Skillnad mellan versioner av "Styrelsemöte, 2015-10-04, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 59: Rad 59:
 
14. Bord
 
14. Bord
  
[[Beslutsunderlag: bord]]
+
[[Media:bord.pdf|Beslutsunderlag: bord]]
  
 
15. Golv Studion
 
15. Golv Studion
  
[[Beslutsunderlag: golv]]
+
[[Media:golv.pdf|Beslutsunderlag: golv studion]]
  
 
16. Flyktinghjälp
 
16. Flyktinghjälp

Versionen från 3 oktober 2015 kl. 15.07

Kulturhuset i Jönköpings styrelsemöte 2015-10-04 15.30 i sammanträdesrummet (OBS ÄNDRAD TID)

1. Mötets öppnande.

2. Mötesfunktionärer:

 • 2.1.Val av mötesordförande.
 • 2.2.Val av mötessekreterare.
 • 2.3.Val av justerare tillika rösträknare.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Nästa möte.

5. Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliggare.

6. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

7. Jour

8. Rapport om föreningens situation

9. Styrelseansvariga

 • 9.1 Arbetsutskottet
 • 9.2 Ekonomiutskottet
 • 9.3 Personalutskottet (fyllnadsval)
 • 9.4 Informationsgruppen
 • 9.5 Arrangemangsansvariga
 • 9.6 Verkstadsansvariga
 • 9.7 Loppisansvarig
 • 9.8 Nyfiketansvarig
 • 9.9 IT-ansvarig
 • 9.10 Husmåndag

10. Rapporter personal:

 • 10.1 ADSAM
 • 10.2 OPSAM

11. Personalfri punkt

12. Inkommen korrespondens

13. Höstmötet

14. Bord

Beslutsunderlag: bord

15. Golv Studion

Beslutsunderlag: golv studion

16. Flyktinghjälp

Beslutsunderlag: flyktinghjälp

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande