar och subkulturer.


Andra samarrangemang som genomförts under 2019:

 • Pop-och rockkören
 • JoyVoice
 • Spring inspiration
 • Barndansgruppen Be Sporty
 • Deltävlingar Poetry Slam
 • Mora Träsk
 • Hållbarhetsbalen
 • Extinction Rebellion
 • Tillsammansskapet
 • Stadsodlingsuppstart
 • Den feministiska hantverksmarknaden Fem Fair
 • Releasefest Rudey Dalast
 • Releasefest Death by Horse

Andras arrangemang

Här hamnar det som är rena uthyrningar exempelvis bröllopsfester från ett flertal kulturer, Svenskt Sportforums Sportmässa, studentsittningar med mera.

 • Studenter från Högskolan i Jönköping har haft flera olika sittningar i Kulturhusets lokaler, bland annat Qult som varade en hel helg
 • Flera stora bröllop har hållits i bland annat Stora Salen.
 • Även flera möhippor har arrangerats i Kulturhusets lokaler.
 • Allmänna födelsedagsfester, studentfiranden och klassfester.

Freeshopen

Kulturhusets Freeshop har som syfte att tillhandahålla kläder, skor, böcker och diverse prylar till människor som är i behov av eller vill bruka dessa. Under året har det möblerats om i Freeshopen vilket gett en bättre överblick av vad som finns.

Gemenskap i jul

Det var som alltid en mycket lyckad o stämningsfull julhelg med i runda slängar 100-120 gäster per dag. Under helgen och i förarbetet var det upp cirka 25 volontärer som hjälpte till med allt som behövde göras, allt ifrån att kontakta donatorer, laga mat, sköta de administrativa bitarna samt den mer praktiska delen - att bemöta gästerna och se till att besöket blir fint och meningsfullt.

Vi uppmärksammades också i media, se artikel i Jönköpings Posten [1]

Konstverksamhet

Affischväggen växer fram

Utställningar

Under året har flertalet utställningar hängts i Nyfiket, både av aktiva medlemmar och andra konstnärer och fotografer som hört av sig för att hänga hos oss.

Väggmålningar, affischer och konst i huset

Våga vägra tråkiga dörrar

Affischväggen i Nyfiket har regelbundet fyllts på med affischer allt eftersom nya arrangemang genomförts. Under sommaren 2019 så målades trapphuset vid Insikten vit, detta var ett förberedande arbete för framtida väggmålningar i trapphuset. På Målerians dörr pågår också ett måleriprojekt som kommer fortsätta under 2020.

Samarbeten med andra

Under året har vi bland annat samarbetat med Södra Vätterbygdens Konstrunda, Mullsjö Folkhögskola, Fotoskolan i Jönköping mfl.

Loppisverksamhet

Loppisen har under 2019 gått okej, trenden är tyvärr inte så bra men ingen särskilt dramatisk nedgång har noterats. Det har varit mer lättillgängligt att boka loppisbord med utökade telefontider. Det digitala bokningssystemet har inte kommit igång än. Under 2019 har vi haft olika tema-loppisar som nörd-loppis, pride-loppis och halloween-loppis. Samt har även Mega-loppis genomförts där fler lokaler har använts för att ställa upp loppisbord. Vi har haft möten med loppisgruppen och försökt rekrytera fler att engagera sig som loppisvärdar på lördagarna.

Musikverksamheten

Arrangörsgrupper och spelningar

Spelningar som gjorts under året:

 • Liveuppträdanden på Öppen Scen i Nyfiket.

Våra musikscener

 • Nyfiket Scen
 • Insikten
 • Stora Salen
 • Kulturvinden

Replokalerna och banden

Vi har fortsatt översynen av våra replokaler och hyresgästerna där. Vi har utvecklat riktlinjer för verksamhet i replokalerna. Vi har påbörjat arbetet med ett ökat användande av den Öppna Replokalen. Vi har inte slutfört arbetet med att ta fram kontrakt och tydligt regelverk för bokning av lokalen. Vi har inte arbetet med att digitalisera kontrakt och bokning så att musiker ska kunna skriva kontrakt och boka via nätet.

Ljud- och inspelningsstudion

Ljud- och ljusutbildningar

Samarbeten med andra aktörer

Vi har aktivt sökt efter nya samarbeten med andra aktörer.

