Verksamhetsberättelse 2014

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 21 maj 2020 kl. 00.05 av Doktormårten (diskussion | bidrag) (kategorifix)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
KULT-VB-2014-front.jpg

INTRODUKTION

Kulturhuset har under året fortsatt att förvalta sin särställning som en gemensam plattform för kulturella kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dom resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i oavsett om de har en förening eller inte. Vidare har Kulturhuset fortsatt att vara en plats där folk får utveckla sin skapandelust utan pekpinnar och censur. Under året har vi också fortsatt att aktivera nya ideella, unga som gamla och mittemellan, som hjälpt till med allt möjligt i huset efter bästa förmåga.

Kampen om huset

Sedan 1982 har Föreningen Kulturhuset drivit ett Kulturhus i lokalerna på Svavelsticksgränd 7-9 på Tändsticksområdet.

Den 25 april 2013 beslutade politikerna i Jönköping kommunfullmäktige att ta ifrån Föreningen Kulturhuset den samordnande rollen i huset, ersätta det nuvarande medlemsstyret och driften genom en ideell förening med en politiskt styrd kommunal administration och att lokalerna istället ska disponeras av kommunen. Föreningen Kulturhuset skulle vara välkommen, men då under samma villkor och omständigheter som andra föreningar och arrangörer. Detta erkändes aldrig av föreningen som sedan dess konstant har kämpat för att få behålla den samordnande rollen i huset.

Under år 2013 var osäkerheten stor gällande hur det skulle bli med driften av Kulturhuset. Den osäkerheten fortsatte under hela 2014 och påverkade naturligtvis verksamheten i huset. Kommunen hade sagt att huset skulle gå över till kommunal drift den 11 januari. Föreningen var dock övertygade om att kommunen hade tolkat kontraktet på fel sätt och att det istället var årskiftet 14/15 som var den rätta tidpunkten då uppsägningen skulle bli giltig.

Den 11 januari anordnades en jättestor verksamhetsdag på Kulturhuset, kallad Kulturhusets dag. (Se mer under Särskilda arrangemang). Dagen blev en succé och folk förstod att Kulturhuset inte skulle försvinna i första taget, men att det krävdes en hel del för att få politikerna i staden att ändra sig. De ideella i huset hade bestämt sig för att inte på några villkor lägga ner verksamheten. Vi var också övertygade om att den verksamhet vi bedrev inte skulle kunna fungera i kommunal drift. Frågan om uppsägningens giltighetstid ledde sedan till att kommunen stämde Kulturhuset till Jönköpings Tingsrätt. Utslaget av rättsprocessen blev att Kulturhuset fick rätt att stanna i huset året ut.

Den 25 november gick politikerna i staden ut i media och förklarade att de backade angående Kulturhusets drift. Kristdemokraternas gruppledare uttalade sig i Jönköpings-Posten och sa: "Vi har sett att det har blivit en stor förändring på Kulturhuset och det finns ingen anledning att sätta prestige på detta". Därefter fattades ett nytt beslut i kommunstyrelsen om att Kulturhuset även fortsättningsvis skulle drivas av en ideell förening. Föreningen fick möjlighet att gå in i förhandlingar med kommunen om hur ett avtal skulle utformas, något som också skedde. Avtalet skulle behöva komma till stånd innan årsskiftet eftersom vårt kontrakt löpte ut då. Slutligen, den 19 december, kom föreningens förhandlingsgrupp överens med de kommunala tjänstemännen om ett avtal. Avtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning och verksamheten är därmed räddad.

Satsningar

Under året har stora satsningar gjorts på framförallt de öppna verkstäderna och musikverksamheten.

De öppna verkstäderna har växt från att vara två till att bli fem. Ett omfattande arbete har gjorts med att bl.a. rusta upp keramiken och att skaffa material för att kunna starta tre nya verkstäder. Flera personer har lagt ner otroligt många ideella timmar på att kunna få gamla som nya verkstäder att fungera på ett bra sätt. ABF har också hjälpt till med att finansiera och stötta verksamheten. Detta har lett till ett omfattande antal rapporterade studietimmar, bland annat. Se mer under Öppna Verkstäder.

