Verksamhetsberättelse 2020

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Verksamhetsberättelse 2019 coverart.PNG

INTRODUKTION

Kulturhuset har under året fortsatt att förvalta sin särställning som en gemensam plattform för kulturella & kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dem resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i - oavsett om de är del av en förening eller inte. Vidare har Kulturhuset fortsatt att vara en plats där folk får utveckla sin skapandelust utan pekpinnar och censur. Under året har covid-19 pandemin gjort att Föreningens möjligheter att aktivera nya ideella även om Föreningen under hela pandemin fortsatt att vara ett hus öppet för unga, gamla och mittemellan. Medlemmar i huset har även detta år hjälpt till med allt möjligt i huset efter bästa förmåga.

Nyfiken Scen!
Pridefirande med regnbågsfärgad brunch!
Gemenskap i Jul

Året 2020 har präglats av covid-19-pandemin och även om många delar av verksamheten har fortsatt fast med lite lägre aktivitet än vanligt. Under hela året har uthyrningsverksamheten fortsatt, loppisen fortsatte med begränsat deltagarantal och ställde under sommaren om till torgmarknad, Nyfiket har under året grovstädats (till och med under scenen!), de öppna verkstäderna, replokalerna samt öppna repan har varit igång. Innan pandemin bröt ut så arrangerade Kulturhuset och Bokcafét ett hejdundrande 8e mars-arrandemang med massor av deltagare.

VÅR VERKSAMHET

Arrangemangsverksamhet

Under 2020 genomfördes uppskattningsvis 943 arrangemang i Kulturhuset. Av dessa var 337 föreningens egna, ungefär 508 var samarrangemang och 98 var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan, men i våra lokaler. Under 2020 hade vi 975 färre samarrangemang än föregående års siffra, detta beror såklart på den rådande pandemin, men utefter förutsättningarna är det bra. Utöver detta har folk varit aktiva i verkstäderna, genomgått utbildningar, repat inför föreställningar och musikevenemang eller varit aktiva i medlemsföreningarnas egna aktiviteter (exempelvis öppethållande på G&B-lokalen eller Bokcafét, föreningsmöten, förberedelser eller planering av aktiviteter och verksamhet och så vidare).

Egna arrangemang

Under egna arrangemang återfinns arrangemang genomförda av föreningens egna arrangörsgrupper (alltså inte medlemsföreningar eller samarbeten med fria grupper) exempelvis Gemenskap i Jul, Smålands största loppis, vissa spelningar, poesiframträdanden, dansträningar, utställningar, loppis, folkkök med öppen scen och mycket mer. Helt enkelt sådant vi själva arrangerar.

 • Firande av Internationella kvinnodagen den 8e mars
 • Gemenskap i Jul
 • Nyfiken Scen
 • Folkkök
 • Loppis
 • Lunchlyrik

Samarrangemang

Sådant vi genomfört tillsammans med andra, där vi antingen är samarrangör, subventionerar arrangören på olika sätt eller hjälper till med planering, genomförande och/eller efterarbete.

Det kan handla om medlemsföreningarnas aktiviteter (spelhelger på G&B, Wettcon sommar samt Wettcon vinter), spelningar (Mission och Väckelse,Sommaronsdagar), Kultur på recept, elevutställningar och arrangemang & olika LAN. Även vissa aktiviteter arrangerade av studieförbunden (Studiefrämjandet, ABF, NBV, Bilda), folkhögskolornas slututställningar, fria gruppers aktivitet och så vidare.

Kulturhuset har under året fortsatt etablera sig som en mästerskapsarena för en rad olika kulturyttringar och subkulturer.


Andra samarrangemang som genomförts under 2020:

 • Pop-och rockkören
 • JoyVoice
 • Spring inspiration
 • Barndansgruppen Be Sporty
 • Poesiklubben
 • Extinction Rebellion
 • Tillsammansskapet
 • Tändstickans Stadsodling
 • Anonyma Överätare
 • Anonyma Narkomaner
 • Pappa Kapsyl
 • Södra Vätterbyggdens Konstrunda
 • Twettcon
 • SSUs Jämnlikhetskonferens

Andras arrangemang

Här hamnar det som är rena uthyrningar exempelvis bröllopsfester från ett flertal kulturer, Svenskt Sportforums Sportmässa, studentsittningar med mera.

