Skillnad mellan versioner av "Styrelsemöte, 2017-03-01, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 14: Rad 14:
  
 
==Nästa möte==
 
==Nästa möte==
 
==Uppföljning av beslutsliggare==
 
 
==Inkommen korrespondens==
 
  
 
==Rapporter utskott==
 
==Rapporter utskott==
Rad 23: Rad 19:
 
===Arbetsutskottet===
 
===Arbetsutskottet===
  
'''Inkommen korrespondens: Inbjudan till Kulturting,  
+
'''Inkommen korrespondens:''' Inbjudan till Kulturting,  
  
 
'''Uppföljning av beslutsliggare:'''  
 
'''Uppföljning av beslutsliggare:'''  
Rad 30: Rad 26:
  
 
===Ekonomiutskottet===
 
===Ekonomiutskottet===
 +
 +
Ingen rapport inkommen.
  
 
===Personalutskottet===
 
===Personalutskottet===
 +
 +
Ingen rapport inkommen.
  
 
==Rapporter personal==
 
==Rapporter personal==
  
 
===Administrativ samordnare===
 
===Administrativ samordnare===
 +
 +
Ingen rapport inkommen.
  
 
===Operativ samordnare===
 
===Operativ samordnare===
  
* Uthyrningsverksamheten
+
Rapport Opsam, 2017-02-22
* Utrustning
 
* Loppisen
 
* Piggelinsystemet
 
* Taggsystemet
 
  
 
===Övrig personal===
 
===Övrig personal===

Versionen från 22 februari 2017 kl. 20.36

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-03-01, klockan 18.00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av justerare tillika rösträknare

Fastställande av föredragningslista

Nästa möte

Rapporter utskott

Arbetsutskottet

Inkommen korrespondens: Inbjudan till Kulturting,

Uppföljning av beslutsliggare:

AU-Beslut sedan förra mötet: Uthyrning av studion för övernattning i samband med spelning

Ekonomiutskottet

Ingen rapport inkommen.

Personalutskottet

Ingen rapport inkommen.

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Ingen rapport inkommen.

Operativ samordnare

Rapport Opsam, 2017-02-22

Övrig personal

Personalfri punkt

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm

Engagemang

Fastigheten

Information och kommunikation

Medlemsföreningar

Nyfiket

Verkstäderna

Övriga verksamhetsområden

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

Beslutsunderlag, 2016-03-01: Struktur för arrangörsgrupper i Kulturhuset

Styrelsedokument, med ändringar

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

Fördelat arbete

Kommande arbeten

Helg- och festjour

Kommande helgjourer

Kommande festjourer

Övriga frågor

Mötets avslutande