Satsningen på musikverksamheten har inneburit att digitalisering påbörjats, Insiktens elförsörjning uppgraderat, vi har genomfört utbildningar, tagit fram nya riktlinjer för replokalerna och har under året aktivt uppmuntrat och utbildat unga tjejer och killar i exempelvis arrangörskap och ljudteknik. Flera har under året tagit steget till att planera, sätta upp och genomföra egna spelningar. Se mer under Musikverksamheten.

Kulturhuset har på det stora hela varit mera aktiva och utvecklat samtliga delar i musikverksamheten samt startat flera nya verkstäder för att skapa bättre förutsättningar för en fortsatt rikare deltagarkultur.

VÅR VERKSAMHET

Arrangemangsverksamhet

Under 2014 genomfördes uppskattningsvis 1415 arrangemang i Kulturhuset. Av dessa var 490 föreningens egna, 875 var samarrangemang och cirka 50 var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan, men i våra lokaler.

Utöver detta repade band, folk var aktiva i verkstäderna, genomgick utbildningar, repade inför föreställningar eller var aktiva i medlemsföreningarnas egna aktiviteter (exempelvis öppethållande på GoB-lokalen eller Bokcafét, föreningsmöten, förberedelser eller planering av aktiviteter och verksamhet och så vidare).

Egna arrangemang

Under egna arrangemang återfinns arrangemang genomförda av föreningens egna arrangörsgrupper (alltså inte medlemsföreningar eller samarbeten med fria grupper) exempelvis Gemenskap i Jul, Smålands största loppis, vissa spelningar, poesiframträdanden, dansföreställningar, föredrag, filmvisningar, festivaler, öppet hus, utställningar, prova på i verkstäderna, loppis, lunchlyrik, folkkök med öppen scen och mycket mer. Helt enkelt sådant vi själva arrangerar.

Samarrangemang

Sådant vi genomfört tillsammans med andra, där vi antingen är samarrangör, subventionerar arrangören på olika sätt eller hjälper till med planering, genomförande och/eller efterarbete.

Spelningar (Mission och Väckelse, JKPG SxE), elevutställningar och arrangemang, SM i Wordfeud, Attention Jönköping, Share Music Sweden, vissa aktiviteter arrangerade av studieförbunden, folkhögskolornas slututställningar, fria gruppers aktivitet och så vidare.

Särskilda arrangemang

 • Kulturhusets dag, 11 januari: dagen då kommunen skulle tagit över driften av huset fyllde vi det spelningar, filmvisning, konstutställningar, aktivitet i verkstäderna, mat och häng i Nyfiket. Drygt 1100 personer besökte huset under hela dagen.
 • Vår stad, 1-2 mars: under Vår Stad arrangerades en rad föredrag, diskussioner, panelsamtal med mera kring frågorna om stadens utveckling, vilka som får finnas och vilka som trycks undan från det offentliga rummet. Drygt 500 personer deltog.
 • Nazifri zon, 30 april: Festivalen arrangerades på Kulturhuset tillsammans med flera andra lokala kulturaktörer och innehöll ca 20 band/artister på två olika scener. Festivalen arrangerades som en del av det breda motståndet i och med Svenskarnas partis besök i Jönköping. Drygt 500 personer, inklusive artister, deltog under arret.
 • Lilla kulturfestivalen, 6 juni: Vad som var tänkt som en festival för hela Tändsticksområdet blev på grund av olika anledningar, framförallt mycket hög arbetsbelastning, till en mindre kulturfestival på torget utanför Kulturhuset. Musik, grill, konstutställningar, hantverk, teatersport och verksamheter som flyttade ut på gatorna utanför sina lokaler. 2-300 besökare.
Ligan samlad utanför Sveriges Radio vid invigningen av Elden är Lös. (2014-08-03)
 • Elden är lös, 29 aug - 14 sept: Elden är lös presenterades som en 17 dagars föreställning kring valet 2014 då staden skulle fyllas med kulturarrangemang, aktioner och annat. Föredrag, spelningar, poesi, teater, filmvisningar, samtal med besök av deltagare och besökare från hela landet. Även internationella artister deltog i arret. Uppskattning av deltagare och besökare mycket svårt eftersom aktivitet genomfördes på flera ställen i stan, mediaspridning av arret och massor av aktiviteter under hela arrangemanget.
 • Öppet Hus, 29 nov: Loppis, öppet i verkstäderna, ett tiotal artister i Nyfiket, dansuppvisningar, lyrik i Teaterbion, drömverkstad på Bokcafét, filmvisning, punkspelning och mycket annat. Öppet Hus på Kulturhuset helt enkelt. Drygt 300 besökare.
 • SM i Warhammer 40k, 5-6 dec: 80 lag från hela Sverige gjorde upp i vad som av deltagarna beskrevs som det mest lyckade och välorganiserad SM någonsin. För första gången någonsin live-sändes mästerskapet så att folk från hela världen hade möjlighet att följa turneringarna. 200 deltagare, antalet följare via andra kanaler svårt att uppskatta.