 • Studenter från Högskolan i Jönköping har haft flera olika sittningar i Kulturhusets lokaler, bland annat Qult som varade en hel helg
 • Flera stora bröllop har hållits i bland annat Stora Salen.
 • Allmänna födelsedagsfester, studentfiranden och klassfester.
 • Företagsmässor

Freeshopen

Kulturhusets Freeshop är en plats där pengar saknar värde, där vem som helst kan lämna eller hämta skor, böcker och diverse prylar. Freeshopen har även under detta året varit välbesökt, både av människor som lämnat kläder och husgeråd och av människor som hämtar saker - även om den inte alltid varit så välstädad.

Gemenskap i jul

Planeringen inför Gemenskap i Jul drog igång redan under hösten och gruppen fick under hösten planera om och planera om och till slut bestämde gruppen sig för att inte köra ett öppen arrangemang i Nyfiken utan gruppen stöttade Hela Människans matutdelning under julen, ett uppskattat samarbete!


Vi uppmärksammades också i media, både genom en artikel i Jönköpings Posten som handlade om hur eventet fått anpassa sig efter regionens och regeringens restriktioner och hur det blev i slutändan [1].

Konstverksamhet

Affischväggen växer fram

Utställningar

Södra Vätterbygdens konstrunda har som vanligt haft sin samlingsutställning på Kulturvinden, det har också funnits möjlighet för medlemmar och andra konstnärer och fotografer att höra av sig för att hänga hos oss.

Väggmålningar, affischer och konst i huset

Våga vägra tråkiga dörrar

Affischväggen i Nyfiket har fyllts på med affischer allt eftersom nya arrangemang genomförts. Under sommaren 2019 så målades trapphuset vid Insikten vit, detta var ett förberedande arbete för framtida väggmålningar i trapphuset. En medlem har tagit initiativ att göra väggmålningar i verstadskorridoren, dels på Målerians och Tygerians dörrar samt ett större projekt på en vägg i slutet av verkstadskorridoren som kommer fortsätta under 2021.

Samarbeten med andra

Under året har vi bland annat samarbetat med Södra Vätterbygdens Konstrunda och Fotoskolan i Jönköping mfl.

Loppisverksamhet

Loppisen har under 2019 gått okej, trenden är tyvärr inte så bra men ingen särskilt dramatisk nedgång har noterats. Det har varit mer lättillgängligt att boka loppisbord med utökade telefontider. Det digitala bokningssystemet har inte kommit igång än. Under 2019 har vi haft olika tema-loppisar som nörd-loppis, pride-loppis och halloween-loppis. Samt har även Mega-loppis genomförts där fler lokaler har använts för att ställa upp loppisbord. Vi har haft möten med loppisgruppen och försökt rekrytera fler att engagera sig som loppisvärdar på lördagarna.

Musikverksamheten

Arrangörsgrupper och spelningar

Spelningar som gjorts under året:

 • Sommaronsdagar.
 • Mission och Väckelse.
 • Internationella Kvinnodagen.
 • Liveuppträdanden på Öppen Scen i Nyfiket.

Våra musikscener

 • Nyfiket Scen
 • Insikten
 • Stora Salen
 • Kulturvinden

Replokalerna och banden

Vi har fortsatt översynen av våra replokaler och hyresgästerna där. Vi har utvecklat riktlinjer för verksamhet i replokalerna. Vi har påbörjat arbetet med ett ökat användande av den Öppna Replokalen. Vi har inte slutfört arbetet med att ta fram kontrakt och tydligt regelverk för bokning av lokalen. Vi har inte arbetet med att digitalisera kontrakt och bokning så att musiker ska kunna skriva kontrakt och boka via nätet.

Ljud- och inspelningsstudion

Ljud och Inspelningsstudions verksamhet har största delen av året varit igång som vanligt, ett stort antal studiomusiker har under året använt sig av lokalen för musikproduktion.

Ljud- och ljusutbildningar

I år har vi inte haft några ljud och/eller ljus utbildningar på grund av det rådande läget. Vi planerar att dra igång med dessa så fort som möjligt.

Samarbeten med andra aktörer

I år har vi sammarbetat med till exempel Kultur och fritidsförvaltningen, Studiefrämjandet och Bilda. Vi arbetar för fortsatta sammarbeten med andra aktörer.

