Vårmöte 2017

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

VÅRMÖTE FÖRENINGEN KULTURHUSET 2017


VÅR VERKSAMHET

 • Arrangemangsverksamheten - Arrangemangsgruppen
 • Freeshopen - Johan
 • Gemenskap i Jul - Albin
 • Konstverksamhet - Thea, OpSam
 • Loppis - Loppisgruppen, Sebastian, OpSam
 • Musiken - Nadine, Richie, Sebastian, Carl
 • Nyfiket - Albin, Emelie, Nyfiketgruppen
 • Teaterverksamhet - OpSam, Peter (Vulkanteatern, Showtime)
 • Öppna Verkstäderna - Fanny, Elisabeth, Peter, Sebastian

VÅR ORGANISATION

Föreningen

 • Enskilda medlemmar -
 • Medlemsföreningar - Peter och Sebastian
 • Styrelsen - Sebastian och Peter

Inflytande och delaktighet

 • Husmåndag - Sebastian
 • Kulturhusets wiki - Sebastian
 • Piggelinsystemet - Sebastian

Information och reklam (Emelie, Molly, Elisabeth, OpSam)

 • Affischering - Sebastian
 • Andras arrangemang - Sebastian
 • Media och press - Sebastian
 • Sociala medier - Emelie + Albin

Administration

 • Uthyrning - OpSam, Tim
 • Hemsidan - Tim, OpSam
 • Personal - AdmSam, PU

FASTIGHETEN

 • Lokalerna - Carl, TIm, Sebastian, Opsam
 • Underhåll och drift - Carl, TIm, Sebastian, Opsam
 • Renoveringen - Carl, TIm, Sebastian