Styrelsemöte, 2015-04-18, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 11 april 2015 kl. 21.02 av Sara (diskussion | bidrag)

Kulturhuset i Jönköpings styrelsemöte 2015-04-18 15.00 i sammanträdesrummet

1. Mötets öppnande.

2.Mötesfunktionärer:

 • 2.1.Val av mötesordförande.
 • 2.2.Val av mötessekreterare.
 • 2.3.Val av justerare tillika rösträknare.

3.Fastställande av föredragningslista.

4.Nästa möte.

5.Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliggare.

6. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

7. Jour

8. Rapport om föreningens situation

9.Rapporter

 • 9.1 Arbetsutskottet
 • 9.2 Ekonomiutskottet
 • 9.3 Personalutskottet
 • 9.4 Informationsgruppen
 • 9.5 Arrangemangsansvariga
 • 9.6 Verkstadsansvariga
 • 9.7 Loppisansvarig
 • 9.8 Nyfiketansvarig

10. Rapporter personal:

 • 10.1 ADSAM
 • 10.2 OPSAM

13. Personalfri punkt

14. Jourrutiner Beslutsunderlag: Ecotopia biketour 2015

15. June Folkhögskola Beslutsunderlag: Ecotopia biketour 2015

16. AHAB

17. Kulturhuset i Amsterdam

18. Inkommen korrespondens

19. Vårmötet

20. Övriga frågor

21. Mötets avslutande