Replokalerna

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Replokalerna har funnits på Kulturhuset sedan starten 1982. Det finns för tillfället nio stycken, varav en är en fullt utrustad Öppen Replokal. Replokalerna administreras i dagsläget av Studierfrämjandet.

Just nu håller vi på att se över rutinerna för replokalerna.

Utkast till nya riktlinjer för replokalerna:

  • Få in fler tjejer i replokalerna (målet är 50%)

-Ja, det tycker jag gott kan vara en målsättning, men inget som ska pressas fram. I den bistra verkligheten består inte hälften av alla band av tjejer.

  • Bredda musiken med olika musikstilar (hip-hop, reggae, soul, pop, dansband osv.)

-Samma sak som ovan, det kan vara en målsättning, men ändå inget som kan värkas fram.

  • Minst 2, gärna fler, band i varje repa.

-Två registrerade band borde vara standard. Mer än två band ska vara frivilligt. Framförallt beroende på att det kan vara svårt att få in utrustning till fler. Alla vill eller kan inte dela allt är min erfarenhet.

  • En replokal kan avsättas för trubadurer/enskilda musiker. (Där borde vi ju kunna trycka in ett jävla gäng, 10 stycken kanske?)

-Ja och nej. De senaste åren har två replokaler försvunnit (och en tillkommit), känns som öppna repan finns för personer som inte behöver en hel lokal.

  • Prioritera band/musiker som använder lokalerna till max.

-Helt klart ja, med reservation för vad som är max.

  • Rensa bort band som mest använder lokalerna som förråd och/eller som har råd att skaffa annan replokal.

-Ja, håller med. Dock med reservation i att i princip alla där minst hälften av bandet har jobb egentligen skulle ha råd med annan lokal. Alltså tycker jag det argumentet inte riktigt håller, det är dock en del av att man tycker det är värt att betala repa på Kulturhuset och använda den till förråd.