Skillnad mellan versioner av "Styrelsemöte, 2017-03-01, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 16: Rad 16:
  
 
==Uppföljning av beslutsliggare==
 
==Uppföljning av beslutsliggare==
 
* Arbetstider för Operativ Samordnare
 
* GoBs nya förråd
 
* Inköp av nya sopstationer
 
* Digitalisering av medlemsregister
 
* Renovering av styrelserummet
 
  
 
==Inkommen korrespondens==
 
==Inkommen korrespondens==
 
* Inbjudan till möte om Regional Utvecklings Strategi, 15 mars, 15-17
 
* Inbjudan att vara på hemsidan Aktivt Liv
 
* Föreningen Konst och Kultur, vernisage internationell utställning, 11 februari
 
* Näringslivsorganisationen Visita har skickat klistermärken att sätta upp.
 
* Hållbar Sysselsättning får post till huset.
 
  
 
==Rapporter utskott==
 
==Rapporter utskott==
  
 
===Arbetsutskottet===
 
===Arbetsutskottet===
 
* Möte med Arbetsutskottet, 2016-01-25
 
* Brandutbildning, 2016-03-16
 
  
 
===Ekonomiutskottet===
 
===Ekonomiutskottet===
 
* Ekonomisk sammanställning december 2016
 
* Ekonomisk sammanställning verksamhetsåret 2016
 
  
 
===Personalutskottet===
 
===Personalutskottet===

Versionen från 15 februari 2017 kl. 16.12

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-03-01, klockan 18.00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av justerare tillika rösträknare

Fastställande av föredragningslista

Nästa möte

Uppföljning av beslutsliggare

Inkommen korrespondens

Rapporter utskott

Arbetsutskottet

Ekonomiutskottet

Personalutskottet

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Operativ samordnare

  • Uthyrningsverksamheten
  • Utrustning
  • Loppisen
  • Piggelinsystemet
  • Taggsystemet

Övrig personal

Personalfri punkt

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm

Information, kommunikation och media

IT-gruppen

Medlemsföreningar

Renoveringsgruppen

Övriga verksamhetsområden (musiken, verkstäderna, Nyfiket osv)

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

Fördelat arbete

Kommande arbeten

Helg- och festjour

Kommande helgjourer

Kommande festjourer

Övriga frågor

Mötets avslutande