Skillnad mellan versioner av "Vårmöte 2015, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
(Skapade sidan med ''''Kulturhuset i Jönköpings vårmöte 2015-04-26 13.00 i Nyfiket''' FÖREDRAGNINGSLISTA VÅRMÖTE FÖRENINGEN KULTURHUSET I JÖNKÖPING 2015 1. Mötets öppnande 2. Fas...')
 
Rad 1: Rad 1:
 
'''Kulturhuset i Jönköpings vårmöte 2015-04-26 13.00 i Nyfiket'''
 
'''Kulturhuset i Jönköpings vårmöte 2015-04-26 13.00 i Nyfiket'''
  
FÖREDRAGNINGSLISTA VÅRMÖTE FÖRENINGEN KULTURHUSET I
 
 
JÖNKÖPING 2015
 
  
 
1. Mötets öppnande
 
1. Mötets öppnande
Rad 35: Rad 32:
 
14. Behandling av eventuella motioner och propositioner.
 
14. Behandling av eventuella motioner och propositioner.
  
14.1 Proposition: Fem styrelseledamöter istället för sju. Bilaga x.
+
* 14.1 Proposition: Fem styrelseledamöter istället för sju. Bilaga x.
  
14.2 Motion: Hållbar sysselsättning
+
* 14.2 Motion: Hållbar sysselsättning
  
14.3 Motion: KF Förstärkaren
+
* 14.3 Motion: KF Förstärkaren
  
14.4 Motion: Grafisk profil
+
* 14.4 Motion: Grafisk profil
  
14.5 Motion: Krav på medlemsföreningar
+
* 14.5 Motion: Krav på medlemsföreningar
  
 
15. Fastställande av datum för höstmöte.
 
15. Fastställande av datum för höstmöte.

Versionen från 12 april 2015 kl. 00.03

Kulturhuset i Jönköpings vårmöte 2015-04-26 13.00 i Nyfiket


1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd.

3. Val av mötespresidium (ordförande, sekreterare, samt två justerare som också är

rösträknare).

4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

5. Godkännande av dagordning.

6. Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Val av ordförande och vice ordförande.

11. Möjlighet för tillfälliga arvoderingar och fastställande av fasta arvoderingar

12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

13. Val av revisorer.

14. Behandling av eventuella motioner och propositioner.

  • 14.1 Proposition: Fem styrelseledamöter istället för sju. Bilaga x.
  • 14.2 Motion: Hållbar sysselsättning
  • 14.3 Motion: KF Förstärkaren
  • 14.4 Motion: Grafisk profil
  • 14.5 Motion: Krav på medlemsföreningar

15. Fastställande av datum för höstmöte.

16. Övriga frågor.

17. Avslutande.