Skillnad mellan versioner av "Styrelsemöte, 2017-03-01, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 60: Rad 60:
  
 
==Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen==
 
==Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen==
 +
 +
===[[Beslutsunderlag, 2016-03-01: Struktur för arrangörsgrupper i Kulturhuset]]===
  
 
===[[Styrelsedokument_för_Föreningen_Kulturhuset,_ändringsdokument|Styrelsedokument, med ändringar]]===
 
===[[Styrelsedokument_för_Föreningen_Kulturhuset,_ändringsdokument|Styrelsedokument, med ändringar]]===
 
===[[Beslutsunderlag, 2016-03-01: Struktur för arrangemangsgrupper i Kulturhuset]]===
 
  
 
==Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete==
 
==Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete==

Versionen från 20 februari 2017 kl. 12.37

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-03-01, klockan 18.00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av justerare tillika rösträknare

Fastställande av föredragningslista

Nästa möte

Uppföljning av beslutsliggare

Inkommen korrespondens

Rapporter utskott

Arbetsutskottet

Ekonomiutskottet

Personalutskottet

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Operativ samordnare

  • Uthyrningsverksamheten
  • Utrustning
  • Loppisen
  • Piggelinsystemet
  • Taggsystemet

Övrig personal

Personalfri punkt

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm

Engagemang

Fastigheten

Information och kommunikation

Medlemsföreningar

Nyfiket

Verkstäderna

Övriga verksamhetsområden

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

Beslutsunderlag, 2016-03-01: Struktur för arrangörsgrupper i Kulturhuset

Styrelsedokument, med ändringar

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

Fördelat arbete

Kommande arbeten

Helg- och festjour

Kommande helgjourer

Kommande festjourer

Övriga frågor

Mötets avslutande