Nyfiket

Nyfiken Scen har varit ett nytt och uppskattat evenemang sista fredagen varje månad

Nyfiket har under året varit grundbulten i många av Kulturhusets öppna arrangemang och verksamheter, där Gemenskap i Jul nog är det mest kända exemplet. Nyfiket har fortsatt vara en väldigt viktig mötesplats, samlingspunkt och ett nav i husets verksamhet, i synnerhet vid stora arrangemang eller när det hänt mycket olika saker i huset samtidigt.

Under året har vi:

 • Fortsatt med folkköket, loppisfiket och lunchlyriken som vanligt under hela året.
 • Startat upp Nyfiken Scen, ett event med live-musik och lyxig vegan-mat.
 • Under sommaren haft sommarkök istället för folkkök då även matlådor kunnat köpas med.
 • Anordnad Pride-frukost innan Pride-paraden och efter paraden hade nykter tillställning med mat och musik.
 • Sålt fika under Gammeldags Jul på tändsticksområdet som var mycket välbesökt.
 • Fortsatt med introduktion till Nyfiket på svenska och engelska.
 • Förtydligat och förenklat rutinerna kring kassa-avslut med en färdigmall i datorn att fylla i.
 • Vi har inte skapat en rutin för passbokning för volontärer via hemsida och datorn i Nyfiket. Istället har det skapats ett antal volontärs-lag som roterar för att sköta folkköket.

Öppna verkstäderna

Nya skapelser i Keramiken

Verkstäderna har fortsatt att utvecklas som en plattform för människor som vill lära sig kreativa arbetsformer, och som har varit öppen för en mycket stor allmänhet med anledning av att det varit så billigt att bli medlem i verkstäderna. Keramiken har varit otroligt populär i år, så pass populär att det behövdes ett intagsstopp för nya verkstadsmedlemmar under en period!

 • En gemensam arbetshelg för de öppna verkstäderna har inte genomförts.
 • Vi har påbörjat arbetet med spraybåset.
 • Vi har inte öppnat det analoga fotolabbet.
 • Vi har inte återöppnat tygverkstan men arbetet sattes igång ordentligt under 2019.
 • Vi har inte öppnat Öppna kontoret än men rummet har röjts och ska bara få ordentliga skrivare nån himla gång.

VÅR ORGANISATION

Här presenteras föreningen, administrationen och hur folk blir delaktiga och skaffar sig inflytande i verksamheten. Varför organisationen ser ut som den gör. Och hur vi arbetar för att öka öppenheten, transparensen och medbestämmandet i huset.

Föreningen

Föreningen har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit en person - en röst. Anledningen till detta är att vi velat undvika huggsexa mellan de olika medlemsföreningarna där var och en slåss för sitt eget utrymme och del av resurserna i den gemensamma föreningen. Med nuvarande driftsformen har Föreningen Kulturhuset varit tvungen att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme mellan de olika aktörerna i huset.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2019:

Vi har fortsatt arbeta för att fler blir aktiva i föreningen, med fokus på både nya medlemmar och att gamla medlemmar fördjupar sitt engagemang. Vi har försökt verka för ökat beslutsfattande och drift av huset och verksamheten dels genom att uppmuntra nya arbets- och verksamhetsgrupper i huset.

Under året har vi:

 • fortsatt utveckla och möjliggöra lunchlyriken
 • haft loppis samt tema-loppisar på tema nörd, pride och halloween
 • arbetat för att ytterligare höja kvalitén på både mat och bemötande samt att förbättra gemenskap i Nyfiket.
 • strävat efter att utöka det regelbundna öppethållandet i Nyfiket
 • sett till att den Öppna scenen i Nyfiket är öppen under Folkköket
 • fortsatt att hålla i Introduktion till Nyfiket och verkat för att upprätthålla hygienrutiner i köket
 • fortsatt understödja och ge plats åt stora arrangemang, SM-tävlingar, mässor och så vidare
 • fortsatt uppmuntra och understödja e-sport-, spel- och deltagarkulturen
 • de Öppna verkstäderna har fortsatt vara en mötesplats för hantverkare, konstnärer och konstnärligt aktiva personer

Kulturhuset ska även fortsättningsvis vara en mötesplats för musiker och artister i alla åldrar. Ungdomar ska kunna få sin första replokal här, samtidigt som äldre musiker ges plats för att inspirera och stötta de yngre.

