Utkast, Alternativ föredragningslista till styrelsemöten, 2015-11-16

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Tanken med detta utkast var att utgå från rubrikerna och uppställningen i föreningens verksamhetsplan och -berättelse.

1. Vanlig formalia.

2. Föreningens situation

 • 2.1 Kampen för huset - ordförande eller annan lämplig

3. Vår verksamhet

 • 3.1 Arrangemang - arrangemangsamordnare
 • 3.2 Musiken (spelningar, replokaler, ljudstudion och öppna repan)
 • 3.3 Öppna verkstäderna - verkstadssamordnare
 • 3.4 Nyfiket - nyfiketsamordnare
 • 3.5 Övrigt (konst, teater osv)
 • 3.6 Framtidsplaner

4. Vår organisation

 • 4.1 Arbetsutskottet (möten, medlemmar, snabba beslut, byråkrati och lobbying)
 • 4.2 Administrativ samordnare
 • 4.2.1 Inkommen korrespondens
 • 4.2.2 Ekonomi (ekonomiutskottet, alternativ finansiering)
 • 4.3 Uthyrnings- och loppisansvarig
 • 4.3.1 Uthyrningar
 • 4.3.2 Loppisen
 • 4.4 Personalfri punkt - personalutskottet
 • 4.5 Information och dokumentation (social medier, hemsida, informationsspridning) - informationssamordnare
 • 4.6 Press och media - Press- och mediaansvarig
 • 4.7 IT (nätverk, wiki, hemsidan(operativt) ) - IT-samordnare
 • 4.8 Framtidsplaner

5. Fastigheten

 • 5.1 Underhåll och drift (vaktmästare och städ) - administrativ samordnare
 • 5.2 Renovering/ombyggnad (Samverkan med Tekniska kontoret) - ordförande

6. Övriga frågor