Skillnad mellan versioner av "Styrelsemöte, 2015-11-04, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
(Skapade sidan med ''''Kulturhuset i Jönköpings styrelsemöte 2015-11-04 17.30 i sammanträdesrummet''' 1. Mötets öppnande. 2. Mötesfunktionärer: * 2.1.Val av mötesordförande. * 2.2.V...')
 
Rad 61: Rad 61:
 
15. Juneborg
 
15. Juneborg
  
[[Beslutsunderlag: Juneborg]]
+
[[Media:juneborg.pdf|Beslutsunderlag: Juneborg]]
  
 
16. Alkoholförtäring i Nyfiket under uthyrningar
 
16. Alkoholförtäring i Nyfiket under uthyrningar
  
[[Beslutsunderlag: Alkoholförtäring i Nyfiket under uthyrningar]]
+
[[Media:alkoholförtäring.pdf|Beslutsunderlag: Alkoholförtäring i Nyfiket under uthyrningar]]
  
 
17. Nytt delegeringsmöte
 
17. Nytt delegeringsmöte

Versionen från 3 november 2015 kl. 16.05

Kulturhuset i Jönköpings styrelsemöte 2015-11-04 17.30 i sammanträdesrummet

1. Mötets öppnande.

2. Mötesfunktionärer:

 • 2.1.Val av mötesordförande.
 • 2.2.Val av mötessekreterare.
 • 2.3.Val av justerare tillika rösträknare.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Nästa möte.

5. Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliggare

6. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

7. Jour

8. Rapport om föreningens situation

9. Styrelseansvariga (plus eventuella omval inför perioden)

 • 9.1 Arbetsutskottet
 • 9.2 Ekonomiutskottet
 • 9.3 Personalutskottet
 • 9.4 Informationsgruppen
 • 9.5 Arrangemangsansvariga
 • 9.6 Verkstadsansvariga
 • 9.7 Loppisansvarig
 • 9.8 Nyfiketansvarig
 • 9.9 IT-ansvarig
 • 9.10 Husmåndag

10. Teckningsrätter

11. Styrelsedokument

12. Följdordning efter ordförande och vice ordförande

13. Rapporter personal:

 • 13.1 ADSAM
 • 13.2 OPSAM

14. Personalfri punkt

15. Juneborg

Beslutsunderlag: Juneborg

16. Alkoholförtäring i Nyfiket under uthyrningar

Beslutsunderlag: Alkoholförtäring i Nyfiket under uthyrningar

17. Nytt delegeringsmöte

18. Inkommen korrespondens

19. Övriga frågor

20. Mötets avslutande