Skillnad mellan versioner av "Verksamhetsberättelse 2018"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 14: Rad 14:
 
* Under Halloween-helgen omvandlades Kulturhusets lokaler till ett läskigt spökhus med spökrunda för både barn som vuxna. Det var mycket populärt hos barnfamiljer. Ett tjugotal volontärer medverkade. Nyfiket hade även öppet för matförsäljning under eventet.
 
* Under Halloween-helgen omvandlades Kulturhusets lokaler till ett läskigt spökhus med spökrunda för både barn som vuxna. Det var mycket populärt hos barnfamiljer. Ett tjugotal volontärer medverkade. Nyfiket hade även öppet för matförsäljning under eventet.
 
* Gemenskap i Jul hade 50-års jubileum!!
 
* Gemenskap i Jul hade 50-års jubileum!!
* fyll på med mer saker....!!
 
  
 
=VÅR VERKSAMHET=
 
=VÅR VERKSAMHET=

Versionen från 18 april 2019 kl. 08.33

INTRODUKTION

Kulturhuset har under året fortsatt att förvalta sin särställning som en gemensam plattform för kulturella kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dom resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i oavsett om de har en förening eller inte. Vidare har Kulturhuset fortsatt att vara en plats där folk får utveckla sin skapandelust utan pekpinnar och censur. Under året har vi också fortsatt att aktivera nya ideella, unga som gamla och mittemellan, som hjälpt till med allt möjligt i huset efter bästa förmåga.

Spökhuset på Kulturhuset!
Pridefirande med regnbågsfärgad brunch!
Bild från JPs artikel om Gemenskap i Jul, https://www.jp.se/article/lyckat-jubileum-for-gemenskap-i-jul/

Några saker som stuckit ut under 2018 är:

 • Kulturhusets fastighet har under 2018 blivit byggnadsminnesförklarat!
 • Demokratisering & rörelse 2-4 mars.
 • Kulturhuset fick vara aktörer i Svenska Mästerskapen i Poetry Slam 9-12 maj där poeter från hela Sverige medverkade.
 • Under Halloween-helgen omvandlades Kulturhusets lokaler till ett läskigt spökhus med spökrunda för både barn som vuxna. Det var mycket populärt hos barnfamiljer. Ett tjugotal volontärer medverkade. Nyfiket hade även öppet för matförsäljning under eventet.
 • Gemenskap i Jul hade 50-års jubileum!!

VÅR VERKSAMHET

Arrangemangsverksamhet

Under 2018 genomfördes uppskattningsvis ???? arrangemang i Kulturhuset. Av dessa var ??? föreningens egna, ungefär ??? var samarrangemang och cirka ??var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan, men i våra lokaler. Utöver detta repade band, folk var aktiva i verkstäderna, genomgick utbildningar, repade inför föreställningar eller var aktiva i medlemsföreningarnas egna aktiviteter (exempelvis öppethållande på GoB-lokalen eller Bokcafét, föreningsmöten, förberedelser eller planering av aktiviteter och verksamhet och så vidare).

Egna arrangemang

Under egna arrangemang återfinns arrangemang genomförda av föreningens egna arrangörsgrupper (alltså inte medlemsföreningar eller samarbeten med fria grupper) exempelvis Gemenskap i Jul, Smålands största loppis, vissa spelningar, poesiframträdanden, dansföreställningar, föredrag, filmvisningar, festivaler, öppet hus, utställningar, prova på i verkstäderna, loppis, lunchlyrik, folkkök med öppen scen och mycket mer. Helt enkelt sådant vi själva arrangerar.

Samarrangemang

Sådant vi genomfört tillsammans med andra, där vi antingen är samarrangör, subventionerar arrangören på olika sätt eller hjälper till med planering, genomförande och/eller efterarbete.

Det kan handla om medlemsföreningarnas aktiviteter, spelningar (Mission och Väckelse, JKPG SxE), elevutställningar och arrangemang, Rullstolsdans med Neuroförbundet, Share Music Sweden, olika LAN, vissa aktiviteter arrangerade av studieförbunden, folkhögskolornas slututställningar, fria gruppers aktivitet och så vidare.

"mål från 2018 verksamhetsplan"

 • Fortsätta utvecklas som samarbetspartner till olika aktörer som vill genomföra arrangemang i huset.
 • Fortsätta understödja och ge plats åt stora arrangemang, SM-tävlingar, mässor och så vidare.
 • Fortsätta uppmuntra och understödja e-sport-, spel- och deltagarkulturen.
 • Genomföra minst två stora arrangemang under året i egen regi, ett på våren och ett på hösten.