Andras arrangemang

Här hamnar det som är rena uthyrningar exempelvis spelning med Serbiens bidrag till Eurovision-songcontest, stand-up med Özz Nujen, skönhetsmässa, sportmässa, tyskt sprutdisco, elviskonsert, undulatutställning med svensk fågelhobby, studentsittningar med mera.

Freeshopen

I utrymmet mellan Nyfiket och Studion finns sedan ett par år en freeshop med gratis kläder, böcker och en del andra prylar. Vad som började med ett klädställ, har nu utvidgats till att omfatta över 20 kvm.

Under 2014 har freeshopen renoverats och målats om, det städats ordentligt och snyggats till. Rotationen på prylar och framförallt kläder är omfattande. Nya saker har löpande lämnats in till freeshopen.

Gemenskap i jul

Gemenskap i Jul arrangerades traditionsenligt för 46e året i rad. Arrangemanget var som vanligt mycket välbesökt och väldigt uppskattat. Mellan 500 - 1000 personer deltog i firandet.

Gemenskap i Jul är ett alternativt julfirande i tre dagar som hållit till på Kulturhuset sedan starten 1982. Gratis och därför öppet för alla.

Konstverksamhet

På Kulturhuset genomförs varje år en rad olika konstutställningar, installationer och workshops av både lokala, nationella och internationella konstnärer. Under året har vi bland annat haft besök av konstskolan i Berlin, regelbundna utställningar i Nyfiket, en stor installation på vinden med mera.

Utställningar

Fotoskolans utställning "Remember my name" på Kulturhusets Vind. Bild: Nathalie Evrung. (2014-06-04)

Under året som gått har vi gett plats åt en rad olika utställningar. Kulturvinden har vid ett tiotal tillfällen använts för olika konst- foto- och formgivarutställningar. Nyfiket har regelbundet använts för olika former av utställningar av mestadels lokala konstnärer.

Verkstäderna

Genom nysatsningen håller verkstäderna på att utvecklas till en fantastisk mötesplats för konstnärer med en rad olika inriktningar. Möjligheterna till samarbeten är mycket goda. Genom att skapa ett gemensamt utrymme mellan verkstäderna ökar möjligheterna ytterliggare för nya samarbeten framöver. Läs vidare om utvecklingen under Öppna Verkstäder.

Väggmålningar, affischer och konst i huset

Både i repakorridoren och på andra våningen pryds väggarna av gamla affischer från spelningar och arrangemang som varit i huset. Affischernas historiska värde lyftes fram i den kulturhistoriska utredningen av Tändsticksområdet som gjordes av Thyrens AB på uppdrag av kommunen under våren 2014. De vittnar både om Kulturhuset historia och Jönköping roll som kulturstad.

I repakoridoren finns sedan gammalt en rad olika musikrelaterade målningar. Under året påbörjades arbetet med nya musikmålningar.

Under året har gamla affischer satts upp på nytt och den nya affischväggen i Nyfiket är nu täckt till hälften med affischer från olika arrangemang de senaste åren.

Samarbeten med andra

Under året har vi samarbetat med bland annat konst- och formlinjen på Mullsjö Folkhögskola, Grafisk Form och kommunikation på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Fotoskolan i Jönköping och Klasse Ikemura (Berlin).

