Skillnad mellan versioner av "Styrelsemöte, 2017-03-01, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 52: Rad 52:
  
 
===Fastigheten===
 
===Fastigheten===
 +
 +
* Aktuellt arbete kring Renoveringsarbetet finns under [[Renoveringen av Kulturhuset]].
 +
* Lackeringsverkstad ska tas upp med Tekniska Kontoret på nästa möte.
 +
* Uppföljningsmöte kring belysningsprojektet, 2017-03-02.
 +
* Offert kring nytt Wifi i huset har diskuterats.
 +
* Datorn i styrelserummet igång igen.
  
 
===Information och kommunikation===
 
===Information och kommunikation===

Versionen från 22 februari 2017 kl. 20.55

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-03-01, klockan 18.00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av justerare tillika rösträknare

Fastställande av föredragningslista

Nästa möte

Rapporter utskott

Arbetsutskottet

Inkommen korrespondens: Inbjudan till Kulturting,

Uppföljning av beslutsliggare:

AU-Beslut sedan förra mötet: Uthyrning av studion för övernattning i samband med spelning

Ekonomiutskottet

Ingen rapport inkommen.

Personalutskottet

Ingen rapport inkommen.

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Ingen rapport inkommen.

Operativ samordnare

Rapport Opsam, 2017-02-22

Övrig personal

Personalfri punkt

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm

Arrangemangsgruppen

Fastigheten

  • Aktuellt arbete kring Renoveringsarbetet finns under Renoveringen av Kulturhuset.
  • Lackeringsverkstad ska tas upp med Tekniska Kontoret på nästa möte.
  • Uppföljningsmöte kring belysningsprojektet, 2017-03-02.
  • Offert kring nytt Wifi i huset har diskuterats.
  • Datorn i styrelserummet igång igen.

Information och kommunikation

Medlemsföreningar

Nyfiket

Verkstäderna

Övriga verksamhetsområden

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

Beslutsunderlag, 2016-03-01: Struktur för arrangörsgrupper i Kulturhuset

Styrelsedokument, med ändringar

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

Fördelat arbete

Kommande arbeten

Helg- och festjour

Kommande helgjourer

Kommande festjourer

Övriga frågor

Mötets avslutande