Nyfiket

Nyfiken Scen har varit ett nytt och uppskattat evenemang sista fredagen varje månad

Nyfiket har under året varit grundbulten i många av Kulturhusets öppna arrangemang och verksamheter, där Gemenskap i Jul nog är det mest kända exemplet. Nyfiket har fortsatt vara en väldigt viktig mötesplats, samlingspunkt och ett nav i husets verksamhet, i synnerhet vid stora arrangemang eller när det hänt mycket olika saker i huset samtidigt.

Under året har vi:

 • Fortsatt med folkköket, loppisfiket och lunchlyriken som vanligt under hela året.
 • Startat upp Nyfiken Scen, ett event med live-musik och lyxig vegan-mat.
 • Under sommaren haft sommarkök istället för folkkök då även matlådor kunnat köpas med.
 • Anordnad Pride-frukost innan Pride-paraden och efter paraden hade nykter tillställning med mat och musik.
 • Sålt fika under Gammeldags Jul på tändsticksområdet som var mycket välbesökt.
 • Fortsatt med introduktion till Nyfiket på svenska och engelska.
 • Förtydligat och förenklat rutinerna kring kassa-avslut med en färdigmall i datorn att fylla i.
 • Vi har inte skapat en rutin för passbokning för volontärer via hemsida och datorn i Nyfiket. Istället har det skapats ett antal volontärs-lag som roterar för att sköta folkköket.

Öppna verkstäderna

Nya skapelser i Keramiken

Verkstäderna har fortsatt att utvecklas som en plattform för människor som vill lära sig kreativa arbetsformer, och som har varit öppen för en mycket stor allmänhet med anledning av att det varit så billigt att bli medlem i verkstäderna. Keramiken har varit otroligt populär i år, så pass populär att det behövdes ett intagsstopp för nya verkstadsmedlemmar under en period!

 • En gemensam arbetshelg för de öppna verkstäderna har inte genomförts.
 • Vi har påbörjat arbetet med spraybåset.
 • Vi har inte öppnat det analoga fotolabbet.
 • Vi har inte återöppnat tygverkstan men arbetet sattes igång ordentligt under 2019.
 • Vi har inte öppnat Öppna kontoret än men rummet har röjts och ska bara få ordentliga skrivare nån himla gång.

VÅR ORGANISATION

Här presenteras föreningen, administrationen och hur folk blir delaktiga och skaffar sig inflytande i verksamheten. Varför organisationen ser ut som den gör. Och hur vi arbetar för att öka öppenheten, transparensen och medbestämmandet i huset.

Föreningen

Föreningen har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit en person - en röst. Anledningen till detta är att vi velat undvika huggsexa mellan de olika medlemsföreningarna där var och en slåss för sitt eget utrymme och del av resurserna i den gemensamma föreningen. Med nuvarande driftsformen har Föreningen Kulturhuset varit tvungen att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme mellan de olika aktörerna i huset.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2020:

Vi har fortsatt arbeta för att fler blir aktiva i föreningen, med fokus på både nya medlemmar och att gamla medlemmar fördjupar sitt engagemang. Vi har försökt verka för ökat beslutsfattande och drift av huset och verksamheten dels genom att uppmuntra nya arbets- och verksamhetsgrupper i huset.

Under året har vi:

 • fortsatt utveckla och möjliggöra lunchlyriken
 • haft loppis samt tema-loppisar på tema Torgmarknad
 • arbetat för att ytterligare höja kvalitén på både mat och bemötande samt att förbättra gemenskap i Nyfiket.
 • sett till att den Öppna scenen i Nyfiket är öppen under Folkköket
 • fortsatt att hålla i Introduktion till Nyfiket och verkat för att upprätthålla hygienrutiner i köket
 • fortsatt understödja och ge plats åt stora arrangemang, SM-tävlingar, mässor och så vidare
 • fortsatt uppmuntra och understödja e-sport-, spel- och deltagarkulturen
 • de Öppna verkstäderna har fortsatt vara en mötesplats för hantverkare, konstnärer och konstnärligt aktiva personer

Kulturhuset ska även fortsättningsvis vara en mötesplats för musiker och artister i alla åldrar. Ungdomar ska kunna få sin första replokal här, samtidigt som äldre musiker ges plats för att inspirera och stötta de yngre.

