Skillnad mellan versioner av "Styrelsemöte, 2015-05-23, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 3: Rad 3:
 
1. Mötets öppnande.
 
1. Mötets öppnande.
  
2.Mötesfunktionärer:
+
2. Mötesfunktionärer:
  
 
* 2.1.Val av mötesordförande.
 
* 2.1.Val av mötesordförande.
Rad 11: Rad 11:
 
* 2.3.Val av justerare tillika rösträknare.
 
* 2.3.Val av justerare tillika rösträknare.
  
3.Fastställande av föredragningslista.
+
3. Fastställande av föredragningslista.
  
4.Nästa möte.
+
4. Nästa möte.
  
5.Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliggare.
+
5. Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliggare.
  
 
6. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete
 
6. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

Versionen från 6 maj 2015 kl. 16.03

Kulturhuset i Jönköpings styrelsemöte 2015-05-23 15.00 i sammanträdesrummet

1. Mötets öppnande.

2. Mötesfunktionärer:

 • 2.1.Val av mötesordförande.
 • 2.2.Val av mötessekreterare.
 • 2.3.Val av justerare tillika rösträknare.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Nästa möte.

5. Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliggare.

6. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

7. Jour

8. Rapport om föreningens situation

9. Styrelseansvariga (plus eventuella omval inför perioden)

 • 9.1 Arbetsutskottet
 • 9.2 Ekonomiutskottet
 • 9.3 Personalutskottet
 • 9.4 Informationsgruppen
 • 9.5 Arrangemangsansvariga
 • 9.6 Verkstadsansvariga
 • 9.7 Loppisansvarig
 • 9.8 Nyfiketansvarig

10. Teckningsrätter

11. Styrelsedokument

12. Följdordning efter ordförande och vice ordförande

13. Rapporter personal:

 • 13.1 ADSAM
 • 13.2 OPSAM

14. Personalfri punkt

15. Jourrutiner

Beslutsunderlag: Jourrutiner

16. AHAB

17. Inkommen korrespondens

18. Vårmötet

19. Övriga frågor

20. Mötets avslutande