Styrelsemöte, 2016-07-07, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Styrelsemöte för Föreningen Kulturhuset i Jönköping, 2016-07-07, klockan 18.00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av justerare tillika rösträknare

Fastställande av föredragningslista

Nästa möte

Uppföljning av beslutsliggare

Inkommen korrespondens

Rapporter utskott

Arbetsutskottet

Ekonomiutskottet

Ekonomisk sammanställning maj 2016

Personalutskottet

Löneuppdatering har genomförts.

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Telefonväxeln

Operativ samordnare

Övrig personal

Personalfri punkt

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm

Information, kommunikation och media

IT-gruppen

Medlemsföreningar

Renoveringsgruppen

Övriga verksamhetsområden (musiken, verkstäderna, Nyfiket osv)

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

Feriepraktikanter

Sommarskola

Sammanträdesrummet, Juneborg och FN-föreningens lokaler

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

Nya poängsystemet

Helg- och festjour

Kommande helgjourer

Kommande festjourer

Övriga frågor

Mötets avslutande