Skillnad mellan versioner av "Vårmöte 2015, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 50: Rad 50:
 
* 14.5 [[Krav på medlemsföreningar|Motion: Krav på medlemsföreningar]] (förklaring: fråga som togs upp på styrelsemötet den 14 mars men som ska röstas för eller emot på ett medlemsmöte)
 
* 14.5 [[Krav på medlemsföreningar|Motion: Krav på medlemsföreningar]] (förklaring: fråga som togs upp på styrelsemötet den 14 mars men som ska röstas för eller emot på ett medlemsmöte)
  
15. Infopunkt: EU-projekt
+
15. Infopunkt: Internationella samarbetsprojekt
  
 
16. Fastställande av datum för höstmöte.
 
16. Fastställande av datum för höstmöte.

Versionen från 12 april 2015 kl. 20.17

Härmed kallas samtliga medlemmar i föreningen Kulturhuset i Jönköping till vårmöte lördagen den 26/4 kl 13:00 i Nyfiket.

Eftersom bokslutet inte är färdigt ännu kommer det och revisorernas berättelse att skickas ut senare alternativt delas ut på mötet.

Väl mött!


Kulturhuset i Jönköpings vårmöte 2015-04-26 13.00 i Nyfiket


1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd.

3. Val av mötespresidium (ordförande, sekreterare, samt två justerare som också är

rösträknare).

4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

5. Godkännande av dagordning.

6. Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Val av ordförande och vice ordförande.

11. Möjlighet för tillfälliga arvoderingar och fastställande av fasta arvoderingar

12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

13. Val av revisorer.

14. Behandling av eventuella motioner och propositioner.

  • 14.4 Motion: Grafisk profil (förklaring: frågan om Kulturhuset ska få en ny Grafisk Profil ska diskuteras på mötet, länken leder till ett förslag på ny grafisk profil)

15. Infopunkt: Internationella samarbetsprojekt

16. Fastställande av datum för höstmöte.

17. Övriga frågor.

18. Avslutande.