Skillnad mellan versioner av "Styrelsemöte, 2015-03-14, kallelse"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
 
m (kategorifix)
 
(37 mellanliggande versioner av 4 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
[[Kategori:Kallelser till Styrelsemöten]]
+
'''Kulturhuset i Jönköpings styrelsemöte 2015-03-14 15.00 i sammanträdesrummet'''
[[Kategori:Styrelsearbete]]
+
 
[[Kategori:Styrelsearbete]]
+
1. Mötets öppnande.
 +
 
 +
2.Mötesfunktionärer:
 +
 
 +
* 2.1.Val av mötesordförande.
 +
 
 +
* 2.2.Val av mötessekreterare.
 +
 
 +
* 2.3.Val av justerare tillika rösträknare.
 +
 
 +
3.Fastställande av föredragningslista.
 +
 
 +
4.Nästa möte.
 +
 
 +
5.Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliggare.
 +
 
 +
6.Rapport om föreningens situation.
 +
 
 +
7.Rapporter:
 +
 
 +
* 7.1.Arbetsutskottet.
 +
 
 +
* 7.2.Ekonomiutskottet.
 +
 
 +
* 7.3.Personalutskottet.
 +
 
 +
* 7.4.Informationsutskottet.
 +
 
 +
* 7.5.Arrangemangsutskottet.
 +
 
 +
* 7.6.Verkstadsansvarig.
 +
 
 +
8.Rapporter grupper:
 +
 
 +
* 8.1.Kulturmåndag.
 +
 
 +
* 8.2.Loppisgruppen.
 +
 
 +
* 8.3.Nyfiketgruppen.
 +
 
 +
* 8.4.IT-gruppen.
 +
 
 +
9.Rapporter personal:
 +
 
 +
* 9.1.Administrativ samordnare.
 +
 
 +
* 9.2.Uthyrningsansvarig.
 +
 
 +
10. Personalfri punkt.
 +
 
 +
11. Inkommen korrespondens.
 +
 
 +
12. Ecotopia biketour 2015
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Ecotopia biketour 2015]]
 +
 
 +
13. Återkommande arbetshelg
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Återkommande arbetshelg]]
 +
 
 +
14. Återkommande öppet hus
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Återkommande öppet hus]]
 +
 
 +
15. Tolkningsföreträde
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Tolkningsföreträde]]
 +
 
 +
16. Hustomteprojektet
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: 2015-03-14 - Hustomteprojektet]]
 +
 
 +
Projektbeskrivning [[Hustomteprojektet]]
 +
 
 +
17. Skyddskrav
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Skyddskrav]]
 +
 
 +
18. Grafisk profil
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Grafisk profil]]
 +
 
 +
19. Motionsverkstad
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Motionsverkstad]]
 +
 
 +
20. Auktoriserad revisor
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Auktoriserad revisor]]
 +
 
 +
21. Samarbetsavtal kring replokalerna
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Samarbetsavtal kring Replokalerna 2]]
 +
 
 +
22. Städning efter loppis och fester
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Städning efter loppis och fester]]
 +
 
 +
23. Ansökan om medlemsskap KF Förstärkaren
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Ansökan om medlemskap KF Förstärkaren]]
 +
 
 +
24. Beslutsunderlag: Nya riktlinjer för medlemsföreningar
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Nya riktlinjer för medlemsföreningar]]
 +
 
 +
25. Förändring i styrelsens organisation
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Förändring i styrelsens organisation]]
 +
 
 +
26. Redskap till styrelserummet
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag; 2015-03-14 - Redskap till styrelserummet]]
 +
 
 +
27. Kulturhuset i Amsterdam
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Kulturhuset i Amsterdam]]
 +
 
 +
28. Ensamrätt på vårt namn
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Ensamrätt på vårt namn]]
 +
 
 +
29. Marknadsföringspolicy
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Marknadsföringspolicy]]
 +
 
 +
30. Black Chamber Solutions
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Black Chamber Solutions]]
 +
 
 +
31. Vikariat operativ samordnare
 +
 
 +
[[Beslutsunderlag: Vikariat operativ samordnare]]
 +
 
 +
32. Övriga frågor.
 +
 
 +
33. Mötets avslutande.

Nuvarande version från 5 december 2020 kl. 02.29

Kulturhuset i Jönköpings styrelsemöte 2015-03-14 15.00 i sammanträdesrummet

1. Mötets öppnande.

2.Mötesfunktionärer:

 • 2.1.Val av mötesordförande.
 • 2.2.Val av mötessekreterare.
 • 2.3.Val av justerare tillika rösträknare.

3.Fastställande av föredragningslista.

4.Nästa möte.

5.Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliggare.

6.Rapport om föreningens situation.

7.Rapporter:

 • 7.1.Arbetsutskottet.
 • 7.2.Ekonomiutskottet.
 • 7.3.Personalutskottet.
 • 7.4.Informationsutskottet.
 • 7.5.Arrangemangsutskottet.
 • 7.6.Verkstadsansvarig.

8.Rapporter grupper:

 • 8.1.Kulturmåndag.
 • 8.2.Loppisgruppen.
 • 8.3.Nyfiketgruppen.
 • 8.4.IT-gruppen.

9.Rapporter personal:

 • 9.1.Administrativ samordnare.
 • 9.2.Uthyrningsansvarig.

10. Personalfri punkt.

11. Inkommen korrespondens.

12. Ecotopia biketour 2015

Beslutsunderlag: Ecotopia biketour 2015

13. Återkommande arbetshelg

Beslutsunderlag: Återkommande arbetshelg

14. Återkommande öppet hus

Beslutsunderlag: Återkommande öppet hus

15. Tolkningsföreträde

Beslutsunderlag: Tolkningsföreträde

16. Hustomteprojektet

Beslutsunderlag: 2015-03-14 - Hustomteprojektet

Projektbeskrivning Hustomteprojektet

17. Skyddskrav

Beslutsunderlag: Skyddskrav

18. Grafisk profil

Beslutsunderlag: Grafisk profil

19. Motionsverkstad

Beslutsunderlag: Motionsverkstad

20. Auktoriserad revisor

Beslutsunderlag: Auktoriserad revisor

21. Samarbetsavtal kring replokalerna

Beslutsunderlag: Samarbetsavtal kring Replokalerna 2

22. Städning efter loppis och fester

Beslutsunderlag: Städning efter loppis och fester

23. Ansökan om medlemsskap KF Förstärkaren

Beslutsunderlag: Ansökan om medlemskap KF Förstärkaren

24. Beslutsunderlag: Nya riktlinjer för medlemsföreningar

Beslutsunderlag: Nya riktlinjer för medlemsföreningar

25. Förändring i styrelsens organisation

Beslutsunderlag: Förändring i styrelsens organisation

26. Redskap till styrelserummet

Beslutsunderlag; 2015-03-14 - Redskap till styrelserummet

27. Kulturhuset i Amsterdam

Beslutsunderlag: Kulturhuset i Amsterdam

28. Ensamrätt på vårt namn

Beslutsunderlag: Ensamrätt på vårt namn

29. Marknadsföringspolicy

Beslutsunderlag: Marknadsföringspolicy

30. Black Chamber Solutions

Beslutsunderlag: Black Chamber Solutions

31. Vikariat operativ samordnare

Beslutsunderlag: Vikariat operativ samordnare

32. Övriga frågor.

33. Mötets avslutande.