Skillnad mellan versioner av "Styrelsemöte, 2015-03-14, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Rad 123: Rad 123:
 
[[Beslutsunderlag: Ensamrätt på vårt namn]]
 
[[Beslutsunderlag: Ensamrätt på vårt namn]]
  
29. Reklamhäfte högskolan
+
29. Marknadsföringspolicy
 
 
[[Beslutsunderlag: Reklamhäfte högskolan]]
 
 
 
30. Marknadsföringspolicy
 
  
 
[[Beslutsunderlag: Marknadsföringspolicy]]
 
[[Beslutsunderlag: Marknadsföringspolicy]]
  
31. Black Chamber Solutions
+
30. Black Chamber Solutions
  
 
[[Beslutsunderlag: Black Chamber Solutions]]
 
[[Beslutsunderlag: Black Chamber Solutions]]
  
32. Jons vikariat
+
31. Jons vikariat
  
 
[[Beslutsunderlag: Jons vikariat]]
 
[[Beslutsunderlag: Jons vikariat]]
  
33. Motionsverkstad
+
32. Motionsverkstad
  
 
[[Beslutsunderlag: Motionsverkstad]]
 
[[Beslutsunderlag: Motionsverkstad]]

Versionen från 7 mars 2015 kl. 15.53

Kulturhuset i Jönköpings styrelsemöte 2015-03-14

1. Mötets öppnande.

2.Mötesfunktionärer:

 • 2.1.Val av mötesordförande.
 • 2.2.Val av mötessekreterare.
 • 2.3.Val av justerare tillika rösträknare.

3.Fastställande av föredragningslista.

4.Nästa möte.

5.Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliggare.

6.Rapport om föreningens situation.

7.Rapporter:

 • 7.1.Arbetsutskottet.
 • 7.2.Ekonomiutskottet.
 • 7.3.Personalutskottet.
 • 7.4.Informationsutskottet.
 • 7.5.Arrangemangsutskottet.
 • 7.6.Verkstadsansvarig.

8.Rapporter grupper:

 • 8.1.Kulturmåndag.
 • 8.2.Loppisgruppen.
 • 8.3.Nyfiketgruppen.
 • 8.4.IT-gruppen.

9.Rapporter personal:

 • 9.1.Administrativ samordnare.
 • 9.2.Uthyrningsansvarig.

10. Personalfri punkt.

11. Inkommen korrespondens.

12. Kulturhuset i Amsterdam

Beslutsunderlag: Kulturhuset i Amsterdam

13. Återkommande arbetshelg

Beslutsunderlag: Återkommande arbetshelg

14. Återkommande öppet hus

Beslutsunderlag: Återkommande öppet hus

15. Tolkningsföreträde

Beslutsunderlag: Tolkningsföreträde

16. Hustomteprojektet

Beslutsunderlag: 2015-03-14 - Hustomteprojektet

Projektbeskrivning Hustomteprojektet

17. Skyddskrav

Beslutsunderlag: Skyddskrav

18. Grafisk profil

Beslutsunderlag: Grafisk profil

19. Motionsverkstad

Beslutsunderlag: Motionsverkstad

20. Auktoriserad revisor

Beslutsunderlag: Auktoriserad revisor

21. Samarbetsavtal kring replokalerna

Beslutsunderlag: Samarbetsavtal kring Replokalerna 2

22. Städning efter loppis och fester

Beslutsunderlag: Städning efter loppis och fester

23. Ansökan om medlemsskap KF Förstärkaren

Beslutsunderlag: Ansökan om medlemskap KF Förstärkaren

24. Beslutsunderlag: Nya riktlinjer för medlemsföreningar

Beslutsunderlag: Nya riktlinjer för medlemsföreningar

25. Förändring i styrelsens organisation

Beslutsunderlag: Förändring i styrelsens organisation

26. Redskap till styrelserummet

Beslutsunderlag; 2015-03-14 - Redskap till styrelserummet

27. Ecotopia biketour 2015

Beslutsunderlag: Ecotopia biketour 2015

28. Ensamrätt på vårt namn

Beslutsunderlag: Ensamrätt på vårt namn

29. Marknadsföringspolicy

Beslutsunderlag: Marknadsföringspolicy

30. Black Chamber Solutions

Beslutsunderlag: Black Chamber Solutions

31. Jons vikariat

Beslutsunderlag: Jons vikariat

32. Motionsverkstad

Beslutsunderlag: Motionsverkstad

x. Övriga frågor.

x. Mötets avslutande.