Loppisverksamhet

Loppisen en mötesplats för folk från hela regionen, varje helgfri lördag på Kulturhuset. (2014-11-08)

Smålands största loppis har som vanligt genomförts varje helgfri lördag av ideella loppisentusiaster. På loppisen, som är en grundbult i Kulturhusets verksamhet, möts hundratals människor varje lördag. Vissa åker över 15 mil varje lördag för att besöka eller sälja där. I början och i slutet på året har det varit en viss nedgång jämfört med tidigare år vilken vi förknippar med den osäkerhet som rört husets framtid.

Musikverksamheten

Under 2014 har ett omfattande arbete genomförts kring Kulturhusets musikverksamhet. Flera nya arrangemangsgrupper har startats.

Målsättningen var att under 2014 utöka antalet arrangörsgrupper, ljudtekniker, band och aktiva kring musikverksamheten med särskilt fokus på att ungdomar i allmänhet och tjejer i synnerhet.

Digitalisering av scen- och inspelningsutrustning har gjorts för att fylla dagens förväntningar och behov.

 • Utveckling, digitalisering, inspelning, upprustning, ljudbild.

Ljud- och inspelningsstudion

Ideellt aktiva i Kulturhuset har under året skapat en fullt fungerande ljud- och inspelningsstudio. Band har spelat in låtar i studion som de senare har släppt på nätet. Band har även kommit med färdiginspelad musik och använt ljudstudion för att lägga ljudspår på låtar. För övrigt har det varit en massa experimenterande med ljud i studion. Som ett exempel experimenterade vi med live-inspelning på konserterna. Första gången spelade vi in Nocturnal och Hypnos under deras spelning. När vi släppte inspelningen på nätet hörde det ena bandets skivbolag av sig och sa att vi måste plocka ner materialet på grund av att det var av för bra kvalitet och att de ännu inte hunnit släppa bandets singel.

Replokalerna

Replokalerna har fortsatt vara en viktig samlingspunkt för musiker i Jönköping. Den öppna replokalen (se nedan) har varit en bra inkörsport för band som sedan skaffat fasta replokaler hos oss. Vi har gjort en översyn av riktlinjerna för replokalerna och därmed i större utsträckning börjat premiera unga och framför allt kvinnliga musiker. Det har kommit in nya band i en tredjedel av replokalerna i takt med att de äldre banden lämnat. Hälften av våra nytillkomna band har kvinnliga sångerskor.

Spelningar

Kulturhuset är en självklar live-scen i Jönköping. Under året har sex olika arrangörsgrupper satt upp spelningar med över 130 band och artister.

Unga människor med eget ansvar arrangerar och genomför kulturarrangemang med stöd av äldre med erfarenhet.

Utbildningar

Melle, praktikant från Ljud-och bildskolan, löder en högtalare.

Mellan tio och femton personer har genomgått Kulturhusets grundläggande ljudutbildning under året. Vi har dessutom tagit emot en elev från Ljud- och bildgymnasiet samt en elev från Per Brahegymnasiet en gång i veckan under läsåret 13/14. De har fått ljudutbildning och gått från att vara assistenter till att till sist agera som ljudtekniker med fullt eget ansvar. Riktlinjer för certifiering av egna ljudtekniker har tagits fram. Dessa ska exempelvis kunna hyras in av utomstående arrangörer när de genomför verksamhet i Kulturhuset.

Öppna replokalen

Den öppna replokalen har fungerat som en sluss för unga musiker. Drygt 10 band har bildats i denna lokal under året. Den ger plats för allt från punkrock till opera. Under hösten gjordes ett stort reportage om den öppna replokalen och dess verksamhet i Jönköpings Posten, med fokus på operasångaren Jimmy Nejd.

Nyfiket

Folkkök-tummeupp.jpg

Nyfiket har fortsatt vara en väldigt viktig mötesplats, samlingspunkt och ett nav i husets verksamhet, i synnerhet vid stora arrangemang eller när det hänt mycket olika saker i huset samtidigt. Här har möten och samarbeten uppståt som annars kanske inte hade ägt rum. Människor från vitt skilda grupper, föreningar och sammanhang tvingas samsas, dela på utrymmet och samarbeta för att få det hela att fungera.

Ett exempel är helgen kring den 8 november då dansbandet Jive spelade i stora salen samtidigt som punkbanden Charta 77 och Vildvittra lirade i Insikten. Då möttes sportdansare och punkare i köket. Banden serverades hemlagat käk samtidigt som buffén till dansarrangemanget pytsades ut ur köket.