 • Vi har vart en utgångspunkt för människor som vill lära sig grunderna i ljud- och ljusteknik, spela in sin första demo och så vidare.
 • Vi har utvecklat våra scener och skapat möjligheter för ännu fler spelningar, både sådana som vi arrangerar själva och som arrangeras av andra hos oss.
 • Vi har i första hand gett plats till unga musiker i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar. Framöver behövs en översyn i huruvida vi ger plats även från ett genusperspektiv.
 • Vi har sett till att Öppna replokalen har haft fungerande instrument och teknisk utrustning

Medlemskap

Föreningen Kulturhuset hade under året 366 medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset, däremot krävs det för att få rösta på föreningsmötena.

Medlemskap kostar 50 kr/år tilss året du fyller 26 år och 100 kr/år från och med året du fyller 26 år. För att bli medlem kan du antingen komma till Nyfiket på vårt folkkök på tisdagar, besöka kontoret (öppet 12.00 – 16.00 på vardagar till 19.00 på onsdagar) eller fylla i formuläret på Kulturhusets hemsida [2].

Kulturhusets mål är att vara en plattform där alla är välkomna som inte exkluderar andra. Kulturhuset ska sträva efter att vara en plats där alla känner sig välkomna oavsett könsidentitet, sexuell läggning, hudfärg, ålder och så vidare. Vi tolererar ingen rasism, sexism, homo- eller transfobi på Kulturhuset. Läs mer om vad som gäller i huset under Regler, riktlinjer och policys i Kulturhuset.

Medlemsföreningarna

Under 2020 har följande föreningar varit medlemmar i Kulturhuset:

Styrelsen

Under verksamhetsåret 2020 har följande personer suttit som förtroendevalda:

 • Ordförande: Faadumo Ahmed (från Vårmötet 2020)
 • Ordförande: Rickard Olsson (från Extrainsatt vårmöte 2018 till vårmöte 2020)
 • Vice ordförande: Alice Hägg (från höstmötet 2019)
 • Ledamöter/Suppleanter: Lelle Walter (från vårmötet 2019), Ilona Erdemli (från extrainsatt vårmötet 2019 till Höstmötet 2020) Johan Arvidsson (Från Vårmötet 2020 till Höstmötet 2020)

Utskott

Arbets Utskottet (AU)
Personal Utskottet (PU)
Ekonomi Utskottet (EU)

Under 2020 har följande personer suttit i Ekonomiutskottet

 • Ordinarie: Rickard Olsson (i uppdrag av styrelsen) Ilona Erdemli (i Uppdrag av styrelsen till höstmötet 2020) och Jonas Billing (i uppdrag av Administrativ Samordnare)
 • inadjungerade medlemmar: Alexandra Lann, Johan Jonsson och Ilona Erdemli (inröstade av EU och godkännda av Styrelsen).
 • Under året har EU arbetat mycket med administration och att förenkla och förtydliga den ekonomiska prosessen i Föreningen. Bland annat har vi skapat bättre system för fördelning (samt en video som förkalar dess användning), ett månads rapporteringssystem till styrelsen och ett årshjul att förhålla sig till.
 • EU har också arbetat och hjälpt till med att ta fram en krisplan för corona och ekonomiska kriser över lag tillsammans med Krisplansgruppen. I denna plan har EU bland annat tagit fram prognoser och triggervärden.


Uppföljning från Verksamhetsplan 2020:

 • Styrelsen har gått igenom tagna beslut under verksamhetsåret och genomfört det som planerats genomföras, med undantag av uppdatering av föreningsstadgarna, något som skulle varit gjort till vårmötet 2020. Detta kommer att åtgärdas framöver.
 • Styrelsen har verkat för att uppdatera och använt styrelsedokumentet för att underlätta styrelsearbetet.
 • Styrelsen har Genomgått en utbildning i styrelsearbete genom NBV.
 • Styrelsen har inte lyckats med att säkerställa att all vår hantering av personuppgifter anpassas efter GDPR.
 • Styrelsen har inte haft någon arbetshelg under året, men har haft regelbundna arbetskvällar och dagar

Valberedning

Valberedning: Sebastian Dahlander (vårmötet 2017), Anna Stark (från höstmötet 2019), Jacob Olofsson (från höstmötet 2019)

 • Verkat för att nya, yngre förmågor ska engagera sig i styrelsen

Engagemang och delaktighet

Den ideella driften och föreningsstyret är en förutsättning för den breda och omfattande verksamhet som finns idag och hur den utvecklats under året.

