Vårmöte 2015, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 12 april 2015 kl. 00.02 av Sara (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ''''Kulturhuset i Jönköpings vårmöte 2015-04-26 13.00 i Nyfiket''' FÖREDRAGNINGSLISTA VÅRMÖTE FÖRENINGEN KULTURHUSET I JÖNKÖPING 2015 1. Mötets öppnande 2. Fas...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Kulturhuset i Jönköpings vårmöte 2015-04-26 13.00 i Nyfiket

FÖREDRAGNINGSLISTA VÅRMÖTE FÖRENINGEN KULTURHUSET I

JÖNKÖPING 2015

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd.

3. Val av mötespresidium (ordförande, sekreterare, samt två justerare som också är

rösträknare).

4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

5. Godkännande av dagordning.

6. Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Val av ordförande och vice ordförande.

11. Möjlighet för tillfälliga arvoderingar och fastställande av fasta arvoderingar

12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

13. Val av revisorer.

14. Behandling av eventuella motioner och propositioner.

14.1 Proposition: Fem styrelseledamöter istället för sju. Bilaga x.

14.2 Motion: Hållbar sysselsättning

14.3 Motion: KF Förstärkaren

14.4 Motion: Grafisk profil

14.5 Motion: Krav på medlemsföreningar

15. Fastställande av datum för höstmöte.

16. Övriga frågor.

17. Avslutande.