Verksamhetsberättelse 2019

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

INTRODUKTION

UNDER UPPDATERING Kulturhuset har under året fortsatt att förvalta sin särställning som en gemensam plattform för kulturella kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dem resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i oavsett om de har en förening eller inte. Vidare har Kulturhuset fortsatt att vara en plats där folk får utveckla sin skapandelust utan pekpinnar och censur. Under året har vi också fortsatt att aktivera nya ideella, unga som gamla och mittemellan, som hjälpt till med allt möjligt i huset efter bästa förmåga.

Spökhuset på Kulturhuset!
Pridefirande med regnbågsfärgad brunch!
Bild från JPs artikel om Gemenskap i Jul, https://www.jp.se/article/lyckat-jubileum-for-gemenskap-i-jul/

Några saker som stuckit ut under 2018 är:

 • Kulturhusets fastighet har under 2018 blivit byggnadsminnesförklarat!
 • Kulturhuset fick vara aktörer i Svenska Mästerskapen i Poetry Slam 9-12 maj där poeter från hela Sverige medverkade.
 • Under Halloween-helgen omvandlades Kulturhusets lokaler till ett läskigt spökhus med spökrunda för både barn och vuxna. Det var mycket populärt hos barnfamiljer. Ett tjugotal volontärer medverkade. Nyfiket hade även öppet för matförsäljning under eventet.
 • Gemenskap i Jul hade 50-års jubileum!

VÅR VERKSAMHET

Arrangemangsverksamhet

Under 2018 genomfördes uppskattningsvis 1569 arrangemang i Kulturhuset. Av dessa var 141 föreningens egna, ungefär 1390 var samarrangemang och 38 var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan, men i våra lokaler. Under 2018 hade vi 347 fler samarrangemang än föregående års siffra. Utöver detta repade band, folk var aktiva i verkstäderna, genomgick utbildningar, repade inför föreställningar eller var aktiva i medlemsföreningarnas egna aktiviteter (exempelvis öppethållande på GoB-lokalen eller Bokcafét, föreningsmöten, förberedelser eller planering av aktiviteter och verksamhet och så vidare).

Egna arrangemang

Under egna arrangemang återfinns arrangemang genomförda av föreningens egna arrangörsgrupper (alltså inte medlemsföreningar eller samarbeten med fria grupper) exempelvis Gemenskap i Jul, Smålands största loppis, vissa spelningar, poesiframträdanden, dansföreställningar, föredrag, filmvisningar, festivaler, öppet hus, utställningar, prova på i verkstäderna, inspelningskurs för tjejer, loppis, folkkök med öppen scen och mycket mer. Helt enkelt sådant vi själva arrangerar.

Samarrangemang

Sådant vi genomfört tillsammans med andra, där vi antingen är samarrangör, subventionerar arrangören på olika sätt eller hjälper till med planering, genomförande och/eller efterarbete.

Det kan handla om medlemsföreningarnas aktiviteter (spelhelger på G&B, Wettcon sommar samt Wettcon vinter), spelningar (Mission och Väckelse, Klubb Alturism), elevutställningar och arrangemang, Rullstolsdans med Neuroförbundet, Share Music Sweden, olika LAN, vissa aktiviteter arrangerade av studieförbunden (Studiefrämjande, ABF, NBV, Bilda), folkhögskolornas slututställningar, fria gruppers aktivitet och så vidare.

Kulturhuset har under året fortsatt etablera sig som en mästerskapsarena för en rad olika kulturyttringar och subkulturer.

För fjärde året i rad avgjordes Svenska Mästerskapen Warhammer 40k i huset. Dessutom hölls världsmästerskapen i figurspelet PMC. Båda genomfördes av vår medlemsförening Gameboards and Broadwords Syd med stöd av Studiefrämjandet.

Svenska Mästerskapen i Poetry Slam lockade deltagare och besökare från hela landet och uppmärksammandes stort i olika media. Arrangemanget var ett samarbete mellan Poetry Slam JKPG och Kulturhuset med stöd av Jönköpings Kommun, Region Jönköpings Län, Kulturrådet med flera.