Ett par veckor tidigare samsades kockarna från Stockmakaren som lagade tapasbuffé till en födelsedagsfest på vinden med ideellt aktiva som lagade vegetariska hamburgare och paj till en kulturkväll i Nyfiket.

Nyfiket är grundbulten i många av Kulturhusets öppna arrangemang och verksamheter, där Gemenskap i Jul nog är det mest kända exemplet.

Inget av ovanstående hade förmodligen varit möjligt om inte Nyfiket drivits på det sätt det gör idag.

Scenen i Nyfiket

Lunchlyriken flyttade in på Kulturhuset efter att ha blivit bortknuffad från Spira.

Scenen i Nyfiket fungerar dels som Öppen Scen under Folkköket men har även gett plats för en rad arrangemang inom poesi, dans, teater, lyrik och musik under 2014. Sammanlagt har ett hundratal akter framförts på scenen.

Löpande verksamhet

Under året som gått har det bland annat varit folkkök varje tisdag med soppa, bröd och sallad för tjugo kronor, samt öppen scen. Dessutom har vi löpande haft bland annat babycafé, kampmåndag, brädspelscafé, hantverkscafé, lunchlyrik, loppisfik och pizzasöndag.

Större arrangemang

Under Gemenskap i Jul, Kulturhusets dag, FeministFekke, Öppet Hus samt flera olika festivaler och mässor har Nyfiket haft en central roll i genomförandet. Både genom att kafélokalen och köket använts.

Teaterverksamhet

Vulkanteaterns improteatergrupp i Nyfiket. (Kulturhuset, 2014-05-14)

Under året har genomförts ett tjugotal föreställningar på Kulturhuset och ett stort antal teaterrepetitioner med ett flertal teaterföreningar, bland annat Teaterstickorna, Teater Edvin, ABF och Vulkanteatern samt med ett par fria teatergrupper utan föreningstillhörighet. Vi har också huserat ett flertal repetitionstillfällen för teaterproduktioner i och utanför huset. Vi har även tagit initiativet till att bilda ett arrangörskollektiv runt amatörteater i våra lokaler som planerar att dela på de tekniska resurserna som behövs för en teaterproduktion.

Teaterbion och sminklogen

Teaterbion är och har varit mycket uppskattad som teaterscen. Dess intima känsla och mysiga atmosfär har varit mycket uppskattad. På grund av detta och till följd av ökad användning har samtal och planering påbörjats för renovering och uppgradering av scenen. Dels i form av ombyggnad av själva scenen och dels i form av teknisk uppgradering gällande ljud och ljus.

Kulturvinden som teaterlokal

Planerna på att utveckla kulturvinden som teaterlokal har fortsatt, vår gradäng och ljusråerna har nyttjats och uppskattats vid teaterproduktioner på vinden.

Öppna verkstäderna

Skulptur-workshop i Keramiken

De öppna verkstäderna som finns på andra våningen i Kulturhuset är ett forum för kreativitet och fritt skapande där folk kan utveckla sina kunskaper på sina egna villkor samt lära varandra både ett och annat. Verkstäderna har under året drivits helt ideellt, i stora delar i studiecirkelform, med stöd från ABF. Verkstäderna har fortsatt att utvecklas som en plattform för människor som vill lära sej kreativa arbetsformer, och som har varit öppen för en mycket stor allmänhet med anledning av att det varit så billigt att bli medlem i verkstäderna. Detta har under 2014 precis som innan kunnat bli verklighet med hjälp av det stora antal ideella som kämpat för att se till att kunna hålla öppet i väldigt stor utsträckning.

Befintliga verkstäder

Under året har studieverksamhet hållits i såväl Snicken som Keramiken. Keramiken har fått sin ugn lagad vilket har lett till att man under tisdagarna har kunnat ha löpande öppethus-verksamhet där folk har fått lära sig att dreja, glasera m.m. Snicken har haft ungefär två studiecirklar i veckan där folk bl.a. har renoverat möbler.

