Skillnad mellan versioner av "Vårmöte 2015, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
m (kategorifix)
 
(15 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
'''Kulturhuset i Jönköpings vårmöte 2015-04-26 13.00 i Nyfiket'''
+
Härmed kallas samtliga medlemmar i föreningen Kulturhuset i Jönköping till vårmöte lördagen den 26/4 kl 13:00 i Nyfiket.
  
 +
Eftersom bokslutet inte är färdigt ännu kommer det och revisorernas berättelse att skickas ut senare alternativt delas ut på mötet.
 +
 +
Väl mött!
 +
 +
===Kulturhuset i Jönköpings vårmöte 2015-04-26 13.00 i Nyfiket===
  
 
1. Mötets öppnande
 
1. Mötets öppnande
Rad 14: Rad 19:
 
5. Godkännande av dagordning.
 
5. Godkännande av dagordning.
  
6. Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse.
+
6. Styrelsens bokslut och [[Verksamhetsberättelse 2014|verksamhetsberättelse]].
  
 
7. Revisorernas berättelse.
 
7. Revisorernas berättelse.
Rad 32: Rad 37:
 
14. Behandling av eventuella motioner och propositioner.
 
14. Behandling av eventuella motioner och propositioner.
  
* 14.1 [[Proposition: Fem styrelseledamöter istället för sju.|Media: femstyrelseledamöter.pdf]]
+
* 14.1 [[Media:femstyrelseledamöter.pdf|Proposition: Fem styrelseledamöter istället för sju.]] (förklaring: motion som röstades igenom på höstmötet men även måste röstas igenom på vårmötet för att bli giltig)
 +
 
 +
* 14.2 [[Media:hållbarsysselsättning.pdf|Motion: Hållbar sysselsättning]] (förklaring: föreningen har ansökt om att få bli medlemsförening)
 +
 
 +
* 14.3 [[Media:kfförstärkaren.pdf|Motion: KF Förstärkaren]] (förklaring: föreningen har ansökt om att få bli medlemsförening)
 +
 
 +
* 14.4 [[Grafisk profil|Motion: Grafisk profil]] (förklaring: frågan om Kulturhuset ska få en ny Grafisk Profil ska diskuteras på mötet, länken leder till ett förslag på ny grafisk profil)
 +
 
 +
* 14.5 [[Krav på medlemsföreningar|Motion: Krav på medlemsföreningar]] (förklaring: fråga som togs upp på styrelsemötet den 14 mars men som ska röstas för eller emot på ett medlemsmöte)
 +
 
 +
15. Infopunkt: Internationella samarbetsprojekt
  
* 14.2 [[Media:hållbarsysselsättning.pdf|Motion: Hållbar sysselsättning]]
+
16. Fastställande av datum för höstmöte.
  
* 14.3 [[Media:kfförstärkaren.pdf|Motion: KF Förstärkaren]]
+
17. Övriga frågor.
  
* 14.4 [[Grafisk profil|Motion: Grafisk profil]]
+
18. Avslutande.
  
* 14.5 [[Krav på medlemsföreningar|Motion: Krav på medlemsföreningar]]
+
==Bilagor==
  
15. Fastställande av datum för höstmöte.
+
* [[Verksamhetsberättelse 2014]]
 +
* [[Media:femstyrelseledamöter.pdf|Proposition: Fem styrelseledamöter istället för sju.]]
 +
* [[Media:hållbarsysselsättning.pdf|Motion: Hållbar sysselsättning]]
 +
* [[Media:kfförstärkaren.pdf|Motion: KF Förstärkaren]]
 +
* [[Grafisk profil|Motion: Grafisk profil]]
 +
* [[Krav på medlemsföreningar|Motion: Krav på medlemsföreningar]]
  
16. Övriga frågor.
 
  
17. Avslutande.
+
[[Kategori: Vårmötet 2015]]
 +
[[Kategori:Årsmöten]]

Nuvarande version från 21 maj 2020 kl. 00.02

Härmed kallas samtliga medlemmar i föreningen Kulturhuset i Jönköping till vårmöte lördagen den 26/4 kl 13:00 i Nyfiket.

Eftersom bokslutet inte är färdigt ännu kommer det och revisorernas berättelse att skickas ut senare alternativt delas ut på mötet.

Väl mött!

Kulturhuset i Jönköpings vårmöte 2015-04-26 13.00 i Nyfiket

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd.

3. Val av mötespresidium (ordförande, sekreterare, samt två justerare som också är

rösträknare).

4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

5. Godkännande av dagordning.

6. Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Val av ordförande och vice ordförande.

11. Möjlighet för tillfälliga arvoderingar och fastställande av fasta arvoderingar

12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

13. Val av revisorer.

14. Behandling av eventuella motioner och propositioner.

  • 14.4 Motion: Grafisk profil (förklaring: frågan om Kulturhuset ska få en ny Grafisk Profil ska diskuteras på mötet, länken leder till ett förslag på ny grafisk profil)

15. Infopunkt: Internationella samarbetsprojekt

16. Fastställande av datum för höstmöte.

17. Övriga frågor.

18. Avslutande.

Bilagor