Samarrangemang som genomförts under 2018:

 • Demokratisering och rörelse 2-4 mars.
 • SM i Poetry Slam 2018, 9-12 maj.
 • Liveföreställningen av podden "Svenska mordhistorier", 18 augusti, där sekvenser på scenen kommer blandas med filmatisering.
 • Spelningar...
 • LAN?
 • Wettcon?

Andras arrangemang

Här hamnar det som är rena uthyrningar exempelvis bröllopsfester från ett flertal kulturer, Svenskt Sportforums Sportmässa, undulatutställning med svensk fågelhobby, studentsittningar med mera.


Freeshopen

Kulturhusets Freeshop har som syfte att tillhandahålla kläder, skor, böcker och diverse prylar till människor som är i behov av eller vill bruka dessa. Under verksamhetsåret 2018 har en Freeshop-grupp etablerats och tagit ansvar för Freeshopens verksamhet. Mer är på gång..

Gemenskap i jul

Gemenskap i jul genomfördes under 2018 och firade 50-års jubileum! Det var en mycket lyckad julhelg med cirka 100 gäster per dag som besökte Nyfiket för julbord. Förutom maten som serverades var det även quiz och liveframträdanden. Under helgen var det upp emot 25 volontärer och hjälpte med allt från att laga mat till städa och bemöta gästerna som besökte. Gemenskap i Jul uppmärksammades bland annat i media, se artikel https://www.jp.se/article/lyckat-jubileum-for-gemenskap-i-jul/.

Konstverksamhet

Södra Vätterbygdenskonstrunda och Pride samma helg!

Utställningar

vilka utställningar har vi haft??? något större event?

Under året har den nya konstgruppen löpande stöttat folk med att ha utställningar i Nyfiket.

 • Januari:
 • Februari:
 • Mars:
 • April:
 • Maj: Mullsjö Folkhögskola hade utställning "Not another brick" på Kulturvinden.
 • Juni:
 • Augusti: 5-6 aktiva medlemmar i Kulturhuset ställde ut sin konst i Nyfiket under Pride-veckan.
 • September:
 • Oktober:

Verkstäderna

Flera konstnärer från huset har under året ställt ut på olika platser i landet.

Målerian har dessutom fått flera nya medlemmar.

Väggmålningar, affischer och konst i huset

Daweed testar på graffiti utanför Kulturhuset.

Affischväggen i Nyfiket har regelbundet fyllts på med affischer allt eftersom nya arrangemang genomförts.


Samarbeten med andra

Under året har vi bland annat samarbetat med Södra Vätterbygdens Konstrunda, Mullsjö Folkhögskola, Fotoskolan i Jönköping mfl.

 • Öppen Kroki på Kulturvinden.

Loppisverksamhet

Loppisen har under 2018 gått bra. Det har varit mer lättillgängligt att boka loppisbord med utökade telefontider. Det digitala bokningssystemet har kommit igång?? Under 2018 har vi haft olika tema-loppisar som "Nörd-loppis", "pride-loppis" och "halloween-loppis". Samt har även Mega-loppis genomförts där fler lokaler har använts för att ställa upp loppisbord.

Musikverksamheten

VAD HAR HÄNT 2018 MUSIKVERKSAMHET??

Arrangörsgrupper och spelningar

Spelningar som gjorts under året:

 • The Harvest, The Striders och Beat City Tubeworks (Insikten)
 • Ellen Sundbergs spelar Kjell Höglund (Insikten)
 • Lastkaj 14 & Belta 53 (Insikten)
 • fyll på med fler......

Inspelningsstudion

vad har hänt i inspelningsstudion under 2018??


Insikten

fortsatt renovering??


Replokalerna och banden

?????

Utbildningar

ljudutbildning? ljusutbildning?


Våra musikscener

?????

Öppna replokalen

Nyfiket

Baka tillsammans uppmärksammades i jnytt, https://www.jnytt.se/article/de-bakar-for-integrationen/

Nyfiket har under året varit grundbulten i många av Kulturhusets öppna arrangemang och verksamheter, där Gemenskap i Jul nog är det mest kända exemplet. Nyfiket har fortsatt vara en väldigt viktig mötesplats, samlingspunkt och ett nav i husets verksamhet, i synnerhet vid stora arrangemang eller när det hänt mycket olika saker i huset samtidigt.

Under året har vi:

 • Fortsatt med folkköket, loppisfiket och lunchlyriken som vanligt under hela året.
 • Under sommaren haft sommarkök istället för folkkök då även matlådor kunnat köpas med.
 • Bakverksamheten "Baka tillsammans" startades upp under hösten där framförallt studenter kom för att lära sig baka veganskt fika och träffa andra studenter.
 • Anordnat matkulturkvällar med musikquiz.
 • Sålt fika under Gameldags Jul på tändsticksområdet som var mycket välbesökt.
 • Fortsatt med introduktion till Nyfiket på svenska och engelska.
 • Förtydligat och förenklat rutinerna kring kassa-avslut med en färdigmall i datorn att fylla i.
 • Vi har inte skapat en rutin för passbokning för volontärer via hemsida och datorn i Nyfiket. Däremot har vi försökt strukturera upp passbokningar genom att sätta upp pass på tavlan inne i köket.