Nya verkstäder

Nästa generationens serietecknare i Rit- skriv- och serieverkstan. (20014-01-11)

Tre nya verkstäder har öppnat: Rit-, Skriv- och Serietecknarverkstaden, Målerian och Tygerian. I Rit-, Skriv- och Serietecknarverkstaden har bland annat hållits studiecirklar i kreativt skrivande varje tisdag. Målerian har haft en omfattande verksamhet där folk har träffats och målat tillsammans. I Tygerian har det varit öppet för sömnad, stickning m.m.

Samarbete med ABF

Under januari inledde ABF och Kulturhuset ett samarbete kring verkstäderna. Samarbetet innebar inledningsvis att öppna de nya verkstäderna och har sedan under året utvecklats till att bli ett omfattande samarbete kring verkstädernas drift och funktion.

VÅR ORGANISATION

Här presenteras föreningen, administrationen och hur folk blir delaktiga och skaffar sig inflytande i verksamheten. Varför organisationen ser ut som den gör. Och hur vi arbetar för att öka öppenheten, transparensen och medbestämmandet i huset.

Föreningen

Enskilda medlemmar

Föreningen Kulturhuset hade under 2014 drygt 250 medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset, däremot krävs det för att få rösta på föreningsmötena. När vi genomförde vår enkät-undersökning i samband med vår egen utredning "Växthus - en alternativ utredning" (2013) visade det sig att endast 17% av de som svarat var medlem i någon förening i huset. Vi misstänker att siffrorna varit liknande 2014.

Priset för att vara medlem i Kulturhuset har fortsatt att vara 100 kr per år för folk över 26 och 50 kr per år för folk under 26 år. Vidare har det kostat 100 kr per år för att vara medlem i en verkstad.

Medlemsföreningarna

Brädspel på G&B Syd med folk i Keramiken i bakgrunden. (2014-01-11)

Under 2014 har följande föreningar varit medlemmar i Kulturhuset:

 • Assyriska Babylonföreningen
 • Bosniska Kulturföreningen Hercegovina
 • Folkets Bio i Jönköping
 • Föreningen Motionsrummet
 • Gameboards and Broadswords Syd
 • Jönköpings FN-förening
 • Jönköpings Sportdansklubb
 • Kulturföreningen Bokcafét i Jönköping
 • Medeltidsföreningen Juneborg
 • RF Mission och väckelse
 • Vulkanteatern

Styrelsen

Som förtroendevalda har följande personer suttit mellan vårmötet 2014 och vårmötet 2015:

 • Ordförande: Erik Berglund
 • Vice ordförande: Thea Widlund (till höstmötet 2014), Sara Norman Heckscher (ordinarie ledamot till höstmötet 2014, därefter vice ordförande)
 • Ledamöter/Suppleanter: Sebastian Dahlander, Anders Engrup (från höstmötet 2014), Matilda Larsson (från höstmötet 2014), Ronja Larsson (från höstmötet 2014), Kosh Mörk (från höstmötet 2014), Kjell Olofsson, Camilla Sundberg (till höstmötet 2014), Tim Wetterek Andersson
 • Valberedning: Timea Jakobsson, Andreas Henriksson, Terese Lindell

Inflytande och delaktighet

Varför den ideella driften och föreningsstyret är en förutsättning för den breda och omfattande verksamhet som finns idag och hur den utvecklats under året.

Husmåndag

Kampmåndag!: Nu blir det bara mera ös - för nu jävlar är elden lös!

I början av hösten startade vi våra Kampmåndagar. Hus/kampmåndag utvecklades snabbt till ett forum för aktiva i huset. Det har också blivit ett sätt för nya personer att snabbt komma in och bli aktiva i verksamheten.

De direkta resultaten av husmåndag är bland annat att Nyfiket har målats om, att Freeshopen har organiserats samt att demokratiseringsprocessen i huset har utvecklats i snabb takt.

