Skillnad mellan versioner av "Vårmöte 2015, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 32: Rad 32:
 
14. Behandling av eventuella motioner och propositioner.
 
14. Behandling av eventuella motioner och propositioner.
  
* 14.1 [[Media:femstyrelseledamöter.pdf|Proposition: Fem styrelseledamöter istället för sju.]]
+
* 14.1 [[Media:femstyrelseledamöter.pdf|Proposition: Fem styrelseledamöter istället för sju.]] (förklaring: motion som röstades igenom på höstmötet men även måste röstas igenom på vårmötet för att bli giltig)
  
* 14.2 [[Media:hållbarsysselsättning.pdf|Motion: Hållbar sysselsättning]]
+
* 14.2 [[Media:hållbarsysselsättning.pdf|Motion: Hållbar sysselsättning]] (förklaring: föreningen har ansökt om att få bli medlemsförening)
  
* 14.3 [[Media:kfförstärkaren.pdf|Motion: KF Förstärkaren]]
+
* 14.3 [[Media:kfförstärkaren.pdf|Motion: KF Förstärkaren]] (förklaring: föreningen har ansökt om att få bli medlemsförening)
  
* 14.4 [[Grafisk profil|Motion: Grafisk profil]]
+
* 14.4 [[Grafisk profil|Motion: Grafisk profil]] (förklaring: frågan om Kulturhuset ska få en ny Grafisk Profil ska diskuteras på mötet, länken leder till ett förslag på ny grafisk profil)
  
 
* 14.5 [[Krav på medlemsföreningar|Motion: Krav på medlemsföreningar]]
 
* 14.5 [[Krav på medlemsföreningar|Motion: Krav på medlemsföreningar]]

Versionen från 12 april 2015 kl. 00.13

Kulturhuset i Jönköpings vårmöte 2015-04-26 13.00 i Nyfiket


1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd.

3. Val av mötespresidium (ordförande, sekreterare, samt två justerare som också är

rösträknare).

4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

5. Godkännande av dagordning.

6. Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Val av ordförande och vice ordförande.

11. Möjlighet för tillfälliga arvoderingar och fastställande av fasta arvoderingar

12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

13. Val av revisorer.

14. Behandling av eventuella motioner och propositioner.

  • 14.4 Motion: Grafisk profil (förklaring: frågan om Kulturhuset ska få en ny Grafisk Profil ska diskuteras på mötet, länken leder till ett förslag på ny grafisk profil)

15. Fastställande av datum för höstmöte.

16. Övriga frågor.

17. Avslutande.