Öppna verkstäderna

Skulptur-workshop i Keramiken

Verkstäderna har fortsatt att utvecklas som en plattform för människor som vill lära sej kreativa arbetsformer, och som har varit öppen för en mycket stor allmänhet med anledning av att det varit så billigt att bli medlem i verkstäderna.

Mål i verksamhetsplan för 2018:

 • Öppna en screentrycksverkstad inom ramen för hantverksverkstadens verksamhet - har detta gjorts?
 • Genomföra en gemensam arbetshelg för de öppna verkstäderna - har detta gjorts?
 • Utveckla de Öppna Verkstäderna som en mötesplats för konstnärer och konstnärligt aktiva personer.
 • Öppna en lackeringsverkstad som ska vara ett utrymme för lackeringen, sprayning, målning och eventuellt annan verksamhet som kräver dragskåp ex lödning och masktillverkning - spraybåset är på gång!
 • Öppna det analoga fotolabbet - ??
 • Starta en elektronikverkstad.
 • Återöppna tygverkstan.

VÅR ORGANISATION

Här presenteras föreningen, administrationen och hur folk blir delaktiga och skaffar sig inflytande i verksamheten. Varför organisationen ser ut som den gör. Och hur vi arbetar för att öka öppenheten, transparensen och medbestämmandet i huset.

Föreningen

Föreningen har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit en person - en röst. Anledningen till detta är att vi velat undvika huggsexa mellan de olika medlemsföreningarna där var och en slåss för sitt eget utrymme och del av resurserna i den gemensamma föreningen. Med nuvarande driftsformen har Föreningen Kulturhuset varit tvungen att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme mellan de olika aktörerna i huset.

Enskilda medlemmar

Föreningen Kulturhuset hade under 2018 drygt 270? medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset, däremot krävs det för att få rösta på föreningsmötena.

Priset för att vara medlem i Kulturhuset har fortsatt att vara 100 kr per år för folk över 25 år och 50 kr per år för folk under 25 år. Vidare har det kostat 100 kr per år för att vara medlem i en verkstad.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2018:

 • Vi har fortsatt arbeta för att fler blir aktiva i föreningen, med fokus på både nya medlemmar och att gamla medlemmar fördjupar sitt engagemang.
 • Vi har försökt verka för ökad beslutsfattande och drift av huset och verksamheten dels genom Husmåndag och dels genom att uppmuntra nya arbets- och verksamhetsgrupper i huset.

Medlemsföreningarna

Styrelsehelg i Tranås 23-25 mars

Under 2018 har följande föreningar varit medlemmar i Kulturhuset:

 • Allians
 • Folkets Bio i Jönköping
 • Gameboards and Broadswords Syd
 • Jönköpings Sportdansklubb
 • Kulturföreningen Bokcafét i Jönköping
 • RF Mission och väckelse

Uppföljning från Verksamhetsplan_2018: mål 2018:

 • Verka för ökat utbyte och samverkan mellan medlemsföreningarna i huset - har detta gjorts??
 • Fortsätta arbeta för att involvera medlemsföreningarna i huset som helhet - har detta gjorts?

Styrelsen

Under verksamhetsåret 2018 har följande personer suttit som förtroendevalda:

 • Ordförande: Peter Olsson därefter Rickard Olsson (från vårmöte 2018?)
 • Vice ordförande: Adam DuRietz därefter Ester Olsson (från vårmötet 2018)
 • Ledamöter/Suppleanter: Jakob Olofsson (från höstmötet 2017?), Em Lundell (från ??), Christoffer Arvidsson (från ??), Alice Hägg (från höstmötet 2018), Lisa Eriksson (från höstmötet 2018).
 • Valberedning: Sebastian Dahlander, Em Lundell

Uppföljning från Verksamhetsplan 2018:

 • Styrelsen har gått igenom tagna beslut under verksamhetsåret och genomfört det som planerats genomföras.
 • Styrelsen har verkat för att uppdatera och använt styrelsedokumentet för att underlättare styrelsearbetet.
 • Styrelsen har verkat för att nya, yngre förmågor ska engagera sig i styrelsen.
 • Styrelsen har genomfört en arbetshelg 23-25 mars.
 • Styrelsen har inte genomgått någon utbildning för att förbättra styrelsearbetet.