Engagemang

 • Engagemangsgruppen har tyvärr inte kommit igång med sitt arbete
 • Under året har inte husmåndag varit en mötesplats för alla de engagerade i föreningen och huset, istället är det ofta i på tisdagar under folkköket som olika grupper och individer är aktiva i huset på olika sätt
 • Ett initiativ för stadsodling i Jönköping har påbörjat ett arbete för att odla på Kulturhuset och kommer att formera sig som en arbetsgrupp under 2020
 • Personer från styrelsen och Datorverkstaden har fört samtal med Digidem om att använda sig om verktyget Collective Tools i Kulturhuset. Det är ännu inte helt fastställt hur verktyget ska komma att användas
 • En ny form för samarbete och informationsutbyte mellan ideellt aktiva och styrelsen i föreningen har inte arbetats fram.
 • Under året har vi fortsatt arbetat för att involvera medlemsföreningarna i huset som helhet

Arbetsgrupper

En arbetsgrupp är en självständiga grupper som ansvarar för eller genomför nått i Kulturhuset. Grupperna kan be om en budget från fördelningspengarna och kan efterfråga särskilda mandat om de vill få större friheter i huset. Under 2020 fanns följande arbetsgrupper:

Kulturhusets Wiki

Wikins syfte är att skapa lika förutsättningar för alla att engagera sig i Kulturhusets verksamhet genom att tillgängliggöra information. På wikin kan en hitta information om allt från arbetsgrupper och verksamheten i huset, info om medlemsföreningar och så vidare.

Vem som helst ska kunna ta reda på vad som pågår i huset och därmed bestämma sig för var hen vill aktivera sig. Det är inte meningen att en ska behöva känna en massa personer i huset för att förstå hur en engagerar sig och vad som händer.

Under 2020 har arbetet med att uppdatera informationen på wikin fortsatt. Wikin har också gjort mer lättöverskådlig genom att flera dublett-sidor har slagits ihop och genom att artiklarna har kategoriserats på ett annat sätt.

 • Styrelseprotokoll och liknande har har börjat laddas upp på wikin i .pdf-format. Arbetet har utförts i kronologisk ordning, är inte klart och kommer fortsätta under 2021. Protokoll från styrelsemöten från 2015-2018 är uppladdade.

Informationsspridning och reklam

I början av 2020 hade Kulturhuset en reklamfilm för loppisen uppe på stora reklamskyltar på tre olika ställen i Jönköping. Reklamfilmen gjordes av informationsgruppen under 2019.

Informationsgruppen

Informationsgruppen arbetar med intern och extern kommunikation och marknadsföring i Kulturhuset. Gruppen har verkat för att uppdatera föreningens hemsida och affischerat och tagit fram affischer & flyers inför Nyfiken Scen. Kontakt via vår mail: infokom@kulturhusetjonkoping.se

Vad har hänt under 2020

I början av 2020 har Informationsgruppen haft regelbunden aktivitet, men sedan har engagemanget minskat.

 • Vi har underhållit Facebook-sidan och löpande skapat och delat evenemang
 • Vi har underhållit Kulturhusets Instagram tillsammans med andra medlemmar
 • Vi har representerat huset genom att delta på en studentmässa på Jönköping University
 • Hemsidan har setts över och en omfattande uppdatering förberetts, detta har tyvärr inte blivit klart.

Sociala medier

 • Facebook har fortsatt vara en viktig kanal för att nå ut med information om verksamheten, kommande event och händelser i huset. Många personer hjälps åt att uppdatera vår sida.
 • Instagramkontot uppdateras ofta. Kontot heter @kulturhusetjkpg.

Administration

Administrationens huvudsakliga funktion är att tillgodose verksamma i husets aktiviteter, idéer och engagemang, samt att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning. Kulturhuset har under året haft två personer anställda för att sköta dessa uppgifter. Administrationen har och ska vara underställd verksamheten och inte tvärtom.

Uthyrningsverksamhet

I år har arbetet särskilt verkat för att öka lokalernas användning under en pandemi. Har arbetat hårt med att bibehålla god kontakt med kunder och hitta bra samarbeten och utvägar som båda parter kan känna sig nöjda med.

