Skillnad mellan versioner av "Styrelsemöte, 2015-05-23, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 59: Rad 59:
 
[[Beslutsunderlag: Jourrutiner]]
 
[[Beslutsunderlag: Jourrutiner]]
  
16. AHAB
+
16. Personalens sommarsemester
  
17. Inkommen korrespondens
+
[[Beslutsunderlag: Sommarsemester]]
  
18. Övriga frågor
+
17. Ecotopia Biketour
  
19. Mötets avslutande
+
[[Beslutsunderlag: Ecotopia]]
 +
Det gamla beslutsunderlaget: [[Beslutsunderlag: Ecotopia Biketour]]
 +
 
 +
18. AHAB
 +
 
 +
19. Inkommen korrespondens
 +
 
 +
20. Övriga frågor
 +
 
 +
21. Mötets avslutande
  
  

Versionen från 11 maj 2015 kl. 13.27

Kulturhuset i Jönköpings styrelsemöte 2015-05-23 15.00 i sammanträdesrummet

1. Mötets öppnande.

2. Mötesfunktionärer:

 • 2.1.Val av mötesordförande.
 • 2.2.Val av mötessekreterare.
 • 2.3.Val av justerare tillika rösträknare.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Nästa möte.

5. Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliggare.

6. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

7. Jour

8. Rapport om föreningens situation

9. Styrelseansvariga (plus eventuella omval inför perioden)

 • 9.1 Arbetsutskottet
 • 9.2 Ekonomiutskottet
 • 9.3 Personalutskottet
 • 9.4 Informationsgruppen
 • 9.5 Arrangemangsansvariga
 • 9.6 Verkstadsansvariga
 • 9.7 Loppisansvarig
 • 9.8 Nyfiketansvarig

10. Teckningsrätter

11. Styrelsedokument

12. Följdordning efter ordförande och vice ordförande

13. Rapporter personal:

 • 13.1 ADSAM
 • 13.2 OPSAM

14. Personalfri punkt

15. Jourrutiner

Beslutsunderlag: Jourrutiner

16. Personalens sommarsemester

Beslutsunderlag: Sommarsemester

17. Ecotopia Biketour

Beslutsunderlag: Ecotopia Det gamla beslutsunderlaget: Beslutsunderlag: Ecotopia Biketour

18. AHAB

19. Inkommen korrespondens

20. Övriga frågor

21. Mötets avslutande