Andra samarrangemang som genomförts under 2018:

 • Demokratisering och rörelse 2-4 mars.
 • Liveföreställningen av podcasten "Svenska mordhistorier", 18 augusti, där sekvenser på scenen kommer blandas med filmatisering.
 • Gammaldags Jul.
 • Lunchlyrik
 • Pop-och rockkör
 • Joyvoice
 • Dansgrupp "Be Sporty"
 • Mora Träsk
 • Språkcafé
 • 14 maj arrangerade Jönköping Zontaklubb II modevisning på Kulturhuset i Jönköping. Fem butiker visade vårens dammode och ett 20-tal utställare visade sitt utbud. (https://www.jnytt.se/article/bildspel-varens-mode-visades-upp/)

Andras arrangemang

Här hamnar det som är rena uthyrningar exempelvis bröllopsfester från ett flertal kulturer, Svenskt Sportforums Sportmässa, studentsittningar med mera.

 • Studenter från Högskolan i Jönköping har haft flera olika sittningar i Kulturhusets lokaler.
 • Flera stora bröllop har hållits i bland annat Stora Salen.
 • Även flera möhippor har arrangerats i Kulturhusets lokaler.
 • Allmänna födelsedagsfester, studentfiranden och klassfester.

Freeshopen

Kulturhusets Freeshop har som syfte att tillhandahålla kläder, skor, böcker och diverse prylar till människor som är i behov av eller vill bruka dessa. Under verksamhetsåret 2018 har en Freeshop-grupp tagit ansvar för Freeshopens verksamhet. Mer är på gång..

Gemenskap i jul

Gemenskap i jul genomfördes under 2018 och firade 50-års jubileum! Det var en mycket lyckad julhelg med cirka 100 gäster per dag som besökte Nyfiket för julbord. Förutom maten som serverades var det även quiz och liveframträdanden. Under helgen var det upp emot 25 volontärer och hjälpte med allt från att laga mat till städa och bemöta gästerna som besökte. Gemenskap i Jul uppmärksammades bland annat i media, se artikel https://www.jp.se/article/lyckat-jubileum-for-gemenskap-i-jul/.

Konstverksamhet

Södra Vätterbygdenskonstrunda och Pride samma helg!

Utställningar

Under året har den nya konstgruppen löpande stöttat folk med att ha utställningar i Nyfiket. I maj hade Mullsjö Folkhögskola utställningen "Not another brick" på Kulturvinden. Under Pride-veckan i augusti ställde några aktiva medlemmar ut sin konst i Nyfiket. Flera konstnärer från huset har också under året ställt ut på olika platser i landet.

Väggmålningar, affischer och konst i huset

Daweed testar på graffiti utanför Kulturhuset.

Affischväggen i Nyfiket har regelbundet fyllts på med affischer allt eftersom nya arrangemang genomförts.

Samarbeten med andra

Under året har vi bland annat samarbetat med Södra Vätterbygdens Konstrunda, Mullsjö Folkhögskola, Fotoskolan i Jönköping mfl.

 • Öppen Kroki på Kulturvinden.

Loppisverksamhet

Loppisen har under 2018 gått bra. Det har varit mer lättillgängligt att boka loppisbord med utökade telefontider. Det digitala bokningssystemet har inte kommit igång än. Under 2018 har vi haft olika tema-loppisar som "Nörd-loppis", "pride-loppis" och "halloween-loppis". Samt har även Mega-loppis genomförts där fler lokaler har använts för att ställa upp loppisbord. Vi har haft möten med loppisgruppen och försökt rekrytera fler att engagera sig som loppisvärd på lördagarna.

Musikverksamheten

Arrangörsgrupper och spelningar

Spelningar som gjorts under året:

 • The Harvest, The Striders och Beat City Tubeworks (Insikten)
 • Ellen Sundbergs spelar Kjell Höglund (Insikten)
 • Lastkaj 14 & Belta 53 (Insikten)
 • Liveuppträdanden på Öppen Scen i Nyfiket.

Våra musikscener

 • Nyfiket Scen
 • Insikten
 • Stora Salen
 • Kulturvinden

Replokalerna och banden

Vi har fortsatt översynen av våra replokaler och hyresgästerna där. Vi har utvecklat riktlinjer för verksamhet i replokalerna. Vi har påbörjat arbetet med ett ökat användande av den Öppna Replokalen. Vi har inte slutfört arbetet med att ta fram kontrakt och tydligt regelverk för bokning av lokalen. Vi har inte arbetet med att digitalisera kontrakt och bokning så att musiker ska kunna skriva kontrakt och boka via nätet.

Ljud- och inspelningsstudion

Vi har tillsatt 3 personer som är studioansvariga.

Ljud- och ljusutbildningar

Vi har haft en grundläggande ljusutbildning. Vi har inte genomfört utvecklingskurs för ljudteknik.

