Styrelsemöte, 2015-10-04, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 27 september 2015 kl. 21.46 av Sara (diskussion | bidrag)

Kulturhuset i Jönköpings styrelsemöte 2015-10-04 13.00 i sammanträdesrummet

1. Mötets öppnande.

2. Mötesfunktionärer:

 • 2.1.Val av mötesordförande.
 • 2.2.Val av mötessekreterare.
 • 2.3.Val av justerare tillika rösträknare.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Nästa möte.

5. Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliggare.

6. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

7. Jour

8. Rapport om föreningens situation

9. Styrelseansvariga

 • 9.1 Arbetsutskottet
 • 9.2 Ekonomiutskottet
 • 9.3 Personalutskottet (fyllnadsval)
 • 9.4 Informationsgruppen
 • 9.5 Arrangemangsansvariga
 • 9.6 Verkstadsansvariga
 • 9.7 Loppisansvarig
 • 9.8 Nyfiketansvarig
 • 9.9 IT-ansvarig
 • 9.10 Husmåndag

10. Rapporter personal:

 • 10.1 ADSAM
 • 10.2 OPSAM

11. Personalfri punkt

12. Inkommen korrespondens

13. Höstmötet

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande