Skillnad mellan versioner av "Styrelsemöte, 2015-05-23, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 81: Rad 81:
 
22. Inkommen korrespondens
 
22. Inkommen korrespondens
  
24. Övriga frågor
+
23. Övriga frågor
  
25. Mötets avslutande
+
24. Mötets avslutande
  
  

Versionen från 17 maj 2015 kl. 17.11

OBS! ÄNDRAT DATUM: 24 MAJ 15.00 I SAMMANTRÄDESRUMMET

Kulturhuset i Jönköpings styrelsemöte 2015-05-23 15.00 i sammanträdesrummet

1. Mötets öppnande.

2. Mötesfunktionärer:

 • 2.1.Val av mötesordförande.
 • 2.2.Val av mötessekreterare.
 • 2.3.Val av justerare tillika rösträknare.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Nästa möte.

5. Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliggare.

6. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

7. Jour

8. Rapport om föreningens situation

9. Styrelseansvariga (plus eventuella omval inför perioden)

 • 9.1 Arbetsutskottet
 • 9.2 Ekonomiutskottet
 • 9.3 Personalutskottet
 • 9.4 Informationsgruppen
 • 9.5 Arrangemangsansvariga
 • 9.6 Verkstadsansvariga
 • 9.7 Loppisansvarig
 • 9.8 Nyfiketansvarig

10. Teckningsrätter

11. Styrelsedokument

12. Följdordning efter ordförande och vice ordförande

13. Rapporter personal:

 • 13.1 ADSAM
 • 13.2 OPSAM

14. Personalfri punkt

15. Jourrutiner

Beslutsunderlag: Jourrutiner

16. Personalens sommarsemester

Beslutsunderlag: Sommarsemester

17. Ecotopia Biketour

Beslutsunderlag: Ecotopia

Det gamla beslutsunderlaget: Beslutsunderlag: Ecotopia biketour 2015

18. AHAB

19. Fixa läget: Hur vill vi arbeta i styrelsen framöver? Diskussionspunkt.

20. Förrådsuthyrning

21. Roller Disco

22. Inkommen korrespondens

23. Övriga frågor

24. Mötets avslutande