Samarbeten med andra aktörer

Vi har aktivt sökt efter nya samarbeten med andra aktörer.

Nyfiket

Baka tillsammans uppmärksammades i jnytt, https://www.jnytt.se/article/de-bakar-for-integrationen/

Nyfiket har under året varit grundbulten i många av Kulturhusets öppna arrangemang och verksamheter, där Gemenskap i Jul nog är det mest kända exemplet. Nyfiket har fortsatt vara en väldigt viktig mötesplats, samlingspunkt och ett nav i husets verksamhet, i synnerhet vid stora arrangemang eller när det hänt mycket olika saker i huset samtidigt.

Under året har vi:

 • Fortsatt med folkköket, loppisfiket och lunchlyriken som vanligt under hela året.
 • Under sommaren haft sommarkök istället för folkkök då även matlådor kunnat köpas med.
 • Bakverksamheten "Baka tillsammans" startades upp under hösten där framförallt studenter kom för att lära sig baka veganskt fika och träffa andra studenter.
 • Anordnat matkulturkvällar med musikquiz.
 • Anordnad Pride-frukost innan Pride-paraden och efter paraden hade nykter tillställning med mat och musik.
 • Sålt fika under Gameldags Jul på tändsticksområdet som var mycket välbesökt.
 • Fortsatt med introduktion till Nyfiket på svenska och engelska.
 • Förtydligat och förenklat rutinerna kring kassa-avslut med en färdigmall i datorn att fylla i.
 • Vi har inte skapat en rutin för passbokning för volontärer via hemsida och datorn i Nyfiket. Däremot har vi försökt strukturera upp passbokningar genom att sätta upp pass på tavlan inne i köket.

Öppna verkstäderna

Skulptur-workshop i Keramiken

Verkstäderna har fortsatt att utvecklas som en plattform för människor som vill lära sig kreativa arbetsformer, och som har varit öppen för en mycket stor allmänhet med anledning av att det varit så billigt att bli medlem i verkstäderna. Målerian har fått flera nya medlemmar. En gemensam arbetshelg för de öppna verkstäderna har inte genomförts. Vi har påbörjat arbetet med spraybåset. Vi har inte öppnat det analoga fotolabbet. Vi har inte återöppnat tygverkstan men det är på gång nu under 2019.

VÅR ORGANISATION

Här presenteras föreningen, administrationen och hur folk blir delaktiga och skaffar sig inflytande i verksamheten. Varför organisationen ser ut som den gör. Och hur vi arbetar för att öka öppenheten, transparensen och medbestämmandet i huset.

Föreningen

Föreningen har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit en person - en röst. Anledningen till detta är att vi velat undvika huggsexa mellan de olika medlemsföreningarna där var och en slåss för sitt eget utrymme och del av resurserna i den gemensamma föreningen. Med nuvarande driftsformen har Föreningen Kulturhuset varit tvungen att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme mellan de olika aktörerna i huset.

Enskilda medlemmar

Föreningen Kulturhuset hade under 2018 drygt 270 medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset, däremot krävs det för att få rösta på föreningsmötena.

Priset för att vara medlem i Kulturhuset har fortsatt att vara 100 kr per år för personer som är fyllda 26 år och 50 kr per år för personer upp till 25 år. Vidare har det kostat 100 kr per år för att vara medlem i en verkstad.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2018:

 • Vi har fortsatt arbeta för att fler blir aktiva i föreningen, med fokus på både nya medlemmar och att gamla medlemmar fördjupar sitt engagemang.
 • Vi har försökt verka för ökad beslutsfattande och drift av huset och verksamheten dels genom Husmåndag och dels genom att uppmuntra nya arbets- och verksamhetsgrupper i huset.

Medlemsföreningarna

Styrelsehelg i Tranås 23-25 mars

Under 2018 har följande föreningar varit medlemmar i Kulturhuset:

 • Folkets Bio i Jönköping
 • Gameboards and Broadswords Syd
 • Jönköpings Sportdansklubb
 • Kulturföreningen Bokcafét i Jönköping
 • RF Mission och väckelse
 • QomUt
 • Kulturföreningen Allians (godkänt av styrelsen ej medlemsmöte)
 • Kreativ Intregration (godkänt av styrelsen ej medlemsmöte)

Styrelsen

Under verksamhetsåret 2018 har följande personer suttit som förtroendevalda:

 • Ordförande: Rickard Olsson (från extrainsatta vårmöte 2018)
 • Vice ordförande: Ester Olsson (från vårmötet 2018 till höstmötet 2019), Alice Hägg (från höstmötet 2019)
 • Ledamöter/Suppleanter: Jakob Olofsson (från höstmötet 2017), Em Lundell (från 2016), Christoffer Arvidsson (från höstmötet 2017), Alice Hägg (från höstmötet 2018), Lisa Eriksson (från höstmötet 2018).
 • Valberedning: Sebastian Dahlander, Em Lundell (från höstmötet 2018).

