Skillnad mellan versioner av "Styrelsemöte, 2015-05-23, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 66: Rad 66:
  
 
[[Beslutsunderlag: Ecotopia]]
 
[[Beslutsunderlag: Ecotopia]]
Det gamla beslutsunderlaget: [[Beslutsunderlag: Ecotopia Biketour]]
+
 
 +
Det gamla beslutsunderlaget: [[Beslutsunderlag: Ecotopia biketour 2015]]
  
 
18. AHAB
 
18. AHAB

Versionen från 11 maj 2015 kl. 13.29

Kulturhuset i Jönköpings styrelsemöte 2015-05-23 15.00 i sammanträdesrummet

1. Mötets öppnande.

2. Mötesfunktionärer:

 • 2.1.Val av mötesordförande.
 • 2.2.Val av mötessekreterare.
 • 2.3.Val av justerare tillika rösträknare.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Nästa möte.

5. Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliggare.

6. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

7. Jour

8. Rapport om föreningens situation

9. Styrelseansvariga (plus eventuella omval inför perioden)

 • 9.1 Arbetsutskottet
 • 9.2 Ekonomiutskottet
 • 9.3 Personalutskottet
 • 9.4 Informationsgruppen
 • 9.5 Arrangemangsansvariga
 • 9.6 Verkstadsansvariga
 • 9.7 Loppisansvarig
 • 9.8 Nyfiketansvarig

10. Teckningsrätter

11. Styrelsedokument

12. Följdordning efter ordförande och vice ordförande

13. Rapporter personal:

 • 13.1 ADSAM
 • 13.2 OPSAM

14. Personalfri punkt

15. Jourrutiner

Beslutsunderlag: Jourrutiner

16. Personalens sommarsemester

Beslutsunderlag: Sommarsemester

17. Ecotopia Biketour

Beslutsunderlag: Ecotopia

Det gamla beslutsunderlaget: Beslutsunderlag: Ecotopia biketour 2015

18. AHAB

19. Inkommen korrespondens

20. Övriga frågor

21. Mötets avslutande