Skillnad mellan versioner av "Struktur för arrangörsgrupper i Kulturhuset"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
m (kategorifix)
 
(En mellanliggande version av samma användare visas inte)
Rad 35: Rad 35:
 
==Mer information==
 
==Mer information==
  
 +
* [[Arrangera på Kulturhuset]]
 
* [[Media: KULT_lathund-starta-arrgrupp.pdf|Lathund: ''Starta arrangörsgrupp på Kulturhuset'']]
 
* [[Media: KULT_lathund-starta-arrgrupp.pdf|Lathund: ''Starta arrangörsgrupp på Kulturhuset'']]
  
 
[[Kategori: Arrangera på Kulturhuset]]
 
[[Kategori: Arrangera på Kulturhuset]]
 
[[Kategori: Föreningen Kulturhuset]]
 
[[Kategori: Föreningen Kulturhuset]]
[[Kategori: Ordning och reda]]
 

Nuvarande version från 31 maj 2020 kl. 15.43

Struktur för arrangörsgrupper i Kulturhuset. Riktlinjer godkända på styrelsemöte, 2017-03-01.

Beskrivning av arrangörsgrupp[redigera]

En arrangörsgrupp är en grupp i huset godkänd av styrelsen att boka lokaler hyresfritt och mandat att spendera en del av Föreningen Kulturhusets resurser inom fördelad budget för att genomföra gruppens arrangemang.

Start av arrangörsgrupp[redigera]

Initiativ till att starta en arrangörsgrupp kan tas av medlemmar i Föreningen Kulturhuset. Start av arrangörsgrupper godkänns av Arrangemangsgruppen och styrelsen bekräftar start av ny arrangörsgrupp samt fastställer arrangörsgruppens ansvar, arbetsområde, delegation och budget.

Arbetsområde och kontaktperson[redigera]

Arrangörsgrupper bestämmer själv sitt syfte, arbetsområde och ansvarsfördelning inom gruppen. Gruppen ska utse en kontaktperson gentemot Föreningen Kulturhusets styrelse samt en person som har tillgång till gruppens budget.

Mandat och befogenheter[redigera]

Mandat, befogenheter och eventuell budget bekräftas av styrelsen på kommande styrelsemöte.

Ekonomiska ramar/budget[redigera]

En nystartad arrangörsgrupp kan ges en startplåt på 500-1000 kr för utgifter i uppstartsskedet, tills dess att styrelsen fastställt gruppens budget.

Nedläggning av befintlig arrangörsgrupp[redigera]

Gruppen kan läggas ner av gruppen självt eller genom beslut från styrelsen.

Regler och riktlinjer[redigera]

Samtliga arrangörsgrupper måste följa de Regler, riktlinjer och policys i Kulturhuset som föreningens medlemmar beslutat om.

Stöd och hjälp[redigera]

Engagemangsansvariga kan hjälpa dem som vill starta en arrangörsgrupp i huset.

Mer information[redigera]