 • Etablerat en mötesplats för aktiva i huset.
 • Nått ut till massa nytt folk och engagerat dem i verksamheten.
 • Skapat och byggt upp fem nya arbetsgrupper i Kulturhuset.
 • Startat en Wiki för Kulturhuset.
 • Haft besök av gamla ockupanter.
 • Kulturhuset on Tour har besökt Huskvarna, Råslätt, Österängen, Västra torget.
 • Påbörjat Tändstickskampanjen (hemsidan, dörrposten i nyfiket, facebook..)
 • Gjort en infoflyer.
 • Haft informationsbord på KulturDagNatt och Huskvarna Rock and art.
 • Genomfört en demonstration.
 • Tagit fram en mall för projektansökning.
 • Kollat upp vart vi kan söka pengar.
 • Gjort en film med vårt öppna brev.
 • Kollat upp medlemskap i Folkets Hus och Parker.
 • Tagit fram nya avtal för husets framtid.
 • Gjort en powerpoint om Kulturhuset.
 • Haft föredag på Stadsbiblioteket.
 • Gjort en ny informationsfolder.
 • Gjort och beställt vykort.
 • Filmklipp med Jan Hammarlund.
 • Vi har knutit kontakt med June Folkhögskola/Fotoskolan.
 • Knutit nya kontakter med centrala politiker.
 • Tagit fram lista för engagemang.
 • Planerat öppet hus.
 • Påbörjat en ny film.

Kulturhusets Wiki

Kulturhuset Wiki är ett resultat ur Kampmåndagarna som startades under hösten. Wikin utvecklades snabbt till ett redskap där vi kan dela information, lägga upp filer, bilder, rapportera om gruppers aktivitet och så vidare.

Den kom snabbt till användning. Exempelvis har både Verksamhetsplan 2015 och denna verksamhetsberättelse kommit till genom Wikin. Vem som helst har kunnat gå in och lägga till, ta bort och ändra i detta dokument, fram till höstmötet. Detta är ett ganska unikt sätt att jobba, och något som vi vill utveckla framöver.

Det främsta syftet med wikin är att skapa lika förutsättningar för alla att engagera sig i Kulturhusets verksamhet. På sidan kan en hitta information om de organiserade grupperna som jobbar med kampen för huset, grupper som har olika former av arrangemang och mycket mer.

Detta i sin tur är ett mycket viktigt demokratiskt verktyg. Vem som helst ska kunna ta reda på vad som pågår i huset och därmed bestämma sig för var hen vill aktivera sig. Det är inte meningen att en ska behöva känna en massa personer i huset för att förstå hur beslutsprocesserna går till.

Informationsspridning och reklam

Arbetet med informationsspridning och reklam har fortsatt under 2014 genom ny hemsida, Kulturhuset on tour, ny infofolder, demonstrationer, aktivt mediaarbete, öppet hus, festivaler, aktivitet på stan och mycket annat. Arbetet med en ny och mer enhetlig grafisk profil för Kulturhuset har även påbörjats. Ett av de viktigaste tillskotten är Kulturhusets egen Wiki.

Affischering

Kring en stor del av arrangemangen har det producerats egna affischer som satts upp på stadens anslagstavlor, skolor, bibliotek med mera.

Deltagande i arrangemang utanför huset

Vi deltog med informationsbord under bland annat Huskvarna Rock and Art och KulturDagNatt. Vi hade med oss bland annat tröjor och informationsfoldrar och framför allt ideella personer som stod och pratade med folk och berättade om vår verksamhet och vad som finns i huset. Mottagandet på båda platserna blev mycket gott.

Informationsmaterial

Under hösten färdigställdes en informationsfolder om Kulturhuset och dess verksamhet. Foldern trycktes i 2000 exemplar och har börjat spridas under slutet av året. Folderns syfte är att vara ett lätt sätt att presentera ett axplock av Kulturhusets verksamhet för människor som undrar vad det finns för olika aktiviteter och möjligheter att engagera sig i huset.

Kulturhuset on tour

Kulturhuset on Tour besökte Råslätt med grafittivägg och musik.

Under hösten genomfördes Kulturhuset on tour, då ett tiotal platser bland annat Huskvarna, Västra Torget, Bankeryd, Österängen, Råslätt och Tenhult besöktes. En rad aktiviteter genomfördes på de olika platserna. Genomslaget var lyckat och responsen bra. Turnéns syfte var att sprida Kulturhusets idéer och verksamhet till folk som av olika anledningar kanske inte vistas i huset. Många människor som känner till huset men inte vetat hur de ska kunna aktivera sig skulle genom turnén få idéer och inspiration samt vetskap om att det finns ett allaktivitetshus i deras närhet där de kan engagera sig.

