Skillnad mellan versioner av "Styrelsemöte, 2015-04-18, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 50: Rad 50:
  
 
14. Jourrutiner
 
14. Jourrutiner
[[Beslutsunderlag: Ecotopia biketour 2015]]
+
 
 +
[[Beslutsunderlag: Jourrutiner]]
  
 
15. June Folkhögskola  
 
15. June Folkhögskola  
[[Beslutsunderlag: Ecotopia biketour 2015]]
+
 
 +
[[Beslutsunderlag: June Folkhögskola]]
  
 
16. AHAB
 
16. AHAB

Versionen från 11 april 2015 kl. 21.03

Kulturhuset i Jönköpings styrelsemöte 2015-04-18 15.00 i sammanträdesrummet

1. Mötets öppnande.

2.Mötesfunktionärer:

 • 2.1.Val av mötesordförande.
 • 2.2.Val av mötessekreterare.
 • 2.3.Val av justerare tillika rösträknare.

3.Fastställande av föredragningslista.

4.Nästa möte.

5.Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliggare.

6. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

7. Jour

8. Rapport om föreningens situation

9.Rapporter

 • 9.1 Arbetsutskottet
 • 9.2 Ekonomiutskottet
 • 9.3 Personalutskottet
 • 9.4 Informationsgruppen
 • 9.5 Arrangemangsansvariga
 • 9.6 Verkstadsansvariga
 • 9.7 Loppisansvarig
 • 9.8 Nyfiketansvarig

10. Rapporter personal:

 • 10.1 ADSAM
 • 10.2 OPSAM

13. Personalfri punkt

14. Jourrutiner

Beslutsunderlag: Jourrutiner

15. June Folkhögskola

Beslutsunderlag: June Folkhögskola

16. AHAB

17. Kulturhuset i Amsterdam

18. Inkommen korrespondens

19. Vårmötet

20. Övriga frågor

21. Mötets avslutande