 • Vi har vart en utgångspunkt för människor som vill lära sig grunderna i ljud- och ljusteknik, spela in sin första demo och så vidare.
 • Vi har utvecklat våra scener och skapat möjligheter för ännu fler spelningar, både sådana som vi arrangerar själva och som arrangeras av andra hos oss.
 • Vi har i första hand gett plats till unga musiker i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar. Framöver behövs en översyn i huruvida vi ger plats även från ett genusperspektiv.
 • Vi har sett till att Öppna replokalen har haft fungerande instrument och teknisk utrustning

Medlemskap

Föreningen Kulturhuset hade under året 366 medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset, däremot krävs det för att få rösta på föreningsmötena.

Medlemskap kostar 50 kr/år om du är under 25 år och 100 kr/år om du är över 25 år. För att bli medlem kan du antingen komma till Nyfiket på vårt folkkök på tisdagar, besöka kontoret (öppet 12.00 – 16.00 på vardagar till 19.00 på onsdagar) eller fylla i formuläret på Kulturhusets hemsida [2].

Kulturhusets mål är att vara en plattform där alla är välkomna som inte exkluderar andra. Kulturhuset ska sträva efter att vara en plats där alla känner sig välkomna oavsett könsidentitet, sexuell läggning, hudfärg, ålder och så vidare. Vi tolererar ingen rasism, sexism, homo- eller transfobi på Kulturhuset. Läs mer om vad som gäller i huset under Regler, riktlinjer och policys i Kulturhuset.

Medlemsföreningarna

Under 2019 har följande föreningar varit medlemmar i Kulturhuset:

Styrelsen

Under verksamhetsåret 2019 har följande personer suttit som förtroendevalda:

 • Ordförande: Rickard Olsson (från extrainsatta vårmöte 2018)
 • Vice ordförande: Ester Olsson (från vårmötet 2018 till höstmötet 2019), Alice Hägg (från höstmötet 2019)
 • Ledamöter/Suppleanter: Jakob Olofsson (från höstmötet 2017 till vårmötet 2019), Alice Hägg (från höstmötet 2018), Lisa Eriksson (från höstmötet 2018 till höstmötet 2019), Joel Thomasson (från vårmötet 2019 till höstmötet 2019), Ines Benjaminsson (från vårmötet 2019 till vårmötet 2020), Lelle Walter (från vårmötet 2019), Ilona Erdemli (från extrainsatt vårmötet 2019)


Uppföljning från Verksamhetsplan 2019:

 • Styrelsen har gått igenom tagna beslut under verksamhetsåret och genomfört det som planerats genomföras, med undantag av uppdatering av föreningsstadgarna, något som skulle varit gjort till vårmötet 2020. Detta kommer att åtgärdas framöver.
 • Styrelsen har verkat för att uppdatera och använt styrelsedokumentet för att underlätta styrelsearbetet.
 • Styrelsen har inte genomgått någon utbildning för att förbättra styrelsearbetet, med undantag av Ilona Erdemli som gått en styrelseutbildning hos Sverok.
 • Styrelsen har inte lyckats med att säkerställa att all vår hantering av personuppgifter anpassas efter GDPR.
 • Styrelsen har inte haft någon arbetshelg under året, men har haft regelbundna arbetskvällar

Valberedning

Valberedning: Sebastian Dahlander (vårmötet 2017), Em Lundell (från höstmötet 2018 till vårmötet 2019), Anna Stark (från höstmötet 2019), Jacob Olofsson (från höstmötet 2019)

 • Verkat för att nya, yngre förmågor ska engagera sig i styrelsen
 • Genomfört en enkätundersökning kring hur styrelsearbetet har upplevts av tidigare styrelsemedlemmar med syfte att förbättra styrelsearbetet

Engagemang och delaktighet

Den ideella driften och föreningsstyret är en förutsättning för den breda och omfattande verksamhet som finns idag och hur den utvecklats under året.