Uppföljning från Verksamhetsplan 2018:

 • Styrelsen har gått igenom tagna beslut under verksamhetsåret och genomfört det som planerats genomföras.
 • Styrelsen har verkat för att uppdatera och använt styrelsedokumentet för att underlättare styrelsearbetet.
 • Styrelsen har verkat för att nya, yngre förmågor ska engagera sig i styrelsen.
 • Styrelsen har genomfört en arbetshelg 23-25 mars.
 • Styrelsen har inte genomgått någon utbildning för att förbättra styrelsearbetet.

Engagemang och delaktighet

Den ideella driften och föreningsstyret är en förutsättning för den breda och omfattande verksamhet som finns idag och hur den utvecklats under året.

Kulturhusets Wiki

Det främsta syftet med wikin är att skapa lika förutsättningar för alla att engagera sig i Kulturhusets verksamhet. På sidan kan en hitta information om exempelvis arbetsgrupper och verksamheten i huset, följa styrelsens arbete samt få information om hur saker och ting fungerar i huset.

Detta i sin tur är ett mycket viktigt demokratiskt verktyg. Vem som helst ska kunna ta reda på vad som pågår i huset och därmed bestämma sig för var hen vill aktivera sig. Det är inte meningen att en ska behöva känna en massa personer i huset för att förstå hur beslutsprocesserna går till.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2018:

 • Husmåndag har fortsatt som en plattform för att samla aktiva i huset.
 • Ett av de initiativ som kommit ur husmåndag är "baka tillsammans" som drog många nya till Kulturhuset som blivit djupt involverade i husets verksamhet.
 • Under slutet av året startades en engagemangsgrupp för att hålla i och samordna husmåndagar.

Informationsspridning och reklam

Arbetet med informationsspridning och reklam har fortsatt under 2018 med utveckling av den nya hemsida, aktivt mediearbete, reklam, affischering kring arrangemang med mera.

Informations- och dokumentationsgruppen

Info-gruppen träffas varje vecka och arbetar med intern och extern marknadsföring kring aktivitet och arrangemang i Kulturhuset. Kontakt via vår mail: infogruppen@kulturhusetjonkoping.se

Vad har hänt under 2018

Under 2018 har Informations- och dokumentationsgruppen börjat ha mer regelbunden aktivitet.

 • Vi har tryckt nya t-shirts
 • Vi har producerat en ny allmän affisch för huset
 • Facebook-sidan har gjorts om med ny design
 • Ett månadsblad har kommit ut med två nummer
 • Flera artiklar om husets verksamhet har kommit in i olika tidningar
 • Hemsidan har hundratals besökare dagligen
 • Kulturhusets Instagram har börjat använda insta-stories funktionen
 • Vi har spelat in föredrag och startat en Youtube-kanal för detta

En stabil grund finns nu för fortsatt utveckling under 2019

Sociala medier

 • Facebook har fortsatt vara en viktig kanal för att nå ut med information om verksamheten, event och vad som händer i huset. Många nya personer har börjat uppdatera på vår sida. Samtidigt har spridningen minskat på grund av att facebook ändrat sina algoritmer för hur inlägg visas.
 • Instagramkontot började under året användas mer regelbundet och betydligt fler personer taggar inlägg med vår hashtagg #kulthusjkpg.
 • Vårt youtube-konto har varit inaktivt under året.

Administration

Administrationens huvudsakliga funktion är att tillgodose verksamma i husets aktiviteter, idéer och engagemang, samt att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning. Kulturhuset har under året haft två personer anställda för att sköta dessa uppgifter. Administrationen har varit underställd verksamheten och inte tvärtom. Veto- och beslutanderätt har liksom tidigare legat hos de ideellt aktiva och inte hos anställda tjänstemän.

Uthyrningsverksamhet

Hemsidan

Den nya hemsidan har blivit mer lättillgänglig och bättre funktioner för informationsspridning. Den nya hemsidan finns på adressen http://www.kulturhusetjonkoping.se. Hemsidan har blivit ett bättre verktyg för att sprida information och hjälpa personer att aktivera sig i verksamheten. Hemsidan behöver fortfarande kompletteras med bilder, i synnerhet för uthyrning av lokaler, samt relevant information.

