Styrelsens beslutsliggare

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 17 februari 2015 kl. 15.43 av Sara (diskussion | bidrag)

Styrelsens beslutsliggare innehåller alla beslut som tagits på styrelsemöten, vem som ska utföra dem, samt när det ska vara färdigt.

Här på wikin kommer de flesta beslut läggas upp, förutom beslut av lite mer känslig natur (ex personalfrågor eller beslut som rör enskilda personer).

Beslut Datum Ansvarig grupp/utskott Färdigt
Wikifiering av styrelsearbetet 2015-02-08 Styrelsen Löpande
Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete 2015-02-08 Styrelsen Inget datum