Engagemang

 • Engagemangsgruppen har tyvärr inte kommit igång med sitt arbete
 • Under året har inte husmåndag varit en mötesplats för alla de engagerade i föreningen och huset, istället är det ofta i på tisdagar under folkköket som olika grupper och individer är aktiva i huset på olika sätt
 • Ett initiativ för stadsodling i Jönköping har påbörjat ett arbete för att odla på Kulturhuset och kommer att formera sig som en arbetsgrupp under 2020
 • Personer från styrelsen och Datorverkstaden har fört samtal med Digidem om att använda sig om verktyget Collective Tools i Kulturhuset. Det är ännu inte helt fastställt hur verktyget ska komma att användas
 • En ny form för samarbete och informationsutbyte mellan ideellt aktiva och styrelsen i föreningen har inte arbetats fram.
 • Under året har vi fortsatt arbetat för att involvera medlemsföreningarna i huset som helhet

Arbetsgrupper

En arbetsgrupp är en grupp för planering och samordning av arbete kring verksamheten i Föreningen Kulturhuset i Jönköping. Under 2019 fanns följande arbetsgrupper:

Kulturhusets Wiki

Det främsta syftet med wikin är att skapa lika förutsättningar för alla att engagera sig i Kulturhusets verksamhet. På sidan kan en hitta information om exempelvis arbetsgrupper och verksamheten i huset, följa styrelsens arbete samt få information om hur saker och ting fungerar i huset.

Detta i sin tur är ett mycket viktigt demokratiskt verktyg. Vem som helst ska kunna ta reda på vad som pågår i huset och därmed bestämma sig för var hen vill aktivera sig. Det är inte meningen att en ska behöva känna en massa personer i huset för att förstå hur beslutsprocesserna går till.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2019:

 • Ett arbete har påbörjats med att se över vilken information som ligger på wikin samt på vilket sätt den informationen finns tillgänglig
 • Styrelseprotokoll har har börjat laddas upp på wikin i .pdf-format. Arbetet har utförts i kronologisk ordning, är inte klart och kommer fortsätta under 2020

Informationsspridning och reklam

Mycket seriöst arbete

Arbetet med informationsspridning har under 2019 drivits på av arbetsgruppen Informationsgruppen.

Informations- och dokumentationsgruppen

Informationsgruppen träffas varje vecka och arbetar med intern och extern marknadsföring kring aktivitet och arrangemang i Kulturhuset. Gruppen har verkat för att uppdatera föreningens hemsida, tagit fram en flyer med uppdaterad information om loppisen, affischerat och tagit fram affischer & flyers inför Nyfiken Scen. Kontakt via vår mail: infokom@kulturhusetjonkoping.se

Vad har hänt under 2019

Under 2019 har Informationsgruppen haft regelbunden aktivitet.

 • Vi har producerat en reklamfilm för loppisen som visats på facebook, instagram samt på digitala reklamskytar på flera ställen i Jönköping
 • Vi har producerat en ny affisch för Nyfiken Scen
 • Vi har underhållit Facebook-sidan och löpande skapat och delat evenemang
 • Vi har underhållit Kulturhusets Instagram tillsammans med andra medlemmar
 • Vi har organiserat och dekorerat i Freeshopen tillsammans med andra medlemmar
 • Vi har representerat huset genom att delta på två studentmässor på Jönköping University
 • Hemsidan har setts över och en omfattande uppdatering förberetts

Sociala medier

 • Facebook har fortsatt vara en viktig kanal för att nå ut med information om verksamheten, kommande event och händelser i huset. Många personer hjälps åt att uppdatera vår sida.
 • Instagramkontot uppdateras ofta. Kontot heter @kulthusjkpg och vi använder oss även av taggen #kulthusjkpg.
 • Vårt youtube-konto har varit inaktivt under året och inlogget är borttappat. Nån som vet något?

Administration

Administrationens huvudsakliga funktion är att tillgodose verksamma i husets aktiviteter, idéer och engagemang, samt att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning. Kulturhuset har under året haft två personer anställda för att sköta dessa uppgifter. Administrationen har och ska vara underställd verksamheten och inte tvärtom.

Uthyrningsverksamhet

I år har arbetet särskilt verkat för att öka lokalernas användning under dagtid, samt verkat för fler återkommande event/arrangemang/gäster genom att vårda relationerna till dessa.