 • Vi har fortsatt att utveckla våra nuvarande samarbeten med exempelvis Jönköpings Kommun, Landstinget, Folkhögskolor, gymnasieskolor, Studentkåren o.s.v.
 • Vi har fortsatt utveckla våra samarbeten med andra kulturhus, teatrar, bokningsbolag, föreningar, organisationer och myndigheter.
 • Vi har fortsätta arbetet med att utöka lokalernas användningsområden och ökad tillgänglighet.
 • Vi har kollat över våra avbokningsregler och ändrat dom utefter ett mer långsiktigt perspektiv.
 • Vi har skrivit mer avtal och organiserat upp dokumentationen av de långvariga kunder vi har.

Hemsidan

Vår hemsida fungerar som ett verktyg för informationsspridning och som en plats där information om huset och dess olika verksamheter finns tillgängliga. Hemsidan finns på adressen http://www.kulturhusetjonkoping.se.

Personal

På grund av covid-19 pandemin har personalen på Kulturhuset haft korttidsarbete (i lite olika utsträckning) under stora delar av 2020, detta för att minska personalkostnaderna i kristiden. Under året har Kulturhusets personal utsett Lokalteknikern till Arbetsmiljöombud.

FASTIGHETEN

Kontoret och entrén

Kulturhusets verksamhet och organisation inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret och verksamheten drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset i Jönköping sedan 1982.

Lokalerna

Kontoret i entrén: Kontoret är nu helt iordningställt efter fuktskadan 2018!

Teaterbion: Det har varit problem med belysningen under året, detta rättades till av Tekniska kontoret under hösten och ljuset är nu väl anpassat för bio-verksamhet - dessvärre är det sämre anpassat för annan verksamhet, och behöver justeras ytterligare under 2020. Det sista slutfixet efter renoveringen efter vattenskadan färdigställdes under hösten, en del måleriarbete samt lagning av golvskada utfördes av Tekniska Kontoret. Fortsatta problem med att Sportdansarnas ljudsystem stör biografverksamheten. Förhoppningsvis kan nytt samarbete kring större ombyggnation/upprustning av Teaterbion och Stora Salen påbörjas tillsammans med Tekniska Kontoret under 2020.

Nyfiket: Fortsatt utveckling av scenen med nytt, begagnat ljud och ljus vilket ytterligare förbättrat möjligheterna för att genomföra arrangemang där. Vid scenen i Nyfiket har nya högtalare hängts upp och byggts ny ställning till mixerbordet

Stora Salen: Inga förändringar under året

Dansstudion: HUR HAR DET GÅTT MED DETTA? Vägg fortfarande inte slutfört efter fuktskada, taket behöver ses över, eventuellt bättre värme och ventilation. Diskussion kommer fortsätta med Tekniska Kontoret om färdigställande under 2019.

Verkstadskorridoren: Viss omflytt av verksamheter.

 • Sprejverkstaden kommer byggas i gamla Rit-och-skriv men så har ännu inte skett
 • Rit- och skrivverkstan flyttar upp till loftet i det som ska bli tygerian (Juneborgs gamla lokaler)
 • Öppna Kontoret: Det sista av grejerna från kontoret på nedervåningen har flyttats ut, rensats och sorterats allteftersom verkstaden Öppna kontoret har växt fram.

Kulturvinden: Kulturvinden har utrustats med pentry med rinnande vatten. Vinden har även utrustats med nya soffor som ger en förhöjd synergieffekt av komfort

Underhåll och drift

 • Trapphuset mellan Insikten och korridoren på andra våningen har målats vitt
 • Det så kallade Ingenting-förrådet har delvis rensats
 • Huset har fått ett system med separat wifi till alla uthyrningsbara lokaler
 • En övergripande plan kring lokalutveckling har tagits fram av Fastighetsgruppen i samarbete med Tekniska kontoret. Denna plan omfattade inte grönområdena, där har istället medlemmar och delvis en arbetsgrupp tagit vid, planterat, planerat och skördat från grönområdena.

Samarbetet och kommunikationen med Tekniska Kontoret och Jönköpings Kommun har flutit på. För närvarande är Marcus Johansson Lager vår kontaktperson på Tekniska Kontoret, vi hoppas samarbetet utvecklas ordentligt under kommande år, så vi tillsammans kan optimera lokalerna och fastigheten för en bred, öppen och inkluderande verksamhet under 2020!