Skillnad mellan versioner av "Verksamhetsberättelse 2014"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 186: Rad 186:
  
 
==Inflytande och delaktighet==
 
==Inflytande och delaktighet==
 +
 +
'''''Varför den ideella driften och föreningsstyret är en förutsättning för den breda och omfattande verksamhet som finns idag.'''''
  
 
===Kulturmåndag===
 
===Kulturmåndag===

Versionen från 11 april 2015 kl. 11.57

Arbetet med Föreningen Kulturhusets Verksamhetsberättelse för 2014 genomförs här. Välkommen att hjälpa till!


INTRODUKTION

Kampen om huset

Satsningar

VÅR VERKSAMHET

Här presenteras den verksamhet i Kulturhuset som Föreningen Kulturhuset möjliggör och står för. Alltså det som kommunen skulle tvingas driva eller ta ansvar för om de vill ta över styret i huset.

Arrangemangsverksamhet

Under 2014 genomfördes XX arrangemang i Kulturhuset. Av dessa var XX föreningens egna, XX var samarrangemang och XX var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan, men i våra lokaler.

Egna arrangemang

Sådant vi genomfört själva.

Spelningar, poesi, teater, föredrag,

Samarrangemang

Sådant vi genomfört tillsammans med andra.

Attention Jönköping, Vår stad, nazifri zon 30 apr, sm i warhammer 40k, stödkväll för rojava

Särskilda arrangemang

  • Kulturhusets dag
  • Lilla kulturfestivalen
  • Elden är lös
  • Öppet hus

Andras arrangemang

Rena uthyrningar.

Svenskt sportforum, Undulatmässan, Plusgymnasiet, Studentsittningar, Skönhetsmässa 24 april, Elviskonserten, Ny gemenskap

Gemenskap i jul

Gemenskap i jul har arrangerats på Kulturhuset ända sedan huset startade och är ett alternativt julfirande i tre dagar. Gratis och därför öppet för alla. I år arrangerades Gemenskap i jul för 46:e året i rad. Arrangemanget var som vanligt mycket välbesökt.

Konstverksamhet

På Kulturhuset genomförs varje år en rad olika konstutställningar, installationer och workshops av både lokala, nationella och internationella konstnärer. Under året har vi bland annat haft besök av konstskolan i Berlin, regelbundna utställningar i Nyfiket, en stor installation på vinden med mera.

Utställningar

Under året som gått har vi gett plats åt en rad olika utställningar. Kulturvinden har vid ett tiotal tillfällen använts för olika konst- foto- och formgivarutställningar. Nyfiket har regelbundet använts för olika former av utställningar av mestadels lokala konstnärer.

Verkstäderna

Verkstäderna håller på att utvecklas till en fantastisk mötesplats för konstnärer med en rad olika inriktningar. Möjligheterna till samarbeten är mycket goda. Genom att skapa ett gemensamt utrymme mellan verkstäderna ökar möjligheterna ytterliggare för nya samarbeten framöver. Läs vidare om utvecklingen under Öppna Verkstäder.

Väggmålningar, affischer och konst i huset

Både i repakorridoren och på andra våningen pryds väggarna av gamla affischer från spelningar och arrangemang som varit i huset. Affischernas historiska värde lyftes fram i den kulturhistoriska utredningen av Tändsticksområdet som gjordes av Thyrens AB på uppdrag av kommunen under våren 2014. De vittnar både om Kulturhuset historia och Jönköping roll som kulturstad.

I repakoridoren finns sedan gammalt en rad olika musikrelaterade målningar. Nu har arbetet med kompletterande musikmålningar påbörjats.

Samarbeten med andra

Under året har vi samarbetat med bland annat konst- och formlinjen på Mullsjö Folkhögskola, Grafisk Form och kommunikation på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Fotoskolan i Jönköping och Klasse Ikemura (Berlin).

Loppisverksamhet

Hur många loppisar har genomförts under året? Hur har utvecklingen varit jämfört med tidigare?

Musikverksamheten

Utveckling, digitalisering, inspelning, upprustning, ljudbild.

Ljud- och inspelningsstudion

Ideellt aktiva i Kulturhuset har under året skapat en fullt fungerande ljud- och inspelningsstudio. Band har spelat in låtar därinne som de senare har släppt på nätet. Band har även kommit med färdiginspelad musik och använt ljudstudion för att lägga ljudspår på låtar. För övrigt har det varit en massa experimenterande med ljud i studion. Som ett exempel experimenterade vi med live-inspelning på konserterna. Första gången spelade vi in Nocturnal och Hypnos under deras spelning. När vi släppte inspelningen på nätet hörde det ena bandets skivbolag av sig och sa att vi måste plocka ner materialet på grund av att det var av för bra kvalitet och att de ännu inte hunnit släppa bandets singel.

Replokalerna

Replokalerna har fortsatt vara en viktig samlingspunkt för musiker i Jönköping. Den öppna replokalen (se nedan) har varit en bra inkörsport för band som sedan skaffat fasta replokaler hos oss. Vi har gjort en översyn av riktlinjerna för replokalerna och därmed i större utsträckning börjat premiera unga och framför allt kvinnliga musiker. Det har kommit in nya band i en tredjedel av replokalerna i takt med att de äldre banden lämnat. Hälften av våra band har kvinnliga sångerskor.

