Styrelsemöte, 2017-03-01, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 15 februari 2017 kl. 16.10 av NyfikenScen (diskussion | bidrag)

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-03-01, klockan 18.00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av justerare tillika rösträknare

Fastställande av föredragningslista

Nästa möte

Uppföljning av beslutsliggare

 • Arbetstider för Operativ Samordnare
 • GoBs nya förråd
 • Inköp av nya sopstationer
 • Digitalisering av medlemsregister
 • Renovering av styrelserummet

Inkommen korrespondens

 • Inbjudan till möte om Regional Utvecklings Strategi, 15 mars, 15-17
 • Inbjudan att vara på hemsidan Aktivt Liv
 • Föreningen Konst och Kultur, vernisage internationell utställning, 11 februari
 • Näringslivsorganisationen Visita har skickat klistermärken att sätta upp.
 • Hållbar Sysselsättning får post till huset.

Rapporter utskott

Arbetsutskottet

 • Möte med Arbetsutskottet, 2016-01-25
 • Brandutbildning, 2016-03-16

Ekonomiutskottet

 • Ekonomisk sammanställning december 2016
 • Ekonomisk sammanställning verksamhetsåret 2016

Personalutskottet

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Operativ samordnare

 • Uthyrningsverksamheten
 • Utrustning
 • Loppisen
 • Piggelinsystemet
 • Taggsystemet

Övrig personal

Personalfri punkt

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm

Information, kommunikation och media

IT-gruppen

Medlemsföreningar

Renoveringsgruppen

Övriga verksamhetsområden (musiken, verkstäderna, Nyfiket osv)

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

Fördelat arbete

Kommande arbeten

Helg- och festjour

Kommande helgjourer

Kommande festjourer

Övriga frågor

Mötets avslutande