Media och press

Mediabevakningen har samtidigt som vi bedrivit aktivt mediaarbete varit exceptionell under 2014. Vi har aktivt kontaktat och blivit kontaktade av tidningar, radio, tv och bloggar från hela landet. Mellan 300-350 artiklar publicerades om allt ifrån konflikten kring Kulturhuset till de nyöppnade verkstäderna.

Sociala medier

Kulturhusets har varit aktivt på sociala medier, spridningen har varit stor och genomslaget över förväntan.

Administration

Administrationens huvudsakliga funktion är att tillgodose verksamma i husets aktiviteter, idéer och engagemang, samt att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning. Kulturhuset har under året haft två personer anställda på varsin respektive heltid (ungefär) för att sköta dessa uppgifter. Precis som tidigare har personalen verkat i ett symbiosförhållande som sedan tidigare utvecklats mellan administration och ideell verksamhet. Administrationen har varit underställd verksamheten och inte tvärtom. Veto- och beslutanderätt har liksom tidigare legat hos de ideellt aktiva och inte hos anställda tjänstemän.

Uthyrningsverksamhet

Uthyrningsverksamheten har under året gått jämförelsevis bra, vi har genom att hyra ut våra lokaler kunnat finansiera en hel del av vår löpande verksamhet samt våra egna kultursatsningar. Dessutom har vi genom våra hyresrabatter kunnat stödja och delfinansiera ett flertal arrangemang vars syfte har varit närliggande vårat eget. Vår kundkrets har under året ökat avsevärt; många fler har hittat oss och nyttjat möjligheten att hyra lokaler hos oss, inte helt sällan med motivationen att de vill stödja vår verksamhet. Att hyra på Kulturhuset har fortsatt vara billigt, charmigt och bra, men även ett bra sätt att stödja den fria kulturen i Jönköping. Under 2014 har en hel del återkommande kunder även fortsatt lägga sina årliga arrangemang hos oss.

Hemsidan

Hemsidan har gjorts om under året för att bli mer lättillgänglig och en bättre funktion för informationsspridning. Den nya hemsidan finns på adressen http://www.kulturhusetjonkoping.se. På sidan har det också utvecklats funktioner för att anmäla intresse för att vara med under föreningens aktiviteter som exempelvis folk- och pizzakök. Hemsidan har blivit ett bättre verktyg för att sprida information och hjälpa personer att aktivera sig i verksamheten.

Personal

Osäkerheten för personalen var stor under året eftersom föreningen inte kunde ge någon information om deras fortsatta arbetssituation efter årsskiftet 14/15. Samtlig personal har dock stannat kvar i huset under året och arbetat vidare med att hjälpa till att utveckla huset, alla på sitt sätt. Personalmöten har hållits en gång i månaden med föreningens personalutskott.

FASTIGHETEN

Kulturhusets verksamhet och organisation inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret och verksamheten drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset sedan 1982.

Lokalerna

Kulturvinden, lördag, 2014-09-06
Kulturvinden, söndag, 2014-09-07
Kulturvinden, måndag, 2014-09-08

Lokalerna har under året fortsatt gett Föreningen Kulturhuset unika möjligheter att erbjuda flexibla och användarvänliga lokaler som lätt anpassas efter våra målgruppers olika behov. Vi har fortsatt utvecklingen mot mer öppna verksamheter, exempelvis genom de öppna verkstäderna och den öppna replokalen.

Underhåll och drift

Under året har bland annat toaletterna på andra våningen byggts om och blivit nya och fräscha båstoaletter. Vidare har vi fått ny elförsörjning till Insikten. Vi har också börjat diskutera en ombyggnad av Teaterbion.

I och med det nya avtalet som tecknades i slutet av året klargjordes ansvarsfördelningen gällande underhåll och drift.

Renoveringen - de 6 miljonerna

Under 2014 stod arbetet med renovering av fastigheten ganska stilla eftersom ingen visste vad som skulle ske med verksamheten. Föreningen har dock under året 2014 arbetat för att komma fram till idéer kring hur lokalerna ska kunna utvecklas och tillgänglighetsanpassas. Först under 2015 har en arbetsgrupp tillsammans med enskilda medlemmar, styrelsemedlemmar samt tjänstemän från kommunen kunnat startas upp.