Spelningar

Kulturhuset är en självklar live-scen i Jönköping. Under året har sex olika arrangörsgrupper satt upp spelningar med över 130 band och artister.

Utbildningar

Mellan tio och femton personer har genomgått Kulturhusets grundläggande ljudutbildning. Vi har tagit emot en elev från Ljud- och bildgymnasiet samt en elev från Per Brahegymnasiet en gång i veckan under läsåret 13/14. De har fått ljudutbildning och gått från att vara assistenter till att till sist agera som ljudtekniker med fullt eget ansvar. Riktlinjer för certifiering av egna ljudtekniker har tagits fram. Dessa ska exempelvis kunna hyras in av utomstående arrangörer när de genomför verksamhet i Kulturhuset.

Öppna replokalen

Den öppna replokalen har fungerat som en sluss för unga musiker. Flera band har bildats i denna lokal. Den ger plats för allt från punkrock till opera. Under hösten gjordes ett stort reportage om den öppna replokalen och dess verksamhet i Jönköpings Posten, med fokus på operasångaren Jimmy Nejd.

Nyfiket

Nyfiket har fortsatt vara en väldigt viktig mötesplats, samlingspunkt och ett nav i husets verksamhet och särskilt vid stora arrangemang eller när det hänt mycket olika saker i huset samtidigt. Exempelvis när dansbandet Jive spelade i Stora Salen och det samtidigt var punkspelning i Insikten. Punkarna och sportdansarna möttes i köket och arbetade tillsammans sida vid sida.

Löpande verksamhet

Under året som gått har det bland annat varit folkkök varje tisdag med soppa, bröd och sallad för tjugo kronor, samt öppen scen. Dessutom har vi löpande haft bl.a. babycafé, kampmåndag, brädspelscafé, hantverkscafé, poetry slam, poesiscen, lunchlyrik, loppisfik och pizzasöndag,

Större arrangemang

Bland annat har det varit bröllop i Nyfiket, åttonde mars-fest, Gemenskap i Jul samt olika musikfestivaler. Dessutom har Nyfiket bland annat under arrangemangen Elden är Lös, Kulturhusets dag, Vår Stad, Lilla Kulturfestivalen, SM i Warhammer, öppet hus-verksamhet samt flertalet bröllop varit ett väldigt viktigt nav som bidragit såväl med sitt kök som genom att vara en naturlig mötesplats då flera arrangemang varit spridda över hela huset.

Teaterverksamhet

Under året har genomförts xx föreställningar på Kulturhuset av bl.a. Teaterstickorna, Teater Edvin, ABF och Vulkanteatern.

Teaterbion

Under året har det börjat planeras för en uppgradering av Teaterbion och logen. Upprustning ljud- och ljus

Kulturvinden som teaterlokal

Planerna på att utveckla kulturvinden som teaterlokal har fortsatt.

Öppna verkstäderna

Kort presentation

Befintliga verkstäder

Snicken, Keramiken

Nya verkstäder

Rit-, Skriv- och Serietecknarverkstaden, Målerian, Tygerian.

Samarbete med ABF

SamamamamamamaaaarBEEEEEETE


VÅR ORGANISATION

Här presenteras föreningen, administrationen och hur folk blir delaktiga och skaffar sig inflytande i verksamheten. Varför organisationen ser ut som den gör. Och hur vi arbetar för att öka öppenheten, transparensen och medbestämmandet i huset.

Föreningen

Enskilda medlemmar

Hur många medlemmar har vi haft under året? Har det hänt något särskilt kring medlemmar under året?

Medlemsföreningarna

Vilka medlemsföreningar fanns? Har det hänt ngt särskilt?

Styrelsen

Som förtroendevalda har följande personer suttit mellan vårmötet 2014 och vårmötet 2015:


Ordförande:

Erik Berglund


Vice ordförande:

Thea Widlund (till höstmötet 2014)

Sara Norman Heckscher (ordinarie ledamot till höstmötet 2014, därefter vice ordförande)


Sebastian Dahlander

Anders Engrup (från höstmötet 2014)

Matilda Larsson (från höstmötet 2014)

Ronja Larsson (från höstmötet 2014)

Kosh Mörk (från höstmötet 2014)

Kjell Olofsson

Camilla Sundberg (till höstmötet 2014)

Tim Wetterek Andersson

Thea Widlund (till höstmötet 2014)


Valberedning:

Timea Jakobsson

Leif Bergman

Terese Lindell

Inflytande och delaktighet

Varför den ideella driften och föreningsstyret är en förutsättning för den breda och omfattande verksamhet som finns idag.

Kulturmåndag

Kulturhusets Wiki

Informationsspridning och reklam

Administration

Administrationens huvudsakliga funktion är att tillgodose verksamma i husets aktiviteter, idéer och engagemang, samt att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning.

Uthyrningsverksamhet

Hemsidan

Personal

FASTIGHETEN

Kulturhusets verksamhet och organisation inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret och drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset sedan 1982.

Lokalerna

Renoveringen - de 6 miljonerna

Underhåll och drift