 • Vi har fortsatt att utveckla våra nuvarande samarbeten med exempelvis Jönköpings Kommun, Landstinget, Folkhögskolor, gymnasieskolor, Studentkåren o.s.v.
 • Vi har fortsatt utveckla våra samarbeten med andra kulturhus, teatrar, bokningsbolag, föreningar, organisationer och myndigheter.
 • Vi har fortsätta arbetet med att utöka lokalernas användningsområden och ökad tillgänglighet.
 • Vi har fortsatt utveckla möjligheten att boka lokaler och loppisbord på nätet men det är ännu inte klart

Hemsidan

Vår hemsida fungerar som ett verktyg för informationsspridning och som en plats där information om huset och dess olika verksamheter finns tillgängliga. Hemsidan finns på adressen http://www.kulturhusetjonkoping.se. Informationsgruppen har under året granskat hemsidan för att förbättra den.

Personal

Inga större förändringar har skett på personalfronten under 2019. Operativ Samordnare har vid behov och högt bokningstryck tillfälligt ökat sin tjänstegrad med 10%, detta har fungerat bra.

FASTIGHETEN

Kontoret och entrén

Kulturhusets verksamhet och organisation inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret och verksamheten drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset i Jönköping sedan 1982.

Lokalerna

Kontoret i entrén: Kontoret är nu helt iordningställt efter fuktskadan 2018!

Teaterbion: Det har varit problem med belysningen under året, detta rättades till av Tekniska kontoret under hösten och ljuset är nu väl anpassat för bio-verksamhet - dessvärre är det sämre anpassat för annan verksamhet, och behöver justeras ytterligare under 2020. Det sista slutfixet efter renoveringen efter vattenskadan färdigställdes under hösten, en del måleriarbete samt lagning av golvskada utfördes av Tekniska Kontoret. Fortsatta problem med att Sportdansarnas ljudsystem stör biografverksamheten. Förhoppningsvis kan nytt samarbete kring större ombyggnation/upprustning av Teaterbion och Stora Salen påbörjas tillsammans med Tekniska Kontoret under 2020.

Nyfiket: Fortsatt utveckling av scenen med nytt, begagnat ljud och ljus vilket ytterligare förbättrat möjligheterna för att genomföra arrangemang där. Vid scenen i Nyfiket har nya högtalare hängts upp och byggts ny ställning till mixerbordet

Stora Salen: Inga förändringar under året

Dansstudion: HUR HAR DET GÅTT MED DETTA? Vägg fortfarande inte slutfört efter fuktskada, taket behöver ses över, eventuellt bättre värme och ventilation. Diskussion kommer fortsätta med Tekniska Kontoret om färdigställande under 2019.

Verkstadskorridoren: Viss omflytt av verksamheter.

 • Sprejverkstaden kommer byggas i gamla Rit-och-skriv men så har ännu inte skett
 • Rit- och skrivverkstan flyttar upp till loftet i det som ska bli tygerian (Juneborgs gamla lokaler)
 • Öppna Kontoret: Det sista av grejerna från kontoret på nedervåningen har flyttats ut, rensats och sorterats allteftersom verkstaden Öppna kontoret har växt fram.

Kulturvinden: Kulturvinden har utrustats med pentry med rinnande vatten. Vinden har även utrustats med nya soffor som ger en förhöjd synergieffekt av komfort

Underhåll och drift

 • Trapphuset mellan Insikten och korridoren på andra våningen har målats vitt
 • Det så kallade Ingenting-förrådet har delvis rensats
 • Huset har fått ett system med separat wifi till alla uthyrningsbara lokaler
 • En övergripande plan kring lokalutveckling har tagits fram av Fastighetsgruppen i samarbete med Tekniska kontoret. Denna plan omfattade inte grönområdena, där har istället medlemmar och delvis en arbetsgrupp tagit vid, planterat, planerat och skördat från grönområdena.

Samarbetet och kommunikationen med Tekniska Kontoret och Jönköpings Kommun har flutit på. För närvarande är Marcus Johansson Lager vår kontaktperson på Tekniska Kontoret, vi hoppas samarbetet utvecklas ordentligt under kommande år, så vi tillsammans kan optimera lokalerna och fastigheten för en bred, öppen och inkluderande verksamhet under 2020!