Inflytande och delaktighet

Den ideella driften och föreningsstyret är en förutsättning för den breda och omfattande verksamhet som finns idag och hur den utvecklats under året.

Kulturhusets Wiki

Det främsta syftet med wikin är att skapa lika förutsättningar för alla att engagera sig i Kulturhusets verksamhet. På sidan kan en hitta information om exempelvis arbetsgrupper och verksamheten i huset, följa styrelsens arbete samt få information om hur saker och ting fungerar i huset.

Detta i sin tur är ett mycket viktigt demokratiskt verktyg. Vem som helst ska kunna ta reda på vad som pågår i huset och därmed bestämma sig för var hen vill aktivera sig. Det är inte meningen att en ska behöva känna en massa personer i huset för att förstå hur beslutsprocesserna går till.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2016:

 • Vi har fortsatt utveckla wikin som redskap för ökad transparens samt möjlighet till inflytande och delaktighet, både i verksamheten och beslutsfattande i huset.

Informationsspridning och reklam

Arbetet med informationsspridning och reklam har fortsatt under 2016 med utveckling av den nya hemsida, aktivt mediaarbete, reklam, affischering kring arrangemang med mera.


Informations- och dokumentationsgruppen

Info-gruppen träffas varje vecka och arbetar med intern och extern marknadsföring kring aktivitet och arrangemang i Kulturhuset. Kontakt via vår mail: infogruppen@kulturhusetjonkoping.se

Verksamhetsberättelse 2018

Under 2018 har Informations- och dokumentationsgruppen börjat ha mer regelbunden aktivitet.

 • Vi har tryckt nya t-shirts
 • Vi har producerat en ny allmän affisch för huset
 • Facebook-sidan har gjorts om med ny design
 • Ett månadsblad har kommit ut med två nummer
 • Flera artiklar om husets verksamhet har kommit in i olika tidningar
 • Hemsidan har hundratals besökare dagligen
 • Kulturhusets Instagram har börjat använda insta-stories funktionen
 • Vi har spelat in föredrag och startat en Youtube-kanal för detta

En stabil grund finns nu för fortsatt utveckling under 2019

Sociala medier

 • Facebook har fortsatt vara en viktig kanal för att nå ut med information om verksamheten, event och vad som händer i huset. Många nya personer har börjat uppdatera på vår sida. Samtidigt har spridningen minskat på grund av att facebook ändrat sina algoritmer för hur inlägg visas.
 • Instagramkontot började under året användas mer regelbundet och betydligt fler personer taggar inlägg med vår hashtagg #kulthusjkpg.
 • Vårt youtube-konto har varit inaktivt under året.

Administration

Administrationens huvudsakliga funktion är att tillgodose verksamma i husets aktiviteter, idéer och engagemang, samt att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning. Kulturhuset har under året haft två personer anställda för att sköta dessa uppgifter. Administrationen har varit underställd verksamheten och inte tvärtom. Veto- och beslutanderätt har liksom tidigare legat hos de ideellt aktiva och inte hos anställda tjänstemän.

Uthyrningsverksamhet

Hemsidan

Den nya hemsidan har blivit mer lättillgänglig och bättre funktioner för informationsspridning. Den nya hemsidan finns på adressen http://www.kulturhusetjonkoping.se. Hemsidan har blivit ett bättre verktyg för att sprida information och hjälpa personer att aktivera sig i verksamheten. Hemsidan behöver fortfarande kompletteras med bilder, i synnerhet för uthyrning av lokaler, samt relevant information.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2016:

 • Hemsidan har under året uppdaterats med aktuell information kring verksamheter och aktivitet i huset.
 • Vi har lyckats förhållandevis bra med de löpande uppdateringarna. Arbetet fortsätter under 2017.
 • Hemsidan är nu en informationsportal och, tillsammans med wikin, ett verktyg för nya som vill aktivera sig i huset.
 • Vi har dessutom aktiverat internetbokning via hemsidan och synkat kalendariefunktionen med bokningssystemet.

Personal

 • En ny vaktmästare har anställts av Föreningen Kulturhuset.
 • En ny operativ samordnare har anställts av Föreningen Kulturhuset.

FASTIGHETEN

Kulturhusets verksamhet och organisation inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret och verksamheten drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset sedan 1982.

Lokalerna

 • renoveringar??
 • kontoret har renoverats.


Underhåll och drift

En checklista för fastighetsunderhåll har börjat framställas för att få bättre koll på vilka underhållsansvar och äganderätter Kulturusets förening och Tekniska Kontoret (Kommunen).


Underhållet av lokalerna och kommunikation med Tekniska Kontoret har fungerar bra och kommunikation emellan anställda och TK har förbättrats avsevärt.

 • .....