Styrelsedokument för Föreningen Kulturhuset, 2022

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Här finns Styrelsedokumentet för 2022. Dokumentet godkänndes under styrelsemötet den 220303. I denna version har tydligare beskrivningar av utskotten tillkommit.

Klicka här för att se dokumentet.