Styrelsemöte, 2016-04-27, protokoll

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 5 december 2020 kl. 01.18 av Doktormårten (diskussion | bidrag) (kategorifix)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Konstituerande Styrelsemöte för Föreningen Kulturhuset, 2016-04-27, protokoll

Mötets öppnande[redigera]

Sebastian Dahlander förklarar mötet öppnat.

Val av mötesfunktionärer[redigera]

Val av mötesordförande[redigera]

Johan Baruota väljs till mötesordförande.

Val av mötessekreterare[redigera]

Sebastian Dahlander väljs till mötessekreterare.

Val av mötesjusterare[redigera]

Till mötesjusterare väljs Johan Kittendorf och Albin Sundqvist.

Fastställande av dagordningen[redigera]

Dagordningen fastställs utan ändringar.

Styrdokument för Föreningen Kulturhuset[redigera]

Styrelsedokument för Föreningen Kulturhuset[redigera]

Dokumentet Styrelsedokument för Föreningen Kulturhuset godkänns.

Taggsystemet på Kulturhuset i Jönköping[redigera]

Styrelsen ger Operativ Samordnare i uppdrag att tillsammans med Sebastian och Peter ta fram ett tydligt dokument kring taggsystemet på Kulturhuset med tillgång, befogenhet, behörighet och så vidare till nästa styrelsemöte.

Helg- och festjour på Kulturhuset i Jönköping[redigera]

Dokumentet Helg- och festjour på Kulturhuset i Jönköping godkänns.

Tillsättande av utskott[redigera]

Arbetsutskott (AU)[redigera]

Till Arbetsutskottet väljs Sebastian Dahlander och Johan Barouta samt Administrativ eller Operativ samordnare.

Ekonomiutskott (EU)[redigera]

Till Ekonomiutskottet väljs Johan Baruota, Peter Olsson och Johan Jonsson samt Johan Kittendorf till adjungerad suppleant.

Personalutskottet (PU)[redigera]

Till personalutskottet väljs Peter Olsson och Sebastian Dahlander samt Albin Sundqvist som adjungerad suppleant.

Johan Kittendorf lämnar mötet. Peter Olsson tar över som justerare.

Tillsättande av kontaktpersoner för verksamhetsområden[redigera]

Arrangemang[redigera]

Sebastian Dahlander, Carl Du Rietz och Operativ samordnare utses till arrangemangsansvariga.

Information[redigera]

Till informationsansvariga utses Sebastian Dahlander tillsammans med Operativ samordnare.

Medlemsföreningar[redigera]

Peter Olsson och Johan Barouta väljs till kontaktpersoner för medlemsföreningar. Peter Olsson har det övergripande ansvaret.

Nyfiket[redigera]

Albin Sundqvist utses till kontaktperson för Nyfiket.

Successionsordning för Föreningen Kulturhuset[redigera]

Vice ordförande ersätts enligt följande successionsordning:

 • 1. Peter Olsson
 • 2. Johan Kittendorf
 • 3. Albin Sundqvist

Attest- och teckningsrätter för Föreningen Kulturhuset[redigera]

Attest- och teckningsrätter godkänns enligt bilaga Attest- och teckningsrätter för Föreningen Kulturhuset. (Dokumentet finns på Kulturhusets kontor då det innehåller personuppgifter.)

Helg- och festjour[redigera]

Kommande helgjourer:

 • 30 april-1 maj - Albin
 • 7-8 maj - Sebastian
 • 14-15 maj - Peter
 • 21-22 maj - Johan B
 • 28-29 maj - Sebastian

Kommande festjourer:

 • 30 april - Peter och Albin
 • 7 maj - Sebastian
 • 14 maj - Johan B
 • 28 maj - tillsättning görs till nästa möte

Övriga frågor[redigera]

Inga övriga frågor.

Mötets avslutande[redigera]

En lättad Johan Barouta avslutar mötet.