Personal

 • En ny vaktmästare har anställts av Föreningen Kulturhuset.
 • En ny operativ samordnare har anställts av Föreningen Kulturhuset.

FASTIGHETEN

Kulturhusets verksamhet och organisation inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret och verksamheten drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset sedan 1982.

Lokalerna

Under 2018 har i stort sett de sista delarna av renoveringen och ombyggnation kring ”de sex miljonerna” slutförts.

 • GoB-lokalen: totalrenoveringen av lokalen har färdigställts med nytt golv (inklusive asbestsanering), ommålning, nytt undertak och ny belysning. Föreningen har varit med hela vägen och påverkat och styrt renoveringen, vilket gett ett mycket bra resultat i slutändan!
 • Renovering av GoB-lokalen, tillsammans med renoveringen av Insikten, är kanske de bästa exemplen på när samarbetet med Tekniska Kontoret fungerat som bäst där aktiva i Kulturhuset bidragit med idéer och en stor del ideellt arbete, samtidigt som Tekniska ställt resurser och expertkunskap till förfogande samt tagit in entreprenörer vid behov. Slutresultaten uppskattas enormt av både lokalernas användare och besökare! Samverkan mellan föreningsliv och kommun när den är som bäst!
 • Fönstren: under 2018 har Tekniska Kontoret renoverat och tätat fönstren på hela södra sidan av fastigheten samt andra våningen på norrsidan. Ljudisolering har blivit avsevärt bättre samt värmen till följd av mindre drag. Ett stort lyft!
 • Konsertlokalen Insikten: har äntligen fått rätt program och ljusbord till den nya ljusriggen på plats och injusterat så det fungerar. Magiskt!
 • Kontoret i entrén: En omfattande fuktskada upptäcktes under golvet på kontoret i entrén under 2018, vilket ledde till att en totalrenovering påbörjades av Tekniska Kontoret under hösten. Kulturhusets personal och administration fick flytta upp på andra våningen. Renoveringen kommer fortsätta 2019. I slutändan kommer kontoret ha en ny entré, belysning, färgsättning samt utökat nätverkstillgång och eluttag, vilket vi tror kommer vara ett avsevärt lyft för verksamheten!
 • Teaterbion: drabbades av en vattenskada. Delar av väggen har tagits ner av Tekniska Kontoret och det tog lång tid innan allt återställdes, vilket påverkat verksamheten negativt. Nu är det färdigt och blev bra tillslut.
 • Fortsatta problem med att Sportdansarnas ljudsystem stör biografverksamheten. Förhoppningsvis kan nytt samarbete kring större ombyggnation/upprustning av Teaterbion och Stora Salen påbörjas tillsammans med Tekniska Kontoret under 2019.
 • Nyfiket: fortsatt utveckling av scenen med nytt, begagnat ljud och ljus vilket ytterligare förbättrat möjligheterna för att genomföra arrangemang där.
 • Stora Salen: fortsatt behov av renovering av golv, bättre ventilation samt ytskikt. Diskussion kommer fortsätta med Tekniska Kontoret under 2019.
 • Dansstudion: vägg fortfarande inte slutfört efter fuktskada, taket behöver ses över, eventuellt bättre värme och ventilation. Diskussion kommer fortsätta med Tekniska Kontoret om färdigställande under 2019.
 • Verkstadskorridoren: viss omflytt av verksamheter.
 • Diskussion kring var sprejverkstaden ska kunna öppna, efter att målerian dragit igång för fullt.
 • Rit- och skrivverkstan legat nere, då kontoret funnits där under renoveringen i entrén.
 • Öppna Kontoret har legat i träda då administrationen flyttat in där under sanering av kontoret i entrén. GoB-lokalen, se ovan.

Underhåll och drift

 • Då vi under drygt halva året saknade en vaktmästare i tjänst har underhållet och ordningen på lokalerna i viss mån eftersatts. Ideella har täckt upp efter förmåga och verksamheten har kunnat flyta på.
 • Stora Salen har rensats på häftstift och klammer.
 • I Nyfiket har bord och stolar gåtts igenom och snyggats till.

Samarbetet och kommunikationen med Tekniska Kontoret och Jönköpings Kommun har flutit på. Vi hoppas det utvecklas ordentligt under kommande år, så vi tillsammans kan optimera lokalerna och fastigheten för en bred, öppen och inkluderande verksamhet under 2019!